Najbardziej oficjalna strona ¦wiebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0953
(c) Autor:
(R) Wydawca:
No.Dostępne warianty i Ľródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2007 r.
            
            
             Markt - Rynek - ¶ciana południowo-wschodnia.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szaro¶ci; powierzchnia: prawdopodobnie połysk; kartonik: jasny; krawędzie: nierównomiernie z±bkowane; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: brak.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany. Opis aukcyjny karty bg nie podawał żadnych szczegółów.
            Markt - Rynek - ¶ciana południowo-wschodnia


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0495mr.jpg
0495mr.jpg
0520mr.jpg
0520mr.jpg
0950ps.jpg
0950ps.jpg
0608bg.jpg
0608bg.jpg
0139uk.jpg: Schwiebus (Markt)
0139uk.jpg
0036a.jpg: Schwiebus - Markt No. 45578 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0036a.jpg
0100ps.jpg
0100ps.jpg

0952bg.jpg
0113vg.jpg: Das 600 jahrige Schwiebus (Marktplatz Sudseite (rechts) Ostseite (links))
0113vg.jpg
0951bg.jpg
0951bg.jpg

0953bg.jpg

0954bg.jpg
0526mr.jpg
0526mr.jpg
0437mr.jpg
0437mr.jpg
0387mr.jpg
0387mr.jpg
0362mr.jpg
0362mr.jpg
0444mr.jpg
0444mr.jpg
0376mr.jpg
0376mr.jpg
0664bg.jpg: Wyszukane w internecie - 28 lutego 2004 r.
0664bg.jpg
0272mr.jpg
0272mr.jpg
0060uk.jpg: Schwiebus Marktseite mit Matzke's Hotel  (Hotel am markt) Matzke's
0060uk.jpg
0247ps.jpg
0247ps.jpg
0340mr.jpg
0340mr.jpg
0529mr.jpg
0529mr.jpg
0451mr.jpg
0451mr.jpg
0682bg.jpg
0682bg.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl