Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0991

Schwiebus Rathaus


(c) Autor: Stengel & Co., G.m.b.H., Dresden
(R) Wydawca: Stengel & Co., G.m.b.H., Dresden
No.Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Markt - Rynek Wschodni - elewacja wschodnia Ratusza.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości; orientacja: pionowa; powierzchnia: prawdopodobnie matowa; kartonik: jasny; krawędzie: nierównomierna; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: current, ciemnoszare na jasnym tle prostokątnego obramowania obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany.

2007-03-04 - Opis aukcyjny nie podawał żadnych szczegółów o karcie bg.
2012-03-12 - Za to opis aukcyjny karty bh podał cenną informację o wydawcy karty; Stengel oraz dostarczył w o wiele lepszej jakości skan awersu, szkoda, że brak kompletu, ale jakoś nie budzi we mnie wątpliwości informacja o wydawcy, karta dokładnie prezentuje sobie niepowtarzalny styl, jakość i przejrzystość obiektu.


Markt - Rynek Wschodni - elewacja wschodnia Ratusza


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0135uk.jpg: Schwiebus (Markttag)
0135uk.jpg
0181vg.jpg: Schwiebus - Marktplatz (Marktplatz Nordseite)
0181vg.jpg

1146bg.jpg
0433mr.jpg
0433mr.jpg
0137uk.jpg: Schwiebus (Buden auf dem Markt - um 1900)
0137uk.jpg
0285mr.jpg
0285mr.jpg

0988bg.jpg
0594mr.jpg
0594mr.jpg
ob25bg.jpg
ob25bg.jpg
ob24bg.jpg
ob24bg.jpg

0991bg.jpg

1142bg.jpg

1143bg.jpg
0024mr.jpg
0024mr.jpg
0028.jpg: Schwiebus. Markt mi Rathaus No. 37649A Kurt Bellach, Guben, Postkartenverlag
0028bg.jpg

1140bg.jpg

1141bg.jpg
0145a.jpg: Zbiór własny - Schwiebus. Markt mit Rathaus
0145a.jpg
0244mr.jpg
0244mr.jpg

1147bg.jpg

1148bg.jpg
0310mr.jpg
0310mr.jpg

0990bg.jpg
0172ps.jpg
0172ps.jpg
0346mr.jpg
0346mr.jpg

1054bg.jpg
0061a.jpg: Gruss aus Schwiebus No. V89 Ruf 724 V 89 Verlag u. Foto Karl Pohl, Ansichtska
0061a.jpg

0989bg.jpg

1145bg.jpg

1144bg.jpg
0645bg.jpg: Schwiebus - Rathaus
0645bg.jpg
0031a.jpg: Schwiebus - Rathaus No. 45551 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0031a.jpg
0634bg.jpg
0634bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2007, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl