Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1109

Schwiebus/Mark - Kirchstrasse


(c) Autor: C. Wagner, Schwiebus
(R) Wydawca: C. Wagner'sche Buchhandlung, Schwiebus
No.


Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2012 r.
            
             Kirchstraße - ulica Kościelna.


             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna - foto; orientacja: pozioma; powierzchnia: matowa; kartonik: nieznany; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: jasne na szarym tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany.

2012-02-25 - karta bg w serwisie aukcyjnym posiadała opis wskazujący na jej obieg pocztowy w roku 1927 oraz informację o wydawcy karty - C. Wagner.


Kirchstraße - ulica Kościelna


Dostępne warianty i inne podobne tematycznie karty

0122uk.jpg: Schwiebus  Kirchstrasse No. ?????  23951
0122uk.jpg
0014.jpg: Schwiebus. Kirschstrasse No. 4320 Verlag H. Rubin&Co., Dresden-Loschwitz Logo
0014.jpg
0410mr.jpg
0410mr.jpg
0394mr.jpg
0394mr.jpg
0687bg.jpg
0687bg.jpg

1026bg.jpg
0171uk.jpg
0171uk.jpg
0084uk.jpg: Schwiebus - Kirchstrasse No. 2409 - 3653 52 37 (???)
0084uk.jpg
0486mr.jpg
0486mr.jpg

0735ps.jpg

1109bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl