Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0270

Schwiebus Markt, Westseite mit Rathaus

9 91560

(c) Autor: autor nieznany
(R) Wydawca:
No. 9 91560

Dostępne warianty i źródła:
             mr - Zbiory Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             ps - Zbiór prywatny - P.S., opracowanie - marzec 2012 r.
             bi - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
             bj - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza.
             Awers.
Kolorystyka karty: starannie kolorowana; orientacja: pozioma; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznay. Napisy na awersie czerwone, wpadające w brąz, umieszczone na tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: ciemnoszary.

2002-03-23 - Karta mr bez obiegu.
2007-03-08 - Opis aukcyjny karty bg podawał informację o obiegu karty z 1921 r.
2012-03-18 - Zapisana w 2002 roku informacja o wydawcy tej karty jest najprawdopodobniej błędem wynikającym z nieprawidłowego zidentyfikowania skanu rewersu karty. Pierwotny skan 4 kart (plik 0001-3) został źle opracowany, stąd zapis rewersu karty o treści: "9, 91560, Nr. 10 Carl Dlitmar Breslau II) nadruk ciemny" powinien był się znaleźć przy innej karcie z tej serii skanowania. Karta ps dostarcza skanów obu stron, a zawartość rewersu potwierdza brak identyfikacji autora karty, chociaż numeracja jest taka sama.. Karta ps bez obiegu, zachowana w dobrym stanie. Karta jest zaadresowana, ale brak cech wskazujących na jej obieg pocztowy, prawdopodobnie nigdy nie została wysłana.
Skany karty bi potwierdzają informacje podane w jej opisie aukcyjnym, karta kompletna, zachowana w dobrym stanie, z obiegu, odcisk kasownika pocztowego o treści: 'SCHWIEBUS | 28.12.25.11-12V | * * d'. Karta bj również z obiegu, odcisk kasownika pocztowego o treści: 'STARGARD | 25.8.25.5-6N | * i.POM.20'.
            


Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0289mr.jpg
0289mr.jpg

1009bg.jpg
0599mr.jpg
0599mr.jpg
0470ps.jpg
0470ps.jpg
0588a.jpg
0588a.jpg
0030mr.jpg
0030mr.jpg

1013bg.jpg
0652bg.jpg
0652bg.jpg
0243mr.jpg
0243mr.jpg

1015bg.jpg

1151bg.jpg

1150bg.jpg

1011bg.jpg
0034a.jpg: Schwiebus - Rathaus 45562 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0034a.jpg
0162a.jpg
0162a.jpg
0632a.jpg
0632a.jpg
0042uk.jpg: Schwiebus Rathaus (erster Bau 1547, spater mehrmals verandert) No. 3
0042uk.jpg
0023mr.jpg
0023mr.jpg
0270mr.jpg
0270mr.jpg
0528mr.jpg
0528mr.jpg
0035a.jpg: Schwiebus - Markt mit Rathaus No. 45575 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0035a.jpg
0488mr.jpg
0488mr.jpg
0337mr.jpg
0337mr.jpg
0509mr.jpg
0509mr.jpg
0165a.jpg
0165a.jpg
0397mr.jpg
0397mr.jpg
0102a.jpg
0102a.jpg
0630bg.jpg
0630bg.jpg
0627bg.jpg
0627bg.jpg
0631bg.jpg
0631bg.jpg

1014bg.jpg

1017bg.jpg

1016bg.jpg
ob09.jpg: Schwiebus. Rathhaus
ob09.jpg

1006bg.jpg

1007bg.jpg

1008bg.jpg
0589bg.jpg: Karta nadesłana przez Bartłomieja Gordzelewskiego 2002-03-23
0589bg.jpg

1152bg.jpg

1010bg.jpg

1004bg.jpg

1005bg.jpg

1003bg.jpg
0404mr.jpg
0404mr.jpg
0170ps.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0170ps.jpg

0003mr.jpg
0557mr.jpg
0557mr.jpg
0543a.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0543a.jpg

1012bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003, 2007, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl