Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1159
(c) Autor: Gustav Bernhardt, Schwiebus
(R) Wydawca: Gustav Bernhardt, Papierhandlung, Schwiebus
No. 4322Dostępne warianty i źródła:

             bg - Wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.

             Markt - Rynek Zachodni - Lewa strona ściany północnej Rynku.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna - foto; orientacja: pozioma; powierzchnia: błyszcząca; kartonik: brak danych; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: brak danych. Napisy na awersie: brak.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: brak danych.

2012-03-19 - Opis aukcyjny karty bg dostarczył bardzo dobrej jakości skan, ale tylko pierwszej strony. Z jej opisu aukcyjnego dowiadujemy się o wydawcy karty - Gustav Bernhardt, numerze katalogowy oraz o braku obiegu pocztowego.
            Markt - Rynek Zachodni - Lewa strona ściany północnej Rynku


Dostępne warianty i inne podobne tematycznie karty

ob06fx.jpg: Targ na świebodzińskim rynku. Obraz Roberta Balckiego. Zbiory MRwŚ
ob06fx.jpg
0248mr.jpg
0248mr.jpg

1000bg.jpg
0182vg.jpg: Schwiebus  Marktseite (Marktplatze Nordseite)
0182vg.jpg

0997bg.jpg

1160bg.jpg

0999bg.jpg

0994ps.jpg

1159bg.jpg

1158bg.jpg

1157bg.jpg
0513mr.jpg
0513mr.jpg
0489mr.jpg
0489mr.jpg

ob29bg.jpg
0473mr.jpg
0473mr.jpg
0510mr.jpg
0510mr.jpg
0389mr.jpg
0389mr.jpg
0327mr.jpg
0327mr.jpg

ob28bg.jpg
0078mr.jpg
0078mr.jpg
0271mr.jpg
0271mr.jpg
0349mr.jpg
0349mr.jpg
0235.jpg: Schwiebus - Markt mit Lauben; *1900; bdb, sepia;
0235.jpg

0998bg.jpg
0072mr.jpg
0072mr.jpg
0421mr.jpg
0421mr.jpg

0995ps.jpg
0609bgr.jpg
0609bg.jpg
0670bg.jpg
0670bg.jpg
0280mr.jpg
0280mr.jpg
0629bg.jpg
0629bg.jpg

0996bg.jpg
0660bg.jpg
0660bg.jpg
0443mr.jpg
0443mr.jpg
0320a.jpg
0320a.jpg
0301mr.jpg
0301mr.jpg
0160ps.jpg
0160ps.jpg
0424mr.jpg
0424mr.jpg
0463mr.jpg
0463mr.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl