Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0060

Schwiebus
Marktseite mit Matzke's Hotel


(c) Autor: nieznany
(R) Wydawca:
No.
Dostępne warianty i źródła:
             uk - Unvergessener Kreis Züllichau - Schwiebus in alten und neuen bildern - 1992.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2007 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2007 r.
             bi - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
             bj - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
             bk - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Markt - Rynek Wschodni - Ściana wschodnia.
             Awers.
Kolorystyka karty: karta bardzo starannie kolorowana; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: jasnoczerwone na tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany.

Karta bg z obiegu, brak innych danych. Opis aukcyjny karty bh podawał informację o obiegu karty z 1917 r.
2012-03-05 - Opis aukcyjny karty bi podał informację o obiegu karty w roku 1928. Nie jasna wydaje się informacja podająca numer 'Nr 8 91558' - być może jest to numer wydawcy - o tyle dziwne jest ta wzmianka, gdyż wskazano brak nazwy wydawcy (?).
Karta bj z obiegu, w kiepskim stanie, bez znaczka, w opisie aukcyjnym nie podano daty obiegu.
Karta bk wg opisu aukcyjnego brała udział w obiegu pocztowym w roku 1923 - brak informacji o wydawcy karty pozwala stwierdzić z coraz większą pewnością, że na rewersie nie znajdziemy nazwy autora/wydawcy karty.
            Markt - Rynek Wschodni - Ściana wschodnia


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty


1126bg.jpg
0451mr.jpg
0451mr.jpg
0664bg.jpg: Wyszukane w internecie - 28 lutego 2004 r.
0664bg.jpg
0272mr.jpg
0272mr.jpg
0060uk.jpg: Schwiebus Marktseite mit Matzke's Hotel  (Hotel am markt) Matzke's
0060uk.jpg
0340mr.jpg
0340mr.jpg
0529mr.jpg
0529mr.jpg
0247ps.jpg
0247ps.jpg
0526mr.jpg
0526mr.jpg
0376mr.jpg
0376mr.jpg
0682bg.jpg
0682bg.jpg

0963bg.jpg
0444mr.jpg
0444mr.jpg
0437mr.jpg
0437mr.jpg

0962bg.jpg
0387mr.jpg
0387mr.jpg
0362mr.jpg
0362mr.jpg

0959ps.jpg

0960bg.jpg

0961bg.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003-2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl