[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Z historii miasta i okolic > Inskrypcja z roku 1735

Inskrypcja z roku 1735 z ko¶cio³a parafialnego ¶w. Micha³a Archanio³a w ¦wiebodzinie

P³yta nagrobna Sommerfeldów w kaplicy po³udniowej. Piaskowiec szary, wymiary: 269 x 133 cm. W ¶rodku p³yty w polu o wymiarach: 118,5 x 72 cm tekst ¶mierci (A), poni¿ej pole o wymiarach: 90 x 22 cm z inskrypcj± (B). W zwieñczeniu herb rodziny podtrzymywany przez putta. Jêzyk ³aciñski, kapita³a z literami o zwiêkszonym module, majusku³a i minusku³a humanistyczna, litery wklês³e w kolorze z³otym. Wysoko¶æ liter: 2,5-5 cm (A), 5,5-7 cm (B) (Il. 45, 45a).

P³yta nagrobna Sommerfeldów

Herb: w³asny Sommerfeld

(A) D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / PERILLUSTRIS DOMINUS THEODORUS / DE / SOMMERFELD. / HAEREDITARIUS DOMINUS IN BIRCK / HOLTZ / VIR IN OMNIGENERE VIRTUTUM AESTIMATISSIMUS / QUIRECTE FACIENDO NEMINEM / TIMUT. / IN STATU MATRIMONIALI, CUM DILECTISSIMA CONIUGESUA / ANNA CATHARINA NATA HOFFMANIN, VITAM DUXIT / SINE NAEVO EXEMPLAREM. PROLESIN EO GENUIT QUINQUE / EQUIBUS QUATUORIN VIVIS EXISTENTES, ANNA THEODORA / THEODORUS, ELIAS EXMISERICORDIA DEI EPISCO / PUS LEONTOPOLITIANUS. DIAECESIS / WRATISLAVIENSIS SUFFRAGANEUS, EIUSDEM ECCLESIAE / CATHEDRALIS PRAELATUS, SCHOLASTICUS, ET CANONICUS / COLLEGIJ CLERICORUM WRATISLAVIAE IN INSULA PROTECTOR / BERNARDUS BENEDICTUS INSIGNIS / ECCLESIAE COLLEGIATAE AD DIVAM VIRGINEM / GLOGOVIAE MAIORIS PRAELATUS, DECANUS ET CANONICUS, / PROTONOTARIUS APOSTOLICUS. QVONDAM SS MONALIUM / ORDINIS S(ANCTI) BENEDICTI PRAEPOSITUS LEOWALIJ / IBIDEM QUAE / ARCHIPRESBIJTER, ET PAROCHUS UT DILECTISSIMI / DOMINI GENITORIS PERPETUA GRATAQUE APUD POSTE / RITATEM MANEAT MEMORIA, VIRO MERITISSIMO / IN VERA FIDE CATHOLICA ZELOSISSIMO AETATIS SUAE / SEPTUAGESIMO ET SEPTIMO COMPLETO, ANNO 1709 / DIE 10 IUNIJ IN DOMINO DEFUNCTO, MONUMENTUM HOC IN DEBITAE GRATITUDINIS OBSEQVIUM, DEVOTISSIMO / CUM RESPECTU ET FILIALI OBSERVANTIA POSUERUNT / ANNO DOMINI 1735

(B) VITAM, EX ANIMO, EL PRECANTES / AETERNAM.
P³yta nagrobna Sommerfeldów
T³um.:

Bogu Najlepszemu, Najwy¿szemu. Znakomity pan Teodor Sommerfeld, pan dziedzic na Borowie. M±¿ najszacowniejszy w ka¿dym rodzaju cnót, który czyni±c dobrze, nikogo siê nie ba³. W zwi±zku ma³¿eñskim z najdro¿sz± ma³¿onk± swoj±, Ann± Katarzyn± z domu Hoffman, wiód³ ¿ycie bez skazy. Potomstwo z niego zrodzone (w liczbie) piêciorga, z których czworo przy ¿yciu pozostaje: Anna Teodora, Teodor Eliasz, z ³aski Bo¿ej biskup Leontopolitanus. Sufragan diecezji wroc³awskiej, tego¿ ko¶cio³a katedralnego pra³at, scholastyk i kanonik, obroñca kolegium kleryków we Wroc³awiu na Ostrowie. Bernard Benedykt, pra³at, dziekan i kanonik znakomitej kolegiaty po¶wiêconej Boskiej Dziewicy w G³ogowie Wiêkszym, protonotariusz apostolski niegdy¶ zakonu ¶w. Benedykta, prepozyt Leovalii i tam¿e archiprezbiter i proboszcz. Aby zachowa³a siê wdziêczna, wieczna pamiêæ u potomno¶ci najdro¿szego Pana Rodzica, Mê¿owi najbardziej zas³u¿onemu, najpobo¿niejszemu, w wierze katolickiej gorliwie oddanemu, który po ukoñczeniu 77 lat swojego ¿ycia odszed³ w Panu w roku 1709, dnia 10 czerwca. Pomnik ten wystawili z wdziêczno¶ci, z szacunkiem i synowskim poszanowaniem w Roku Pañskim 1735 (A).

¯ycie wieczne z ducha jemu przepowiadaj± (B).

Theodor von Sommerfeld (urodzony 1632, zmar³y 10.VI.1709 roku), ¶wiebodziñski burmistrz - dziedziczy³ Borów od 1680 roku za ponad 2044 talarów ¶l±skich, w roku 1696 kupi³ Borów za sumê 5400 talarów. Wcze¶niej miejscowo¶æ by³a w³asno¶ci± miasta wraz z przylegaj±cym do miasta ¯ó³kowem.
Bernhard Benedykt wymieniany w napisie by³ kanonikiem kolegiaty g³ogowskiej, dziedziczy³ Borów, pó¼niej odsprzeda³ miejscowo¶æ g³ogowskiemu adwokatowi Danielowi Ignazowi von Thalwenzel.
Teodor Eliasz - syn Teodora Sommerfelda - biskup pomocniczy Wroc³awia (1714-1742)[1].

 

[1] O burmistrzu Teodorze von Sommerfeld zob. u Knispela, s. 218 (121) i n.; Nowacki, s. 468-469.

CORPUS INSCRIPTIONUM POLONIAE
Tom X Zeszyt 3
Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcj± Joachima Zdrenki
POWIAT ¦WIEBODZIÑSKI
Zebra³ i opracowa³
Marceli Tureczek


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.012 | powered by jPORTAL 2