Najbardziej oficjalna strona ¦wiebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0999

Schwiebus Markt


(c) Autor: Kunstanstalt Germania, Görlitz
(R) Wydawca:
No.


Dostępne warianty i Ľródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
            
             Markt - Rynek - lewa strona ¶ciany północnej.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szaro¶ci; orientacja: pozioma; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: ciemnoszare na jasnym tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany. Opis aukcyjny katry bg podawał informacje o wydawcy i obiegu karty z 1921 r.


Markt - Rynek - lewa strona ¶ciany północnej


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

ob06fx.jpg: Targ na ¶wiebodzińskim rynku. Obraz Roberta Balckiego. Zbiory MRw¦
ob06fx.jpg

1000bg.jpg

0999bg.jpg

0997bg.jpg

0994ps.jpg
0513mr.jpg
0513mr.jpg
0489mr.jpg
0489mr.jpg
0248mr.jpg
0248mr.jpg
0182vg.jpg: Schwiebus  Marktseite (Marktplatze Nordseite)
0182vg.jpg
0473mr.jpg
0473mr.jpg
0510mr.jpg
0510mr.jpg
0389mr.jpg
0389mr.jpg
0327mr.jpg
0327mr.jpg
0078mr.jpg
0078mr.jpg
0271mr.jpg
0271mr.jpg
0349mr.jpg
0349mr.jpg
0235.jpg: Schwiebus - Markt mit Lauben; *1900; bdb, sepia;
0235.jpg

0998bg.jpg
0072mr.jpg
0072mr.jpg
0421mr.jpg
0421mr.jpg

0995ps.jpg
0609bgr.jpg
0609bg.jpg
0443mr.jpg
0443mr.jpg
0670bg.jpg
0670bg.jpg
0280mr.jpg
0280mr.jpg
0629bg.jpg
0629bg.jpg

0996bg.jpg
0660bg.jpg
0660bg.jpg
0320a.jpg
0320a.jpg
0301mr.jpg
0301mr.jpg
0160ps.jpg
0160ps.jpg
0424mr.jpg
0424mr.jpg
0463mr.jpg
0463mr.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl