Najbardziej oficjalna strona ¦wiebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0447

Schwiebus
(logo: ABVL) Nr. 09502 Aeore-Bild-Verlag, Leipzig C1 51232 7236

(c) Autor: Aero-Bild-Verlag, Leipzig
(R) Wydawca: Aero-Bild-Verlag, Leipzig C1
No. 09502
A-B-V, L
Dostępne warianty: mr i bg.

¬ródło:
            
             Zbiory Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie
             Wyszukane w internecie - 06 marca 2005 r.
            
             Am Bahnhof - Plac Dworcowy.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, czarno-biała, powierzchnia: półmatowa, krawędzie: proste, narożniki proste. Napisy na awersie białe na tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk na rewersie ciemnoszary.
Stan drugiego egzemplarza karty (eBay): karta z obiegu w bardzo dobrym stanie, kompletna - znaczek i odciski: stempla pocztowego o tre¶ci: "??? 29.6.42-17 Uber SCHWIEBUS" oraz stempla cenzury (?).

             2012-02-07 - Ta sama karta bg trafiła ponownie do obiegu aukcyjnego w marcu 2010 r. Tym razem w opisie aukcyjnym zabrakło wizerunku rewersu, ale cechy uszkodzeń widoczne na awersie jednoznacznie identyfikuj± tę sam± kartę.Am Bahnhof - Plac Dworcowy


Dostępne warianty i inne podobne tematycznie karty

0697bg.jpg: Schwiebus -  Anlagen am Bahnhof.
0697bg.jpg
0696bg.jpg: Schwiebus -  Anlagen am Bahnhof.
0696bg.jpg
0552mr.jpg
0552mr.jpg
0130uk.jpg: Schwiebus. Bahnhofsgebaude mit Anlagen
0130uk.jpg
0612bg.jpg
0612bg.jpg
0611bg.jpg
0611bg.jpg
0212vg.jpg: Schwiebus  Partie beim Bahnhof
0212vg.jpg
0747bg.jpg: Gruss aus Ost Brandenburg Schwiebus Bahnhof 1925
0747bg.jpg
0049a.jpg: Schwiebus, Bahnhof. No. 27 Karl Ulbrich. Buch- u. Papierhdlg. Ges. gesch.
0049a.jpg
0447mr.jpg
0447mr.jpg
0449mr.jpg
0449mr.jpg

0698bg.jpg

0909bg.jpg
0129bg.jpg: Schwiebus. Bahnhof.
0129bg.jpg
1058bg.jpg: Schwiebus, Bahnhof.
1058bg.jpg
1059bg.jpg: Schwiebus, Bahnhof.
1059bg.jpg
1060bg.jpg: Schwiebus. Bahnhof.
1060bg.jpg
0213vg.jpg: Schwiebus, Bahnhof, Bahnsteig. No. 26
0213vg.jpg
0376mr.jpg
0376mr.jpg

©2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       ®2003-2005, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl