wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Ulice wczoraj i dzi¶

Mam spore problemy ze stworzeniem nowego porz±dku na tej stronie. Wci±¿ nie mam pomys³u na rozwi±zanie nawigacji po niej i podkre¶lenie jej najistotniejszych walorów (je¿eli takowe posuada). Postanowi³em rozpocz±æ od "dogadania siê" z katalogiem nazw ulic naszego miasta ... a do³o¿y³em do tego jeszcze kilka gazetowych artyku³ów dotykaj±cych swoj± tematyk± problemu nazw ulic.
Link do artyku³u zawieraj±cego cytaty z lokalnych gazet.


Z ca³± pewno¶ci± pomoce naukowe nie przeszkodz± w zobywaniu informacji o nazwach ulic przedwojennego Schwiebus'a. A dalej to ju¿ linkowisko u³o¿onych w porz±dku alfabetycznym nazw ulic - przedwojennych w pierwszej kolejno¶ci, a nastêpnie polskich. Ulice posiadaj±ce swoj± prezentacjê na kartach pocztowych zaopatrzy³em w linki. Obowi±zuj± takie same zasady poruszania siê po poszczególnych stronach katalogu jak w starej wersji strony (przynajmniej na razie :).

Am Bahnhof - Plac Dworcowy
Adolf Hitler Straße (Breitestraße) - ul. Józefa Pi³sudskiego
Am Damm - ul. Za Gobl±
Am Schießstand - ul. Strzelecka
Am Stadtrand - ul. Skrajna
An der evangelischen Kirche - ul. Parkowa
An der Reitbahn - ul. Kawaleryjska
An der Schwemme - ul. Grzybowa, B³onia i Aleja 700 lecia
An der Stadtmauer - ul. Okrê¿na
Angerstraße - ul. 3 Maja
Baderstraße (Gustav Zerndt Straße) - ul. Bartosza G³owackiego
Bahnhofstraße - ul. Kolejowa
Bergstraße - ul. Górna
Bismarckstraße - ul. Stanis³awa Konarskiego
Brätzerstraße - ul. Poznañska
Brauhausplatz - Plac Browarniany
Breitestraße (Adolf Hitlerstraße) - ul. Józefa Pi³sudskiego
Doktorstraße - ul. Juliusza S³owackiego
Feldstraße - ul. Stanis³awa Moniuszki
Frankfurter Straße - ul. Micha³a Roli ¯ymierskiego
Friedrich Ebert Straße (Gustav Seidlitz Straße) - ul. Tadeusza Ko¶ciuszki
Frotschers Gang - brak polskiego odpowiednika
Gartenstraße - ul. Ogrodowa
Genossenschaftestraße - ul. Zwi±zkowa
Gerberstraße - ul. Garbarska
Glogauerstraße - ul. G³ogowska
Goethe Straße - ul. Adama Mickiewicza
Gräditzer Damm - ul. M³yñska
Gräditzerstraße - ul. Partyzancka
Grüner Hain - ul. Zielona
Gustav Seidlitz Straße (Friedrich Ebert Straße) - ul. Tadeusza Ko¶ciuszki
Gustav Zerndt Straße (Baderstraße) - ul. Bartosza G³owackiego
Halbestadt - ul. Wa³owa
Herrenstraße - ul. Jana Kiliñskiego
Hindenburgstraße - ul. Kazimierza Pu³askiego
Hofestadt - ul. Dworska
Kanonenweg - ul. Wodoci±gowa
Kirchhofgasse - ul. Marynarska
Kirchstraße - ul. Ko¶cielna
Klein Angerstraße - ul. Ma³a
Klein Kirchgasse - ul. Parkowa
Klein Mühlenstraße - ul. Ma³om³yñska
Kreisgut Burglehn - ul. Kupiecka
Kreuzstraße - ul. 1 Maja
Krossener Straße - ul. W³adys³awa Sikorskiego
Krossener Vorstadt - ul. Jana III Sobieskiego
Krummestraße - ul. Krêta
Kurzestraße - ul. Krótka
Kutschlauer Sieldung - ul. £u¿ycka
Kutschlauer Straße - ul. £u¿ycka
Landhausstraße - ul. Wiejska
Leo Schlageter Straße (Poststraße) - ul. 30 Stycznia
Lessingstraße - ul. Zygmunta Krasiñskiego
Lindenplatz - Plac Wolno¶ci
Lugauer Straße - ul. £êgowska
Markt Westen - Plac im. Jana Paw³a II - strona zachodnia
Merzdorferstraße - ul. S³oneczna
Meseritzerstraße - ul. Wojska Polskiego
Mittelstraße - ul. ¦rednia
Mühlbocker Chaussee - ul. Jana III Sobieskiego
Mühlbocker Straße - ul. Jana III Sobieskiego
Mühlenstraße - ul. M³yñska
Mühlenweg - ul. ¯aków
Neue Straße - ul. 30 Stycznia
Ostmarkenstraße - ul. Ignacego Paderewskiego
Poststraße (Leo Schlageter Straße) - ul. 30 Stycznia
Probsteistraße - ul. Szpitalna
Ringstraße - ul. Poprzeczna
Rohrbachstraße - ul. Stanis³awa Konarskiego
Rohrbachstraße - ul. Topolowa
Salkauer Ausbau - Bismarckturm - Osiedle Widok i Wie¿a Bismarcka
Salkauer Ausbau - I Weinberg - Osiedle Widok i Winnica I
Salkauer Straße - ul. Karola ¦wierczewskiego
Schillerstraße - ul. Jana Matejki
Schloßstraße - ul. Zamkowa
Schloßwiesenstraße - ul. £±ki Zamkowe
Schulstraße - ul. Rynkowa
Schwemmeweg - B³onia ¦wiebodziñskie
Seestraße - ul. Jeziorowa
Stadtpark - Park Fryderyka Chopina
Stockhausgasse - brak polskiego odpowiednika
Studentenstraße - ul. Studencka
Torgasse - ul. Bramkowa
Tragsheimstraße - ul. Polna
Vollmarstraße - ul. Artura Grottgera
Wilkauer Chaussee - ul. Karola ¦wierczewskiego
Zerrwinkel - ul. Walki M³odych
Ziegeleiweg - ul. Cegielniana
Züllichauer Chaussee - ul. Sulechowska
Züllichauer Siedlung - ul. Sulechowska
Züllichauer Straße - ul. Sulechowska
II Weinberg - Winna Góra
Karty korespondencyjne

Johannisthal - kiedy¶ by³ tam Zajazd Europa przed Rzeczyc±
Nieschlitz See und Stadtforst - Jezioro Nies³ysz i okolice
Rohrbach See - Jezioro Trzcinno
Sandvilla - dzi¶ okolice zjazdu z Poznañskiej na Lubinicko
Schloß See - Jezioro Zamecko
Sk³adanki
Nierozpoznane miejsca
Luftbild - Zdjêcia lotnicze

Kolejno¶æ alfabetyczna polskich nazw ulic (ulice tylko z pocztówkami).

B³onia ¦wiebodziñskie - Schwemmeweg
Osiedle Widok i Wie¿a Bismarcka - Salkauer Ausbau - Bismarckturm
Osiedle Widok i Winnica I - Salkauer Ausbau - I Weinberg
Plac Browarniany - Brauhausplatz
Plac Dworcowy - Am Bahnhof
Park Fryderyka Chopina - Stadtpark
Plac im. Jana Paw³a II - strona wschodnia - Markt Osten
Plac im. Jana Paw³a II - strona zachodnia - Markt Westen
Plac Wolno¶ci - Lindenplatz
ul. 1 Maja - Kreuzstraße
ul. 30 Stycznia - Neue Straße
ul. Artura Grottgera - Vollmarstraße
ul. Cegielniana - Ziegeleiweg
ul. Garbarska - Gerberstraße
ul. G³ogowska - Glogauerstraße
ul. Grzybowa, B³onia i Aleja 700 lecia - An der Schwemme
ul. Górna - Bergstraße
ul. Jana Kiliñskiego - Herrenstraße
ul. Jeziorowa - Seestraße
ul. Józefa Pi³sudskiego - Adolf Hitler Straße (Breitestraße)
ul. Karola ¦wierczewskiego - Salkauer Straße
ul. Kawaleryjska - An der Reitbahn
ul. Kazimierza Pu³askiego - Hindenburgstraße
ul. Kolejowa - Bahnhofstraße
ul. Ko¶cielna - Kirchstraße
ul. £±ki Zamkowe - Schloßwiesenstraße
ul. £êgowska - Lugauer Straße
ul. £u¿ycka - Kutschlauer Straße
ul. Micha³a Roli ¯ymierskiego - Frankfurter Straße
ul. M³yñska - Mühlenstraße
ul. Okrê¿na - An der Stadtmauer
ul. Poznañska - Brätzerstraße
ul. Stanis³awa Konarskiego - Rohrbachstraße
ul. Stanis³awa Moniuszki - Feldstraße
ul. Studencka - Studentenstraße
ul. Sulechowska - Züllichauer Straße
ul. Szpitalna - Probsteistraße
ul. Topolowa - Rohrbachstraße
ul. Wa³owa - Halbestadt
ul. Wiejska - Landhausstraße
ul. W³adys³awa Sikorskiego - Krossener Straße
ul. Wodoci±gowa - Kanonenweg
ul. Zamkowa - Schloßstraße
Winna Góra - II Weinberg

schwiebu | 20.03.2005 komentarz[2] |[archiwum newsw | dodaj news]
Kalendarz
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.044 | powered by jPORTAL 2