Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1009

Schwiebus Rathaus


(c) Autor: Kunstanstalt Germania, Görlitz
(R) Wydawca: Kunstanstalt Germania, Görlitz, Dominniplatz
No.
Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             bi - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
             bj - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości, jasne obszary w odcieniu sepii; orientacja: pionowa; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: ciemnoszare na jasnym tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany.

2007-03-07 - Opis aukcyjny karty bg podawał informację o obiegu karty z 1920 r., inny wskazywał na lokalizację posterunku policji - "Polizeiwache, Rathaus".
2012-03-18 - Opis aukcyjny karty bi podał informację o wydawcy karty Kunstanstalt Germania, Görlitz, brak natomiat informacji o obiegu pocztowym karty. Natomiast opis aukcyjny karty bj podawał informację o obiegu pocztowym karty i o stemplu poczty polowej z roku 1919.


Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0042uk.jpg: Schwiebus Rathaus (erster Bau 1547, spater mehrmals verandert) No. 3
0042uk.jpg
0023mr.jpg
0023mr.jpg
0270mr.jpg
0270mr.jpg
0528mr.jpg
0528mr.jpg
0035a.jpg: Schwiebus - Markt mit Rathaus No. 45575 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0035a.jpg
0488mr.jpg
0488mr.jpg
0337mr.jpg
0337mr.jpg
0509mr.jpg
0509mr.jpg
0165a.jpg
0165a.jpg
0397mr.jpg
0397mr.jpg
0102a.jpg
0102a.jpg
0630bg.jpg
0630bg.jpg
0627bg.jpg
0627bg.jpg
0631bg.jpg
0631bg.jpg

1014bg.jpg

1017bg.jpg

1016bg.jpg
ob09.jpg: Schwiebus. Rathhaus
ob09.jpg

1150bg.jpg

1011bg.jpg
0034a.jpg: Schwiebus - Rathaus 45562 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0034a.jpg
0162a.jpg
0162a.jpg
0632a.jpg
0632a.jpg

1006bg.jpg

1007bg.jpg

1008bg.jpg
0589bg.jpg: Karta nadesłana przez Bartłomieja Gordzelewskiego 2002-03-23
0589bg.jpg

1012bg.jpg

1010bg.jpg

1004bg.jpg

1005bg.jpg

1003bg.jpg
0404mr.jpg
0404mr.jpg
0170ps.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0170ps.jpg

0003mr.jpg
0557mr.jpg
0557mr.jpg
0543a.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0543a.jpg
0289mr.jpg
0289mr.jpg

1009bg.jpg
0599mr.jpg
0599mr.jpg
0470ps.jpg
0470ps.jpg
0588a.jpg
0588a.jpg
0030mr.jpg
0030mr.jpg

1013bg.jpg
0652bg.jpg
0652bg.jpg
0243mr.jpg
0243mr.jpg

1015bg.jpg

1151bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2007, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl