Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0990

Schwiebus
Markt mit Rathaus
19???


(c) Autor:
(R) Wydawca:
No.Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
            
             Markt - Rynek - elewacja wschodnia Ratusza.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości - czarno-białe wydanie karty C&Co.™0310; orientacja: pozioma; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: szare na jasnym tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany. Opis aukcyjny bg określał stan karty jako bardzo dobry i podawał informację o obiegu karty z 1910 r. Karta bh z obiegu, kompletna, zachowana w berdzo dobrym stanie. Opis aukcyjny tej karty podawał informację o jej obiegu, odcisk stempla pocztowego wskazywał na datę 14.09.1907 r.


Markt - Rynek - elewacja wschodnia Ratusza


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0135uk.jpg: Schwiebus (Markttag)
0135uk.jpg
0181vg.jpg: Schwiebus - Marktplatz (Marktplatz Nordseite)
0181vg.jpg
0433mr.jpg
0433mr.jpg
0137uk.jpg: Schwiebus (Buden auf dem Markt - um 1900)
0137uk.jpg
0285mr.jpg
0285mr.jpg

0988bg.jpg
0594mr.jpg
0594mr.jpg
ob25bg.jpg
ob25bg.jpg
ob24bg.jpg
ob24bg.jpg

0991bg.jpg
0024mr.jpg
0024mr.jpg
0028.jpg: Schwiebus. Markt mi Rathaus No. 37649A Kurt Bellach, Guben, Postkartenverlag
0028.jpg
0145a.jpg: Zbiór własny - Schwiebus. Markt mit Rathaus
0145a.jpg
0244mr.jpg
0244mr.jpg
0346mr.jpg
0346mr.jpg
0310mr.jpg
0310mr.jpg

0990bg.jpg
0172ps.jpg
0172ps.jpg
0061a.jpg: Gruss aus Schwiebus No. V89 Ruf 724 V 89 Verlag u. Foto Karl Pohl, Ansichtska
0061a.jpg

0989bg.jpg
0645bg.jpg: Schwiebus - Rathaus
0645bg.jpg
0031a.jpg: Schwiebus - Rathaus No. 45551 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0031a.jpg
0634bg.jpg
0634bg.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl