Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0529

Gruss aus Schwiebus Marktseite

Verlag C. Wagner, Schwiebus
Graphische Industrie, Berlin SW. 48 3741
Postkarte ...

(c) Autor: C. Wagner, Schwiebus
(R) Wydawca: Graphische Industrie, Berlin
No. 48 3741


Dostępne warianty i źródła:
             mr - Zbiory Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - listopad 2005 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2007 r.
             bi - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Markt - Rynek Wschodni - Ściana wschodnia.
             Awers.
Kolorystyka karty: odcienie szarości; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: cimne na tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: ciemnoszary.

Karta mr z obiegu, odciski stempli pocztowych o treści: 'Schwiebus 21.5.06.4-5N. **c' i 'Lörrach 22.5.06.1-2N. **c'.
2004-11-15 - według opisu aukcyjnego - karta bg pochodzi z obiegu - roku 1906. Według opisu aukcyjnego karta bh pochodzi z obiegu, z 1907 r., stan dobry.
2012-03-05 - Opis aukcyjny karty bi podawał dokładną date dzienną z kasownika pocztowego: '27.5.1908' - karta kompletna, ze znaczkiem.
            Markt - Rynek Wschodni - Ściana wschodnia


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty


1126bg.jpg
0451mr.jpg
0451mr.jpg
0664bg.jpg: Wyszukane w internecie - 28 lutego 2004 r.
0664bg.jpg
0272mr.jpg
0272mr.jpg
0060uk.jpg: Schwiebus Marktseite mit Matzke's Hotel  (Hotel am markt) Matzke's
0060uk.jpg
0340mr.jpg
0340mr.jpg
0529mr.jpg
0529mr.jpg
0247ps.jpg
0247ps.jpg
0526mr.jpg
0526mr.jpg
0376mr.jpg
0376mr.jpg
0682bg.jpg
0682bg.jpg

0963bg.jpg
0444mr.jpg
0444mr.jpg
0437mr.jpg
0437mr.jpg

0962bg.jpg
0387mr.jpg
0387mr.jpg
0362mr.jpg
0362mr.jpg

0959ps.jpg

0960bg.jpg

0961bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003, 2007, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl