Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1167Bahnhofsgaststätte Schwiebus
Friedrich Bastian
V???? Hanns Kanngiesser, Litzmannstadt

(c) Autor: Hanns Kanngiesser, Litzmannstadt
(R) Wydawca: Hanns Kanngiesser Fotoverlag, Litzmannstadt
No.

Dostępne warianty i źródła:

             bg - Wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
             bh - Wyszukane w internecie, opracowanie - kwiecień 2012 r.
            
             Am Bahnhof - Plac Dworcowy.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna - foto; orientacja: pozioma; powierzchnia: prawdopodobnie błyszcząca; kartonik: brak danych; krawędzie: nierównomiernie ząbkowane; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: brak napisów, jasne, prostokątne obramowanie strony.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: ciemnoszary.

2012-03-24 - Opis aukcyjny karty bg dostarczył skany obu stron karty. Na rewersie widoczny jest odcisk kasownika pocztowego o treści 'SCHWIEBUS | 29.3.44.-12 | f' oraz odręczny zapis daty dziennej: '28/III.44' Karta zachowała się w dobrym stanie, kompletna. Karta jest kolejną, znaną mi odsłoną łódzkiego wydawcy przedstawiającego między innymi wnętrza restauracji, np.: C&Co.™0387 i C&Co.™0909.
2012-04-01 - Opis aukcyjny karty bh wskazywał na obieg pocztowy kary, data dzienna z kasownika poczty polowej: '20.3.43'.
            Am Bahnhof - Plac Dworcowy


Dostępne warianty i inne podobne tematycznie karty

0697bg.jpg: Schwiebus -  Anlagen am Bahnhof.
0697bg.jpg
0696bg.jpg: Schwiebus -  Anlagen am Bahnhof.
0696bg.jpg
0552mr.jpg
0552mr.jpg
0130uk.jpg: Schwiebus. Bahnhofsgebaude mit Anlagen
0130uk.jpg
0612bg.jpg
0612bg.jpg
0611bg.jpg
0611bg.jpg
0212vg.jpg: Schwiebus  Partie beim Bahnhof
0212vg.jpg
0747bg.jpg: Gruss aus Ost Brandenburg Schwiebus Bahnhof 1925
0747bg.jpg
0049a.jpg: Schwiebus, Bahnhof. No. 27 Karl Ulbrich. Buch- u. Papierhdlg. Ges. gesch.
0049a.jpg
0447mr.jpg
0447mr.jpg
0449mr.jpg
0449mr.jpg

0698bg.jpg

0909bg.jpg

1167bg.jpg
0129bg.jpg: Schwiebus. Bahnhof.
0129bg.jpg
1058bg.jpg: Schwiebus, Bahnhof.
1058bg.jpg
1059bg.jpg: Schwiebus, Bahnhof.
1059bg.jpg
1060bg.jpg: Schwiebus. Bahnhof.
1060bg.jpg
0213vg.jpg: Schwiebus, Bahnhof, Bahnsteig. No. 26
0213vg.jpg
0376mr.jpg
0376mr.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl