[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > ¦wiebodzin od 1945 roku > ¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"

¦wiebodziñska "Solidarno¶æ" wobec wprowadzenia stanu wojennego (1981/82)
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 01-02 [169] 2006

Po Sierpniu 1980 na terenie ca³ego kraju zaczê³y powstawaæ Komitety Za³o¿ycielskie NSZZ "Solidarno¶æ". W ¦wiebodzinie pierwsze komórki "Solidarno¶ci" za³o¿ono na prze³omie wrze¶nia i pa¼dziernika tego¿ roku. Poniewa¿ jednak "porozumienia sierpniowe" nie by³y realizowane, sytuacja prowadzi³a stopniowo do eskalacji konfliktu. W³adze postanowi³y rozwi±zaæ problem "Solidarno¶ci" si³±. Wprowadzenie stanu wojennego i aresztowania dzia³aczy spowodowa³y, ¿e "Solidarno¶æ" rozpoczê³a dzia³alno¶æ podziemn±. W noc sylwestrow± 1981/82 roku zorganizowane zosta³o tzw. Podziemie Ziemi ¦wiebodziñskiej, produkuj±ce i kolportuj±ce ulotki oraz odezwy wzywaj±ce do bojkotu w³adz i spo³ecznego oporu.
(Mimno dostrze¿onych b³êdów, w tek¶cie zachowano oryginalny styl i formê.)


Podziemie nr 0[1]
Hunta[2] wojskowa Jaruzelskiego wraz z PZPR[3] zerwa³a dialog ze spo³eczeñstwem wprowadzaj±c w nocy z dnia 12 na 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. Od samego pocz±tku powstania Solidarno¶ci[4] PZPR i w³adza nie chcia³a porozumienia ze spo³eczeñstwem tylko przygotowywa³a siê do tego, aby ruch zniszczyæ. Solidarno¶æ jest autentycznym ruchem ludu pracuj±cego naszego kraju, który od samego pocz±tku krytykowa³, krytykuje i bêdzie krytykowa³ nieudolno¶æ naszej w³adzy. W³adza i PZPR niejednokrotnie udowadnia³a, ¿e nie umie i nie chce porozumienia z w³asnym narodem. Za ka¿dym razem, kiedy naród domaga³ siê podstawowych praw obywatelskich, demokratyzacji ¿ycia czy godno¶ci osobistej cz³owieka zawsze wówczas la³a siê krew. Tak równie¿ jest i tym razem. PZPR, które w nazwie ma socjalistyczna a w zasadzie oparta jest na zasadach faszyzmu nie chce zrozumieæ, ¿e tym razem przegra³a definitywnie i ¿e spo³eczeñstwo nie chce tej partii - mordercy ludu pracuj±cego. Nie chce zrozumieæ, ¿e nie mo¿e byæ reprezentantem narodu, którego nie umie i nie chce wys³uchaæ. Nie chce uszanowaæ woli ludu. którego mieni siê byæ reprezentantem. Tym razem musi jednak zrozumieæ, ¿e naród nie chce ju¿ ¿yæ na kolanach, byæ terroryzowany i p³aciæ sw± krwi± za b³êdy ludzi którzy s± u w³adzy. Naród chce w³adzy autentycznej, niezak³amanej i naszej polskiej, która nie bêdzie straszy³a ci±gle najazdem sowietów, która nie bêdzie u¿ywa³a w³asnego wojska do terroryzowania narodu. Dlatego te¿ walka zaczêta w sierpniu 1980 roku musi zakoñczyæ siê zwyciêstwem narodu poniewa¿ s³uszno¶æ jest po jego stronie, Jaruzelski w którego naród wierzy³ zawiód³. Okaza³ siê zdrajc± w³asnego narodu, który szlify generalskie zdoby³ podczas napa¶ci na Czechos³owacjê[5].
Tym razem napadaj±c na w³asny naród zdobêdzie tylko hañbê.
Wybieraj±c politykê sowieck± zamiast porozumienia z w³asnym narodem ju¿ przegra³. My siê nie cofniemy a wszystkich nas nie pozamyka i nie wymorduje jak na ¦l±sku górników[6]. My jeste¶my gotowi nasze g³owy po³o¿yæ w s³usznej walce, ale zobaczymy jak siê on zachowa i te kacyki z PZPR kiedy ich naród rozliczy. Naród tym razem krwi nie daruje. Kto rozumie i wierzy w s³uszno¶æ naszej walki niech zastosuje siê do nastêpuj±cych zaleceñ podziemnego kierownictwa Solidarno¶ci.

l/ Bojkotowanie pracy przez ka¿dego cz³onka Solidarno¶ci na ka¿dym stanowisku, które nie ma nic wspólnego z wy¿ywieniem i ochron± zdrowia do chwili nie wypuszczenia naszych przywódców oraz odwo³ania stanu wojennego.
2/ Plakatowanie zak³adów pracy i miasta jako protestu przeciwko huncie.
3/ Wrogiem naszych jest ka¿dy policjant, ormowiec[7] i ka¿dy gorliwiec wype³niaj±cy haniebny obowi±zek hunty. Wszystkich wyró¿niaj±cych siê w prze¶ladowaniu Solidarno¶ci notowaæ. Wszyscy oni zostan± rozliczeni i ukarani za swe czyny.
4/ Nie tworzyæ jawnych protestów. Przy ka¿dej formie protestu nie ma przywódców. Protestuje cala za³oga.
5/ Nie s³uchaæ k³amliwych wypowiedzi radia i telewizji.
Re¿im Stalinowski jaki panuje obecnie w Polsce padnie poniewa¿ taka jest wola ludzi. Kto porywa siê na nasz naród musi zdaæ sobie sprawê, ¿e to nie Czechos³owacja i ¿e naród nasz jest cierpliwy ale do czasu. Czas taki nadszed³. Generale przegra³e¶ a wraz z Tob± PZPR, której polityka jest nam obca. Wszyscy, którzy s³u¿± re¿imowi pamiêtajcie, ¿e za krzywdy siê p³aci. Zap³acicie i Wy.
ROMAN[8]
Solidarno¶æ
Ziemia ¦wiebodziñska

¬ród³o: dokument z archiwum Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie

[1] Jest to jedna z pierwszych ulotek podziemnych struktur ¶wiebodziñskiej "Solidarno¶ci", powielanych w nocy z i l1 na 12 stycznia 1982 r.
[2] Hunta (hiszp. junta) - grupa siêgaj±ca po w³adzê za pomoc± przewrotu, puczu; najczê¶ciej ma charakter dyktatury wojskowej.
[3] PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
[4] 16 VIII 1980 r. do strajku w stoczni im. Lenina w Gdañsku przy³±czy³y siê inne zak³ady i powsta³ Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy: 31 VIII w³adze zgodzi³y siê na utworzenie niezale¿nych zwi±zków zawodowych.
[5] Mowa o interwencji pañstw Uk³adu Warszawskiego w Czechos³owacji w 1968 r., podczas tzw. "praskiej wiosny".
[6] 17 grudnia 1981 r. w czasie likwidowania przez wojsko i milicje strajku w kopalni "Wujek" zginê³o 9 górników.
[7] ORMO - Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej.
[8] Roman - pseudonim Czes³awa Stasiaka, cz³onka kierownictwa tzw. Podziemia Ziemi ¦wiebodziñskiej.

Z dawnych kronik i dokumentów.
Opracowanie Adam Gonciarz, Marek Nowacki.


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.011 | powered by jPORTAL 2