Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1191

Gustav Adolf-Krankenhaus
Schwiebus / Kinderzimmer
Rotkäppchenzimmer
gem. u. ??? Dropp Berlin


(c) Autor: brak danych
(R) Wydawca:
No.Dostępne warianty i źródła:

             bg - Wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Mühlenstraße - ulica Młyńska.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna; orientacja: pozioma; powierzchnia: prawdopodobnie błyszcząca; kartonik: brak danych; krawędzie: nierównomierne; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: cieme na jasnym tle wolnej przestrzeni wokół obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: brak danych.

2012-03-31 - Opis aukcyjny karty bg nie wnosił żadnych istotnych informacji.
            Mühlenstraße - ulica Młyńska


Dostępne warianty i inne podobne tematycznie karty

0020uk.jpg: Schwiebus  Muhlenstrasse No. ?495 (von 1906)
0020uk.jpg
0446mr.jpg
0446mr.jpg
0595mr.jpg
0595mr.jpg

1191bg.jpg
0133mr.jpg
1034bg.jpg
0133mr.jpg
0133mr.jpg

1172bg.jpg
0494mr.jpg
0494mr.jpg

1036bg.jpg
0204vg.jpg: Schwiebus, Gustaw - Adolf - Krankenhaus. No. 30
0204vg.jpg

1035bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl