Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1125

Schwiebus - Markt


(c) Autor: brak informacji
(R) Wydawca:
No.
Dostępne warianty i źródła:

             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
             bg2 - wyszukane w internecie, błędne opracowano jako C&Co.™0100 - luty, 2007 r.

             Markt - Rynek Wschodni.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna; orientacja: pozioma; powierzchnia: prawdopodobnie matowa; kartonik: brak danych; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: brak danych. Napisy &%$#@!, czarne na jasnym tle prostokątnego obramowania obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: brak danych.

2012-03-03 - Opis aukcyjny karty bg podawał informację o obiegu karty, podano treść odcisku kasownika pocztowego: SCHWIEBUS 23.12.1939. Identyfikując kartę, zauważyłem popełniony wcześniej błąd identyfikacji tego wzoru karty jako pozycji C&Co.™0100. Widocznym szczgółem wyróżniającym kartę C&Co.™1125 od innych bardzo podobnych tematycznie, w tym od pozycji C&Co.™0100 jest inne kadrowanie (prawy dolny róg widać niewielką część obiektu).
            Markt - Rynek Wschodni - Ściana południowo-wschodnia Rynku


Dostępne warianty i inne podobne tematycznie karty


1109bg.jpg

0958bg.jpg
0495mr.jpg
0495mr.jpg
0520mr.jpg
0520mr.jpg
0950ps.jpg
0950ps.jpg
0608bg.jpg
0608bg.jpg
0036a.jpg: Schwiebus - Markt No. 45578 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0036a.jpg
0100ps.jpg
0100ps.jpg

1125bg.jpg

0952bg.jpg
0113vg.jpg: Das 600 jahrige Schwiebus (Marktplatz Sudseite (rechts) Ostseite (links))
0113vg.jpg
0951bg.jpg
0951bg.jpg

0953bg.jpg

0954bg.jpg

0955bg.jpg

0956bg.jpg

0957bg.jpg

0139uk.jpg
0451mr.jpg
0451mr.jpg
0664bg.jpg: Wyszukane w internecie - 28 lutego 2004 r.
0664bg.jpg
0272mr.jpg
0272mr.jpg
0060uk.jpg: Schwiebus Marktseite mit Matzke's Hotel  (Hotel am markt) Matzke's
0060uk.jpg
0340mr.jpg
0340mr.jpg
0529mr.jpg
0529mr.jpg
0247ps.jpg
0247ps.jpg
0526mr.jpg
0526mr.jpg
0376mr.jpg
0376mr.jpg
0682bg.jpg
0682bg.jpg

0963bg.jpg
0444mr.jpg
0444mr.jpg
0437mr.jpg
0437mr.jpg

0962bg.jpg
0387mr.jpg
0387mr.jpg
0362mr.jpg
0362mr.jpg

0959ps.jpg

0960bg.jpg

0961bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl