Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0301

Gruss aus Schwiebus
Eck. - Markthäuser vor ihrem Abbruch I. J. 1896
Laubenhäuser u. St. Michaelskirchturm
Dieselben Eck. - Markthäuser n. d. J. 1900

Verlag: C. Wagner'sche Buchhdlg., Schwiebus. 09 8274

(c) Autor: C. Wagner, Schwiebus
(R) Wydawca: C. Wagner'sche Buchhandlung, Schwiebus
No. 09 8274
Dostępne warianty i źródła:
             mr - Zbiory Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Markt - Rynek Zachodni - Lewa strona ściany północnej Rynku.
             Awers.
Kolorystyka karty: odcienie szarości; orientacja: pionowa; powierzchnia: matowa; kartonik: zółty; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie ciemnoszare. Karta przedstawia dwa tematy opisane odzielnie.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej czerwony.

2002-03-23 - Karta mr z obiegu. Stempel pocztowy o treści: 'Schwiebus 17.2.14 4-5 N.'.
2007-03-04 - Karta bg bez obiegu.
2012-03-19 - Opis aukcyjny karty bh nie podawał żadnej istotnej informacji.
            Markt - Rynek Zachodni - Lewa strona ściany północnej Rynku


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

ob06fx.jpg: Targ na świebodzińskim rynku. Obraz Roberta Balckiego. Zbiory MRwŚ
ob06fx.jpg
0248mr.jpg
0248mr.jpg

1000bg.jpg

0182bh.jpg

0997bg.jpg

1160bg.jpg

0999bg.jpg

0994ps.jpg

1159bg.jpg

1158bg.jpg

1157bg.jpg
0513mr.jpg
0513mr.jpg
0489mr.jpg
0489mr.jpg

ob29bg.jpg
0473mr.jpg
0473mr.jpg
0510mr.jpg
0510mr.jpg
0389mr.jpg
0389mr.jpg
0327mr.jpg
0327mr.jpg

ob28bg.jpg
0078mr.jpg
0078mr.jpg
0271mr.jpg
0271mr.jpg
0349mr.jpg
0349mr.jpg
0235.jpg: Schwiebus - Markt mit Lauben; *1900; bdb, sepia;
0235.jpg

0998bg.jpg
0072mr.jpg
0072mr.jpg
0421mr.jpg
0421mr.jpg

0995ps.jpg
0609bgr.jpg
0609bg.jpg
0670bg.jpg
0670bg.jpg
0280mr.jpg
0280mr.jpg
0629bg.jpg
0629bg.jpg

0996bg.jpg
0660bg.jpg
0660bg.jpg
0443mr.jpg
0443mr.jpg
0320a.jpg
0320a.jpg
0301mr.jpg
0301mr.jpg
0160ps.jpg
0160ps.jpg
0424mr.jpg
0424mr.jpg
0463mr.jpg
0463mr.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003, 2007, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl