[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > 100 lat temu ... > Sto lat temu w powiecie - rok 1906

Sto lat temu w powiecie - rok 1906

 Mieczys³aw Szylko, pracownik Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze oddzia³u w Wilkowie daje nam bli¿szy obraz tego co dzia³o siê dok³adnie sto lat temu w naszym powiecie. W cyklu „Z archiwum W” prezentowanym na ³amach ¦wiebodziñskiej Gazety Powiatowej – (nr 3[170] marzec 2006) w tej czê¶ci swojego kalendarium przedstawia nam wydarzenia dzieñ po dniu pierwszego kwarta³u roku pañskiego 1906.
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 3 [170] marzec 2006
Sto lat temu w powiecie - rok 1906

1 stycznia
Nowy Rok min±³ w mi³ej i ¶nie¿nej atmosferze. Po nocy sylwestrowej zmar³ cz³onek w³adz powiatu Adolf Schön

4 stycznia
Niepokoj±ce wie¶ci z Rosji o dalszych strajkach, rozruchach w Warszawie, Rydze i Petersburgu

12 stycznia
W³adze powiatu oferowa³y kompletne roczniki swoich dzienników urzêdowych w przystêpnych cenach ze skorowidzem za 1905 rok

14 stycznia
Wiadomo¶ci o walkach naszych ¿o³nierzy z bandami Murzynów Morengo w Afryce Wschodniej

15 stycznia
Og³oszenie o przedawnieniu listu goñczego z 1881 roku za lekarzem dr med. Karolem Magerem ze ¦wiebodzina

17 stycznia
Nowy nauczyciel Franz Block obj±³ obowi±zki w szkole w Rakowie
Karol Masekowsky ze ¦wiebodzina zosta³ odznaczony Króleweskim Orderem Korony IV Klasy, odznaczono równie¿ mistrza kominiarskiego Gustawa Altmanna

18 stycznia
Og³oszenie o skazaniu przez S±d Wojskowy w Poznaniu dwóch ¿o³nierzy: Roz³uskiego i Gepperta na karê ¶mierci za morderstwo z chêci zysku

20 stycznia
Erdmann Werner z Wilkowa zosta³ wybrany na ³awnika w³adz gminnych

25 stycznia
W Szczañcu Z³ote Gody obchodzi³o ma³¿eñstwo Krause.

26 stycznia
Urodziny Jego Cesarskiej Wysoko¶ci - imprezy, rauty i akademie w ca³ym powiecie

30 stycznia
Wiadomo¶æ o ¶mierci króla Danii Chrystiana IX ojca carycy Rosji

1 luty
Dobre wie¶ci z naszych kolonii, 3000 dzielnych ¿o³nierzy pokona³o 12000 uzbrojonych Herero i Hottentotów

2 luty
Niepokoj±ce wie¶ci z Rosji: strajki w Warszawie, zamkniête sklepy. Na Kaukazie zaatakowano poci±g wojskowy, walki pod Kwirily

3 luty
¦wiebodziñski ¿andarm Fischer zosta³ odznaczony przez cesarza za d³ugoletni± nienagann± s³u¿bê dla pañstwa

4 luty
10 stopni mrozu

5-6 luty
Kontrola ksi±g miejskich za lata 1903 - 1905

14 luty
Posadê nauczyciela w Nied¼wiedziu obj±³ Wilhelm Grosse ze Strzelec Krajeñskich

15 luty
W obwodzie smardzewskim obowi±zek badania miêsa pod wzglêdem strychniny powierzono Gustawowi Drescherowi

20 luty
Karol Wache z m³yna w Borowie zosta³ zwolniony karnie za alkoholizm

1 marca
Wiatry, deszcze i niepogoda

3 marca
Promocja dziennika „Berliner Tageblatt” ukazuj±cego siê z 6 dodatkami za jedyne 2 marki miesiêcznie lub 6 marek za kwarta³.

8 marca
Nowo¶ci z S±du Obwodowego w Poznaniu o procesie Pana hrabiego Kwileckiego z powództwa Pani Mayer o dziecko

13 marca
Cha³upnikowi Henrykowi Dietrich z Niesulic powierzono obowi±zki stra¿nika nocnego wioski

16 marca
Wybrany przez mieszkañców rolnik Gottlieb John z Opalewa zosta³ zatwierdzony na wójta gminy przez Starostê von der Bacha

13 marca
Og³oszenie rozporz±dzenia Pana Prezydenta Rejencji o obowi±zku kontroli przez w³adze powiatowe przepisów ochrony i ewidencji zabytków archeologicznych

18 marca
Nowe rozporz±dzenia o postêpowaniu z Cyganami

20 marca
Werbunek ochotników na 2 i 3 letnia s³u¿bê w marynarce wojennej w Chinach w twierdzy Kiautschau

23 marca
Do centralnych w³adz samorz±du rzemie¶lniczego wybrano blacharza Paula Siegerta i stolarza Richarda Dehnsta ze ¦wiebodzina

23-26 marca
Wojskowa Komisja Poborowa roczników 1884-1888

30 marca
Posiedzenie rady Powiatu w sprawie Kasy powiatowej, fundacji mostu odrzañskiego Vollmara, bud¿etu na 1906 r. i oceny wystawy sadowniczej na jesieni 1905 r.


1 kwietnia
Prima Aprilis

2 kwietnia
Nauczyciel Hermann Berger z Schoeneberg w Berlinie zosta³ rektorem ewangelickiej szko³y w ¦wiebodzinie

3 kwietnia
Kontrolerem miêsa w O³oboku zosta³ Otto Kettner, a w Wilkowie Adolf Bittroff

5 kwietnia
Og³oszenie do wszystkich w³a¶cicieli budynków o konieczno¶ci uaktualnienia danych w terminie do 15 maja w Powiatowym Urzêdzie Katastralnym

6 kwietnia
Sprawozdanie i bilans Powiatowej Kasy na dzieñ 30 marca w wysoko¶ci 239 355 marek w z³ocie

10 kwietnia
W wrzawie dokonano zuchwa³ego napadu na omnibus z 15 pasa¿erami

17 kwietnia
Odznaczenie przez cesarsk± parê Wilhelma Jenscha i Fryderyka Hempla ze Szczañca

18 kwietnia
Depesza o wielkim trzêsieniu ziemi w Kalifornii i tragicznym po¿arze San Francisco.

¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 12 [180] grudzieñ 2006
Sto lat temu w powiecie - rok 1906

01 pa¼dziernika
Wprowadzenie jednolitej stenografii na terenie ca³ej Rzeszy, zmiana rozk³adu jazdy poci±gów. Z dworca ¶wiebodziñskiego odchodzi 10 poci±gów osobowych do Frankfurtu i 3 po¶pieszne do Berlina dziennie. Zaczê³y obowi±zywaæ przepisy dotycz±ce postêpowania z karbidem.

02 pa¼dziernika
Po¿ar w kopalni wêgla w Rzeczycy, awaria pompy i bêbna, pomoc OSP z Kupienina i Witynia uratowa³a kopalniê,

03 pa¼dziernika
"Babie lato" i piêkna pogoda przez ca³y miesi±c. Powo³ano Powiatowe Komisje Podatkowe na rok 1907-1909.

05 pa¼dziernika
W ko¶ciele NMP Królowej Polski „Friedrichskirche" firma Jentscha wykona³a os³ony przeciwdeszczowe przy witra¿ach i oknach. Ugoda pomiêdzy robotnikami i fabrykantami przemys³u tekstylnego na dniówkê 10,5 godzinn± i angielsk± sobotê.

06 pa¼dziernika
Plaga myszy w po³udniowej czê¶ci powiatu.

09 pa¼dziernika
Doroczny Wielki Jarmark w Trzcielu z udzia³em kupców ¶wiebodziñskich.

10 pa¼dziernika
W poniedzia³ek odby³o siê walne zebranie ¦wiebodziñskiego Zwi±zku Sportowego licz±cego 715 cz³onków a z sekcj± ¿eñska i m³odzie¿ow± 1216 z przewodnicz±cym dr med. Michaeli

11 pa¼dziernika
Radosna wiadomo¶æ, ¿e Mi³o¶ciwie Nam Panuj±cy Cesarz Wilhelm II raczy wzi±æ udzia³ w porannym polowaniu z okazji ¶w. Huberta

12 pa¼dziernika
Opublikowano list z podziêkowaniami od naszych dzielnych ¿o³nierzy z Namibii za dary i z pochwa³ami dla dowódcy wojsk ekspedycyjnych Genera³a v. Trotha.

13 pa¼dziernika
Krytyka prasowa wobec nowego papie¿a Piusa X za brak sympatii do Jego Majestatu Cesarskiego Wilhelma II z powodu niezrozumia³ego uprzedzenia w sprawie wymagania nauczania w jêzyku niemieckim i zbytniej tolerancji wobec roszczeniowych postaw Polaków snuj±cych sobie mrzonki o w³asnym pañstwie. Ciê¿ka choroba ministra gospodarki hrabiego von Podbielskiego.

13-14 pa¼dziernika
Sobota i niedziela: Wystawa Owocowo - Warzywna w ¦wiebodzinie w sali „Markische Hof” z 800 paterami miejscowych plonów. Wstêp za jedyne 80 fenigów, dzieci 50% zni¿ki.

15 pa¼dziernika
Nowe pañstwowe przepisy w sprawie przewozów transportowych, pojazdów i produktów masowych og³oszone przez starostê von dem Becka. Koniec „wojny piwnej" pomiêdzy producentami i ustalenie minimalnego zysku l Marki za hektolitr z³ocistego p³ynu.

16 pa¼dziernika
Walne zebranie Zwi±zku Pocztowców i wybranie nowych w³adz w osobach: Martin, Melchior, Fromm, Schulz i skarbnik Strach. Wiadomo¶æ o nieudanym zamachu na Rotschilda w synagodze londyñskiej.

17 pa¼dziernika
Bunty dzieci w Prowincji Poznañskiej przeciwko ustawowemu porz±dkowi prawnemu w szko³ach rozszerzy³ siê do 10 000 uczniów wci±ganych przez kler i polityków do niecnych rozgrywek szowinistycznych prowodyrów Ciemnogrodu.

18 pa¼dziernika
D³ugoletni dyrektor wieczorowej szko³y rolniczej „Winterschule" dr Woge awansowa³ do Lipska; jego miejsce zaj±³ nauczyciel Koch z Chojny.

19 pa¼dziernika
Hotentockie bandy zabi³y w naszej Afryce Po³udniowo - Zachodniej Namibii 13 rajtarów, l farmera i 4 burów.
Wiadomo¶æ o wyje¼dzie sekretarza MSZ hrabiego von Tschirskiego do Rzymu. W³adze powiatowe wys³a³y serdeczne ¿yczenia urodzinowe do Neues Palais w Poczdamie na urodziny Cesarzowej.

22 pa¼dziernika
Rozpoczê³y siê 2 tygodnie Krajowych Targów we Frankfurcie z udzia³em ¶wiebodzinian.

23 pa¼dziernika
Informacje o stanowczej postawie w³adz pañstwowych; w Zabrzu skazano 2 rodziców za zakazywanie mówienia dzieciom po niemiecku w szkole.

24 pa¼dziernika
Udzia³ w Jubileuszu XX-lecia Ko³a w Sulechowie. Zjednoczenie Ojczy¼niane obradowa³o w Hotelu Radunskiego, nauczyciel Zerndt przedstawi³ geologiê ¦wiebodzina i okolic. Szef stra¿y po¿arnej w ¦wiebodzinie G. Altmann poda³ siê do dymisji.

25 pa¼dziernika
Wiadomo¶æ o zakoñczeniu objawów niesforno¶ci dzieci w Podmoklach i ¯odyniu dziêki postawie miejscowych nauczycieli. Dzieci i rodzice uzna³y obowi±zuj±ce przepisy nakazuj±ce naukê religii po niemiecku z podrêczników.

27 pa¼dziernika
Og³oszenie o poszukiwaniu niezwykle bezczelnego osobnika - przebranego w mundur kapitana, który wraz z 10 ¿o³nierzami i 2 kapralami zatrzymanymi na ulicy ukrad³ kasê miejsk± w Köpenick wraz z 4002 markami w z³ocie i 2 fenigami w obecno¶ci burmistrza miasta dra Langerhansa.

29 pa¼dziernika
Skandal w Gnie¼nie; urzêdnik pañstwowy, jakim jest nauczyciel, uczy³ dzieci z podrêcznika polskiego t³umacz±c siê po aresztowaniu niechêci± uczniów do niemieckiego podrêcznika religii.

30 pa¼dziernika
Doroczny Jarmark w Lubrzy.

31 pa¼dziernika
W Kargowej na zebraniu Zwi±zku Nauczycieli nauczyciel z Chwalimia Pan Reetz mia³ odczyt o sytuacji w b. Wielkim Ksiêstwie Poznañskim i postawie Polaków w czasie wojny z Napoleonem w 1806 roku.

01 listopada
Przebranym kapitanem z³odziejem z Köpenick okaza³ siê znany policji recydywista urodzony w l849 w Tyl¿y o nazwisku Wilhelm Voigt. Pan starosta przypomina wszem i wobec o przepisach przeciwpo¿arowych w mieszkaniach i budynkach w zwi±zku z nadchodz±c± zim±.

02 listopada
Zimno i wietrznie. Niepokoj±ce wie¶ci z Petersburga o rozruchach g³odowych, o rabunkach i zamachach bombowych. W b. Wielkim Ksiêstwie Poznañskim trwaj± strajki m³odzie¿y podsycane przez fanatyków religijnych. W ¦rodzie w szko³ach podstawowych zmieniono 4 nauczycieli

03 listopada
Rosn± ceny miêsa, a szczególnie w Berlinie. Sprawozdanie z polowania na lisa z okazji ¶w. Huberta w mozowskim okrêgu my¶liwskim.

04 listopada
W nowym ko¶ciele w Sulechowie zawis³y 3 dzwony stalowe z firmy: Bochumer Verein.

05 listopada
Zakoñczenie niepokojów w szkole w W±chabnie i Jarzyñcu. Szko³y obs³uguj± nauczyciele z s±siednich miejscowo¶ci.

06 listopada
Poszukuje siê nauczycieli na 3 wakaty w szkole w Wojnowie, Starym Kramsku i Starym Jaromierzu.

08 listopada
Jarmark w Zb±szyniu.

09 listopada
Posiedzenie Miejskiej Rady w ¦wiebodzinie w sprawie domu dla ubogich i szko³y katolickiej.

10 listopada
Ceny wêg³a podskoczy³y o 50% do 1,5 marki za tonê. Nieznani sprawcy zagrabili 2 skarbonki w ko¶ciele ¦w. Micha³a.

11 listopada
Wójt gminy W±chabno melduje o zakoñczenie buntu szkolnego w W±chabnie i Starym Kramsku.

12 listopada
Maj±tek ¦widnica pod Zielon± Gór± dosta³ siê w polskie rêce, liczy on ok. 1750 morgów niemieckiej ziemi.

14 listopada
Zatrzymano agitatora buntuj±cego dzieci z pierwszej klasy szko³y katolickiej w Wolsztynie.

19 listopada
Parteitag libera³ów z okrêgu wyborczego ¦wiebodzin - Krosno z kandydatem na pos³a Panem radc± prawnym dr Franciszkiem von Listem z Charlotenburga.

21 listopada
Minister Kultury zwróci³ siê z gor±c± pro¶b± do arcybiskupa Stablewskiego o uspokojenie nastrojów swoich wiernych.

22 listopada
Po¿ar ³±k w Smardzewie zagrozi³ wiosce, spali³a siê gospoda i lasek.

24 listopada
Zmar³ o godz. 10 wieczorem abp poznañski dr Florian Stablewski.

25 listopada
Dzieñ Zmar³ych - Totensonntag

29 listopada
W s±siednim powiecie , w Godziszewie dzieci zbieraj± siê nielegalnie pod figur± we wsi ¶piewaj±c bezkarnie po polsku. Opublikowano nowe przepisy pañstwowe dotycz±ce przechowywania i u¿ywania broni palnej.

30 listopada
Wzros³y ceny kartofli, na rynku berliñskim magnum kosztuje 3,10, daber 2,80, ziemniaki paszowe 2,10 i przemys³owe 1,60 za metr. Wie¶ci o powrocie wroc³awskiego kardyna³a Koppa z Watykanu, gdzie omawia³ m.in. sprawy polskich katolików.

01 grudnia
Jego Majestat Cesarska Mo¶æ Wilhelm II wystosowa³ ¿yczenia do rolnika Foerstera z Kruszyny w zwi±zku ze Z³otymi Godami. Obowi±zek wyk³adania trutki na polach w ca³ym powiecie. Tragiczna wiadomo¶æ o ¶mierci 30 górników w Bochum w zwi±zku z eksplozj± robuitu, który spowodowa³ straty materialne 2 mln. marek w z³ocie. Podwy¿ka taryf i biletów we wszystkich dyrekcjach kolejowych.

02 grudnia
Interpelacja pos³a partii „Centrum" w sprawie jêzyka polskiego i uwagi, ¿e nawet Hotentoci w niemieckich koloniach mog± siê uczyæ religii w rodzimym jêzyku, wywo³uj± powszechne oburzenie. W Kunowicach zgin±³ nastawniczy M±czak pochodz±cy z Poznania.

05 grudnia
Zebranie ¶wiebodziñskiego Zwi±zku Mieszczan w liczbie 216 cz³onków. Koncert zimowy (Winterkonzert) w wykonaniu tenora Erla.

06 grudnia
Doroczny Jarmark ¦wi±teczny w ¦wiebodzinie. Puszysty, lekki ¶nieg pokry³ prawie ca³y powiat. Zebranie Zwi±zku Pszczelarzy IMKE-Verain w liczbie 84 osób.

07 grudnia
Og³oszenie Pana starosty o konieczno¶ci sprawdzenia ocieplenia wodoci±gów. Ukoñczono now± drogê z dworca do wsi Bucze, zd±¿ono ni± ju¿ przewie¼æ furmankami ch³opskimi kartofle na 50 wagonów stoj±cych na bocznicy.

08 grudnia
Superintendent Splittgerber otworzy³ now± salê katechetyczn± w ¦redniej Szkole ¯eñskiej w ¦wiebodzinie.

10 grudnia
Zwi±zek Kombatantów podziêkowa³ uroczy¶cie kapitanowi rezerwy Panu Kunrdenwandowi za 25 lat pracy na rzecz organizacji. Spad³y ceny zbo¿a, pszenica z 182,5 marek na 179,75 marek a ¿yto: ze 165,0 163,73 za tonê.

11 grudnia
Powszechne oburzenie z powodu skandalicznego zachowania siê pos³a Reichstagu Czarliñskiego w sprawie strajku wrzesiñskiego, którego musia³ przywo³aæ do porz±dku dzwonkiem przewodnicz±cy posiedzenia.

12-14 grudnia
¦nie¿yce i zawieje od po³udniowego zachodu, zimno, metrowe zaspy.

16 grudnia
Odra skuta lodem. W Kêpsku znaleziono zamarzniête zw³oki 18-lemiego Polaka przyby³ego do prac rolnych z Rosji.

17 grudnia
G³ówny Dyrektor Reichsbanku og³osi³ w ca³ym kraju dyskonto na 7%.

19 grudnia
Na spotkaniu z rodzicami w sali Markische Hof rektor Berger omawia³ sprawy szkolnych kas oszczêdno¶ciowych, nauczyciel Zerndt ¿yczy³ mi³ych ¶wi±t, a przygotowany przez niego chór dziewcz±t wyst±pi³ z deklamacjami.

21 grudnia
W pi±tek Zwi±zek Rolników wybra³ na swojego przewodnicz±cego Quaschninga z Pa³ck przy obecno¶ci go¶ci z Berlina, którzy pochwalili siê, ¿e w Brandenburgii istniej± ju¿ 474 zwi±zki, w tym 40 mleczarni zwi±zkowych.

22 grudnia
Rozpoczê³a siê kampania wyborcza do Reichstagu, Landtagu i w³adz Powiatu. Eksplozja w Domu Wychowawczym w Rzepinie.

23 grudnia
Niepokoj±ce wie¶ci z Rosji. Zabito genera³a majora Litwinowa w Omsku. W Radomiu uczeñ szko³y handlowej Werner dokona³ zamachu bombowego na szefa ¿andarmerii. Niepokoje w Gruzji. Pogromy ¯ydów. Ukaz carski o terminie wyborów w ca³ym pañstwie do Dumy w dniu 19 lutego 1907 r., za wyj±tkiem terenów Kaukazu i Syberii.

24-25 grudnia
¦nie¿ne, bia³e ¶wiêta Bo¿ego Narodzenia.

27 grudnia
Silne mrozy w ca³ej Europie, liczne wypadki.

28 grudnia
Przygotowania do Komisji Wyborczych na powszechne wybory wyznaczone na 21 stycznia 1907 r.

29 grudnia
Wybuch³ wulkan Wezuwiusz. Ch³opi z okolicznych wiosek i San Sebastian uciekaj± i ewakuuj± siê.

30 grudnia
Jak obliczy³ Urz±d Statystyczny, na koniec roku pod broni± na ca³ym ¶wiecie sta³o 5 250 000 ¿o³nierzy a gotowych do zmobilizowania by³o 44 miliony.

Mieczys³aw Szylko

 komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.028 | powered by jPORTAL 2