Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1003

Gruss aus Schwiebus
Rathaus
Louis Raetzer, Schwiebus. 627
(nieczytelny, pięciocyfrowy numer na grafice)

Postkarte.
(nieczytelny napis w dwóch wierszach na prawej krawędzi rewersu)

(c) Autor: Louis Raetzer, Schwiebus
(R) Wydawca: Louis Raetzer, Schwiebus
No. 627

Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
            
             Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości; orientacja: pionowa; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: czerwone na jasnym tle wolnej przestrzeni wokół głównego obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany. Opis aukcyjny karty bg podawał informację oobiegu karty z 1903 r. Potwierdzają to odciski stempli pocztowych na rewersie o treści: 'SCHWIEBUS -9.7.03.4-5N. * * *'. Teść drugiego stempla jest nieczytelna. Karta bh również z obiegu, kompletna, zachowana w dobrym stanie, jednak treść stempli jest niemożliwa do odczytania - zła jakość skanu.


Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0042uk.jpg: Schwiebus Rathaus (erster Bau 1547, spater mehrmals verandert) No. 3
0042uk.jpg
0023mr.jpg
0023mr.jpg
0270mr.jpg
0270mr.jpg
0528mr.jpg
0528mr.jpg
0035a.jpg: Schwiebus - Markt mit Rathaus No. 45575 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0035a.jpg
0488mr.jpg
0488mr.jpg
0337mr.jpg
0337mr.jpg
0509mr.jpg
0509mr.jpg
0165a.jpg
0165a.jpg
0397mr.jpg
0397mr.jpg
0102a.jpg
0102a.jpg
0630bg.jpg
0630bg.jpg
0627bg.jpg
0627bg.jpg
0631bg.jpg
0631bg.jpg
ob09.jpg: Schwiebus. Rathhaus
ob09.jpg
0034a.jpg: Schwiebus - Rathaus 45562 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0034a.jpg
0162a.jpg
0162a.jpg
0632a.jpg
0632a.jpg

1004bg.jpg

1003bg.jpg

0003mr.jpg
0404mr.jpg
0404mr.jpg
0170ps.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0170ps.jpg
0589bg.jpg: Karta nadesłana przez Bartłomieja Gordzelewskiego 2002-03-23
0589bg.jpg
0557mr.jpg
0557mr.jpg
0543a.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0543a.jpg
0289mr.jpg
0289mr.jpg
0599mr.jpg
0599mr.jpg
0470ps.jpg
0470ps.jpg
0588a.jpg
0588a.jpg
0030mr.jpg
0030mr.jpg
0652bg.jpg
0652bg.jpg
0243mr.jpg
0243mr.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl