[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > 100 lat temu ... > Sto lat temu w powiecie - rok 1904

Sto lat temu w powiecie - rok 1904
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 04 (148) kwiecieñ 2004
Wydanie nr 12 (156) grudzieñ 2004
Z archiwum "W"

2 stycznia
- dotar³a straszna wiadomo¶æ o wielkim po¿arze teatru Irokes w Chicago 30 grudnia 1903 roku, w której zginê³o ponad 600 osób a 300 uznano za zaginionych,

7 stycznia
- rozpoczêcie rozbudowy dworca kolejowego w Sulechowie w zwi±zku z budow± linii regionalnej do Wolsztyna

8 stycznia
- og³oszono wykaz my¶liwych, którzy wykupili licencjê na polowania
- dotar³a wiadomo¶æ o sp³oniêciu parowca niemieckiego "Arnold Leykan" przewo¿±cego ropê naftow± na Morzu Chiñskim

9 stycznia
- komendant IX Brygady hr. von Bruhl awansowa³ na dowódcê X Regimentu U³anów Poznañskich w Sulechowie

10 stycznia
- w wieku 47 lat zmar³ proboszcz parafii ze Szczañca Tytus Berthold Boy

11 stycznia
- oddano do u¿ytku dziatwy now± szko³ê ludow± w Rakietnicy.

21 stycznia
- 250 ¿o³nierzy, w tym wielu z naszego powiatu, zamusztrowanych na okrêt wojenny odp³ynê³o na wyprawê do Namibii

27 stycznia
- Geburstag Jego Wysoko¶ci Cesarza Niemiec i Króla Prus Wilhelma II – oficjalne obchody.

29 stycznia
- inspektor z maj±tku w Lubinicku Traugott Scholz zatwierdzony na so³tysa wsi

30 stycznia
- wyk³adanie trutki w obrêbie ³owieckim Grodziszcza

1-2 luty
- Komisja poborowa w lokalu Rendlera "¯ur Flora"

3 luty
- podro¿a³ wêgiel.

5 luty
- wiadomo¶ci o walkach naszych ¿o³nierzy z Herero w Namibii

9 luty
- obowi±zuje nowe rozporz±dzenie Nadprezydenta Brandenburgii Ministra Achenbacha o o¶wietleniu furmanek na drogach publicznych

10 luty
- zuchwa³e w³amanie do sklepu zegarmistrzowsko-jubilerskiego w Miêdzyrzeczu poruszy³o opiniê ¶wiebodziñskich kupców

12 luty
- ch³op Linus Klemt z Nowej Wioski zosta³ zatwierdzony przez Starostê na so³tysa

13 luty
- wie¶ci o wybuchu wojny japoñsko-rosyjskiej i wielkiej bitwie morskiej ko³o Port Arthur

15 luty
- ¶nie¿yce i zawieruchy

16 luty
- rozpoczêto wielkie manewry 6 brandenburskiego i 3 ¶l±skiego korpusu armijnego

17 luty
- nowe walki w Afryce pod Karibib

22 luty
- koszty budowy kolei z Sulechowa do Wolsztyna wyceniono na 2 948 000 marek w z³ocie

23 luty
- znana miejscowa drukarnia Hermanna Reicha wydaj±ca "Schwiebuser Wochenblatt" przesz³a w rêce Johanna Schenke

24 luty
- na urzêdzie so³tysa w £ugowie pana Studenta zast±pi³ na okres urlopu Inspektor Beer z maj±tku wWilkowie

25 luty
- wiadomo¶ci z Warszawy o kolejnym szalonym Polaku hr. D±bskim, który po awanturze w restauracji odda³ 70 strza³ów z rewolweru zabijaj±c 3 osoby i rani±c 21. Broni³ siê ze swojego pa³acu ostrzeliwuj±c siê z flinty. Zosta³ obezw³adniony przez dzielnych stra¿aków za pomoc± sikawki.

29 luty
- hrabia Ko¶cielski ze Smolna Wielkiego ponownie wybrany na so³tysa.

1 marzec
- nauczyciel Pohl z Brójec przeniesiony s³u¿bowo do szko³y katolickiej w Obrze

2 marzec
- og³oszenie o naborze do 3-letniej s³u¿by pomocniczej w Kiautschau w Chinach fachowców (budowlañców, dekarzy, stolarzy, blacharzy, szewców i krawców). Zg³oszenie do koñca marca w III Batalionie Morskim Wilhelmshaven.

3 marzec
- targi wiosenne we Frankfurcie nad Odr± z udzia³em firm z Krosna, ¦wiebodzina i Su1echowa

4 marzec
- przylecia³y bociany, pierwsze oznaki wiosny

6 marzec
- ¿elazna rocznica ¶lubu ma³¿onków Rendlerów w³a¶cicieli firmy "Gottfried Rendler & Sohne"

7 marzec
- w³adze ¦wiebodzina zaproszone na obchody 900-lecia Krosna Odrzañskiego.

15 marzec
- zmar³ we Wroc³awiu ksi±¿ê Henryk XIX Reuss z Trzebiechowa

16 marzec
- 100-osobowy chór mêski w Pa³cku obchodzi³ 15-lecie za³o¿enia w lokalu Quaschninga

17 marzec
- wiadomo¶æ o zamachu terrorystycznym w Wilnie - w kaplicy Aleksandra przy placu ¶w. Grzegorza wybuch³a wieczorem po nabo¿eñstwie bomba

23 marzec
- zagrodnik Linus Hildebrand z Nowego Dworku zatwierdzony na ³awnika s±dowego

26 marzec
- Wielki jarmark koñski w Zb±szyniu i aukcja zakupu koni dla wojska na ekspedycjê do P³d.-Zach. Afryki

30 marzec
- posiedzenie Rady Powiatu - Kreistag - omówiono plan po³±czenia gminy Salkau z miastem ¦wiebodzin

1 kwietnia
- w szko³ach i urzêdach obowi±zuje nowa ortografia niemiecka

2 kwietnia
- ¶nie¿yce i wichury w Karkonoszach i na ¦l±sku

3 kwietnia
- zimna Wielkanoc. ¦niegi

12 kwietnia
- Powiatowa Kasa Oszczêdno¶ciowa przynios³a przychód 826 500 marek

13 kwietnia
- oddano do u¿ytku nowy budynek szkolny w Cigacicach w obecno¶ci Starosty von Becka

15 kwietnia
- bitwa pod Port Arthur ekscytuje mieszkañców powiatu.

16 kwietnia
- Powiatowy Mistrz Budowlany Pade nakaza³ wyburzenie chlewni przy mleczarni ¶wiebodziñskiej

17 kwietnia
- syn naszej ziemi podoficer Reinhard Rescllke z Chociul zgin±³ dla Ojczyzny pod Okatuamba w konwoju kapitana Bagenskiego

18 kwietnia
- wysoka woda na Odrze. Wiosna

19 kwietnia
- zapali³ siê szyb kopalni wêgla (Graf Beust) pod Lubrz±. Ogieñ zniszczy³ wie¿ê.

23 kwietnia
- burmistrz miasta Lubrzy Pasler obj±³ obowi±zki urzêdowe równie¿ nad Staropolem

25 kwietnia
- zgin±³ dragon Bieske z Toporowa w IV Regimencie w Namibii

1 pa¼dziernika
- wie¶ci z wojny rosyjsko-japoñskiej; szturm 10 000 Japoñczyków na Port Arthur

2 pa¼dziernika
- Dzier¿awca maj±tku w Grójcu Ma³ym - pan Szulczewski - zosta³ poturbowany w wypadku zaprzêgu konnego w drodze do ¦wiebodzina; pomimo pomocy „odda³ ducha"

3 pa¼dziernika
- porucznik graf von Schmettof z X regimentu u³anów awansowa³ do Wojskowego Instytutu Jazdy w Berlinie

5 pa¼dziernika
- spotkanie cyklistów z ca³ego powiatu w Parady¿u

6 pa¼dziernika
- podczas wykopków w maj±tkach w Pa³cku znaleziono rekordowego kartofla o wadze 1052 gramy

10 pa¼dziernika
- posiedzenie w³adz powiatowych i 60 wystawców w sprawie przygotowañ do Wielkiej Wystawy Ogrodniczej w Markischehoff

13 pa¼dziernika
- podwy¿ka cen spirytusu do 140 marek za hektolitr

14 pa¼dziernika
- opuszczenie Hag w zwi±zku ze ¶mierci± króla saskiego Grzegorza (prawnego sukcesora Korony Polskiej)

15 pa¼dziernika
- niepokoj±ce wie¶ci z walk naszych dzielnych ¿o³nierzy z dzikim plemieniem Herero w Afryce Po³udniowo-Zachodniej

16 pa¼dziernika
- zatrzymanie w Toporowie nieletniego Valentina Klemte, które z ukradzionymi w m³ynie gry¿yñskim 100 markami chcia³ uciec do Berlina

20 pa¼dziernika
- utrzymuje siê nadal ³adna pogoda - ciep³o

24 pa¼dziernika
- z³apanie 18-letniego ucznia rymarskiego z Lubska, który w³ama³ siê do biura dyrektora pedagogium kradn±c 400 marek i papiery

25 pa¼dziernika
- wiadomo¶ci o ogromnych zniszczeniach w sadach i w ogrodach w Zielonej Górze uczynione przez wichury i ulewy

26 pa¼dziernika
- dobre wie¶ci z Afryki - gen. von Trota zwyciê¿y³ pod Winthuk

31 pa¼dziernika
- tragiczny wypadek terminatora dekarskiego w Rusinowie podczas k³adzenia dachu na budowie u bauera Dreschera wpad³ do ¶rodka ³ami±c sobie lew± nogê

l listopada
- nakaz o¶wietlania furmanek i innych pojazdów drogowych od godziny 5 po po³udniu do 7 rano

3 listopada
- rozpocz±³ siê sezon ³owiecki

4 listopada
- wdowa Franke w domu Sandwilla schodz±c do piwnicy upad³a i skrêci³a sobie kark

5 listopada
- dyrekcja budowy kolei regionalnej z Sulechowa do Wolsztyna zadeklarowa³a ukoñczenie robót na l maja 1905

6 listopada
- wielkie ¶niegi w Karkonoszach

7 listopada
- na parceli mieszczanina Paula Laumburga odkopano starogermañski kamieñ (roczne ¿arna)

10 listopada
- Superintendent Splittberger z Sulechowa erygowa³ now± parafiê ewangelick± w Szczañcu; z tej okazji zakupiono do ko¶cio³a organy z dwoma manua³ami z firmy „Schake" z Poczdamu

11 listopada
- rozpoczêto naukê w wieczorowej zimowej szkole w ¦wiebodzinie pod dyrekcja dyrektora Woge

14 listopada
- korespondenci wojenni podaj±, ¿e w Mand¿urii w bitwie pod Lentai zginê³o 1500 ¿o³nierzy rosyjskich

15 listopada
- wybory w USA - wygra³ Theodor Roosvelt, 26 prezydent tego m³odego kraju

16 listopada
- zwy¿ka cen cukru do 2570 marek za tonê

17 listopada
- pierwszy ¶nieg w ¦wiebodzinie roztopiony przez ciep³y zefir

18 listopada
- wypadek w kopalni „Edward" w D³ugopolu ko³o ¦wiebodzina

19 listopada
- wysoka woda na Odrze, powodzie i roztopy

20 listopada
- posiedzenie Rady Powiatu w Hotelu Maetner

25 listopada
- Rekrutacja ochotników na wojnê w Afryce, szczególnie poszukiwani: rzemie¶lnicy, telegrafi¶ci i pisarze;

30 listopada
- Wypadek poci±gu towarowego z d³u¿yzn± ko³o Wilkowa. Dziêki dró¿nikowi Babrowskiemu nie dosz³o do wiêkszej tragedii, poci±gi osobowe zatrzymano na kilka godzin w ¦wiebodzinie;

10 grudnia
- odwiedziny Jego Wysoko¶ci ksiêcia Weimaru w Trzebiechowie, który do Zb±szynia raczy³ przyjechaæ w³asn± salonk±;

18 grudnia
- Ciep³y grudzieñ - 16 stopni w skali Celsjusza

19 grudnia
- Bardzo drogie choinki - od 40 do 150 marek

20 grudnia
- Posiedzenie Rady Powiatu w sprawie zapomóg dla wdów i sierot oraz brukowania drogi z Lubrzy do ¦wiebodzina

21 grudnia
- ferie ¶wi±teczne; przyjazd do ¦wiebodzina prokuratora Marxa z Gubina w sprawie obdukcji brutalnie zamordowanej 75-ietniej pani Paulke

25 grudnia
- Wigilia i Bo¿e Narodzenie bez ¶niegu: 0 stopni Celsjusza

28 grudnia
- 25-lecie Zwi±zku Weteranów Wojennych w Pa³cku w restauracji Quaschninga

Mieczys³aw Szylko


komentarz[1] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.04 | powered by jPORTAL 2