Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1140

Schwiebus. Markt mit Rathaus

Kurt Bellach, Guben, Postkartenverlag (logo: GKB) 35029 A (38115)

(c) Autor: Kurt Bellach, Guben
(R) Wydawca: Kurt Bellach, Postkartenverlag, Guben, N.-L.
No. 35029 A (38115)
GKB
Dostępne warianty i źródła:

             bg - Wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.

             Markt - Rynek Wschodni - elewacja wschodnia Ratusza.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna; orientacja: pozioma; powierzchnia: błyszcząca; kartonik: brak danych; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: brak danych. Napisy na awersie: kurrent, jasne na szarym tle obiektu. Jasne, prostokątne obramowanie obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: szare.

2012-03-12 - Karta bg z obiegu, kompletna, odcisk kasownika poczty kolejowej o treści: 'BERLIN-BENTSCHEN | BAHNPOST | Zug55--16.8.38'. Kiedy już sklasyfikowałem opisywaną kartę pod pozycją C&Co.™0028 zauważyłem, że nie zgadza się opis rewersu karty C&Co.™0028 z treścią skanu rewersu opisywanej karty. Zacząłem przyglądać się awersowi i dopiero zauważyłem "kombinacje" Pana Kurta Bellach'a z chmurkami - lewy górny róg karty, to jedyne miejsce które odróżnia te dwie "identyczne" karty.
            Markt - Rynek Wschodni - elewacja wschodnia Ratusza


Dostępne warianty i inne podobne tematycznie karty

0135uk.jpg: Schwiebus (Markttag)
0135uk.jpg
0181vg.jpg: Schwiebus - Marktplatz (Marktplatz Nordseite)
0181vg.jpg
0433mr.jpg
0433mr.jpg
0137uk.jpg: Schwiebus (Buden auf dem Markt - um 1900)
0137uk.jpg
0285mr.jpg
0285mr.jpg

0988bg.jpg
0594mr.jpg
0594mr.jpg
ob25bg.jpg
ob25bg.jpg
ob24bg.jpg
ob24bg.jpg

0991bg.jpg
0024mr.jpg
0024mr.jpg
0028.jpg: Schwiebus. Markt mi Rathaus No. 37649A Kurt Bellach, Guben, Postkartenverlag
0028bg.jpg

1140bg.jpg

1141bg.jpg
0145a.jpg: Zbiór własny - Schwiebus. Markt mit Rathaus
0145a.jpg
0244mr.jpg
0244mr.jpg
0346mr.jpg
0346mr.jpg

1054bg.jpg
0310mr.jpg
0310mr.jpg

0990bg.jpg
0172ps.jpg
0172ps.jpg
0061a.jpg: Gruss aus Schwiebus No. V89 Ruf 724 V 89 Verlag u. Foto Karl Pohl, Ansichtska
0061a.jpg

0989bg.jpg
0645bg.jpg: Schwiebus - Rathaus
0645bg.jpg
0031a.jpg: Schwiebus - Rathaus No. 45551 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0031a.jpg
0634bg.jpg
0634bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl