Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0387

brak

Peschel-Brau Pächter Otto Kappel Schwiebus, Markt 19 Fernruf 461
Brauhaus seit 1641 Fotoverlag Hanns Kanngiesser (?), Litzmannstadt (?)

(c) Autor: Hanns Kanngiesser, Litzmannstadt
(R) Wydawca: Hanns Kanngiesser Fotoverlag, Litzmannstadt
No.
Dostępne warianty i źródła:
             mr - Zbiory Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
             Markt - Rynek Wschodni - Ściana wschodnia.
             Awers.
Kolorystyka karty: odcienie szarości; powierzchnia: prawdopodobnie błyszcząca; kartonik: jasny; krawędzie: ząbkowane; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: brak napisów na aversie, jasne, prostokątne obramowanie obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej jasnoszary.

Karta mr z obiegu. Odcisk stempla pocztowego o treści: 'Schwiebus 12.11.43.- 2'.
2005/11/20 Informacja na temat wydawcy karty:
Karta wydana jest przez Hannsa Kanngiessera z Litzmannstadt (Łódź). Wydawca pochodził ze Stuttgartu-Esslingen. Do Łodzi przyjechał w 1940 r. i był jednym z dwóch głównych wydawców łódzkich pocztówek z okresu 1939-1945. Wydawał też karty z innych miast, czego dowodem są karty C&Co.0387, C&Co.0071 i C&Co.0602. W Łodzi wydał serię pocztówek reklamowych (zapewne za pieniądze zelceniodawców) z piwiarniami i restauracjami. Zdaje się że klientów na tego typu reklamę znalazł również w innych miastach...
Informacja pochodzi od Pana Wojciecha Źródlaka.
2012-03-05 - opis aukcyjny karty bg podawał informację o obiegu pocztowym karty w roku 1944.Markt - Rynek Wschodni - Ściana wschodnia


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty


1109bg.jpg

0958bg.jpg
0495mr.jpg
0495mr.jpg
0520mr.jpg
0520mr.jpg
0950ps.jpg
0950ps.jpg
0608bg.jpg
0608bg.jpg
0036a.jpg: Schwiebus - Markt No. 45578 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0036a.jpg
0100ps.jpg
0100ps.jpg

1125bg.jpg

0952bg.jpg
0113vg.jpg: Das 600 jahrige Schwiebus (Marktplatz Sudseite (rechts) Ostseite (links))
0113vg.jpg
0951bg.jpg
0951bg.jpg

0953bg.jpg

0954bg.jpg

0955bg.jpg

0956bg.jpg

0957bg.jpg

0139uk.jpg
0451mr.jpg
0451mr.jpg
0664bg.jpg: Wyszukane w internecie - 28 lutego 2004 r.
0664bg.jpg
0272mr.jpg
0272mr.jpg
0060uk.jpg: Schwiebus Marktseite mit Matzke's Hotel  (Hotel am markt) Matzke's
0060uk.jpg
0340mr.jpg
0340mr.jpg
0529mr.jpg
0529mr.jpg
0247ps.jpg
0247ps.jpg
0526mr.jpg
0526mr.jpg
0376mr.jpg
0376mr.jpg
0682bg.jpg
0682bg.jpg

0963bg.jpg
0444mr.jpg
0444mr.jpg
0437mr.jpg
0437mr.jpg

0962bg.jpg
0387mr.jpg
0387mr.jpg
0362mr.jpg
0362mr.jpg

0959ps.jpg

0960bg.jpg

0961bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl