[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Archeologia okolic > Szcz±tki ¶w. Jerzego w Gorzowie?

Szcz±tki ¶w. Jerzego w Gorzowie?

Radio Zachód
27 marca 2006 r.

Gorzowscy archeolodzy przypuszczaj±, ¿e mogli natrafiæ na ¶lady po XIV-wiecznym ko¶ciele ¶w. Jerzego. Dwa tygodnie temu podczas prac ziemnych przy budowie nowego ronda robotnicy natrafili na ludzkie pochówki. W miarê postêpu prac archeologicznych z ziemi zaczê³y siê wy³aniaæ ¶redniowieczne fundamenty.

Jak zaznaczy³a archeolog z gorzowskiego muzeum Ma³gorzata Pytlak to jednak tylko bardzo ostro¿ne przypuszczenie nie potwierdzone jeszcze przez specjalistê z zakresu architektury.

Stanowisko archeologiczne znajduje siê w miejscu prowadzenia prac zwi±zanych z budow± ronda przy remontowanym Mo¶cie Staromiejskim w Gorzowie. Do tej pory w g³êbokich na ok. 3 metry wykopach odkryto tam szcz±tki 25 osób i 20 grobów.

Pocz±tkowo pojawi³a siê hipoteza, ¿e w tym miejscu mo¿e byæ zbiorowa mogi³a ¿o³nierzy z XVII wieku, jednak pó¼niejsze znaleziska zaczê³y jednoznacznie wskazywaæ, ¿e chodzi o cmentarz, prawdopodobnie z okresu ¶redniowiecza. Nie wykluczone, ¿e blisko niego sta³a ¶wi±tynia.

&

Na razie archeolodzy odkryli jedynie niewielki fragment fundamentów. Kluczowe mo¿e okazaæ siê ods³oniêcie ca³ego zarysu budynku. Stwierdzili natomiast, ¿e owe fundamenty s± wykonane charakterystyczn± dla pó¼nego ¶redniowiecza technik± - z kamienia ³±czonego zapraw± wapienn±, w ziemi znaleziono tak¿e fragmenty gotyckiej ceg³y i ceramikê z tego okresu.

Kroniki podaj±, ¿e do koñca XVI wieku na lewobrze¿nej czê¶ci miasta sta³ ¶redniowieczny ko¶ció³ ¶w. Jerzego; jego dalsze losy nie zosta³y udokumentowane. Nie ma jednak jasno sprecyzowanego miejsca, w którym mia³aby siê znajdowaæ ta ¶wi±tynia.

(PAP)/S. Kordyjalik

W poszukiwaniu ko¶cio³a

Radio Zachód
08 kwietnia 2006 r.

Choæ wiadomo, ¿e w Gorzowie na Zawarciu w XIV wieku by³ ko¶ció³ ¶wiêtego Jerzego, archeologom nie uda³o siê trafiæ na jego ¶lad.

Badacze odkopali pó¼no¶redniowieczny cmentarz, co dodatkowo pozwala stwierdziæ, ¿e ko¶ció³ powinien byæ gdzie¶ w pobli¿u. Potem odnale¼li fragmenty fundamentów i pocz±tkowo my¶leli, ¿e to w³a¶nie pozosta³o¶ci ¶wi±tyni - mówi archeolog Ma³gorzata Pytlak.

Natrafiaj±c na cmentarzysko, archeolodzy wykopali 32 pochówki zarówno doros³ych jak i dzieci. S± to chrze¶cijañskie pochówki &

Badacze zakoñczyli pierwszy etap prac archeologicznych na Zawarciu. Jak dodaje Ma³gorzata Pytlak dalsze badania rozpoczn± siê, gdy budowlañcy rozkopi± wschodni± stronê ronda.

W przekazach historycznych jest mowa o tym, ¿e na Zawarciu ju¿ w XIV wieku istnia³ ko¶ció³ pod wezwaniem ¦wiêtego Jerzego. Do najstarszych zabytków Gorzowa zalicza siê obecnie katedrê, podziemn± kapliczkê ¶wiêtego Urbana przy ko¶ciele katedralnym oraz mury obronne.

Agnieszka Pêkalska


Rzeczpospolita
6 Kwietnia 2006 r.

Sensacyjnego odkrycia dokonali polscy naukowcy pod Sandomierzem: odkopali najstarszy na ¶wiecie szkielet noworodka i najstarsze krzemienne figurki kobiet

Stanowisko w Wilczycach le¿y nad rzek± Opatówka, lewym dop³ywem Wis³y, na samym szczycie wysoczyzny lessowej. Rzeka p³ynie tu w g³êboko wciêtej dolinie. Do¶wiadczeni ³owcy wybrali to miejsce nieprzypadkowo - by mieæ nieograniczony widok na ca³± okolicê, a zw³aszcza na dolinê rzeki.

Mija ona w tym miejscu dwa prze³omy; "zamkniêty" nimi odcinek ma piêæ kilometrów d³ugo¶ci i kilkaset metrów szeroko¶ci. - Ludzie obozowali w tym miejscu w epoce lodowcowej; je¶li trochê dopomogli przyrodzie i zatarasowali prze³omy, odcinek rzeki miêdzy prze³omami by³ praktycznie zamkniêty, zwierzêta, jakie wesz³y na ten teren, nie mia³y z niego wyj¶cia. W³a¶nie o to chodzi³o ³owcom z obozowiska usytuowanego na najwy¿szym miejscu, widzieli stamt±d jak na d³oni swoj± "spi¿arniê" - wyja¶nia prof. Romuald Schild.

Archeolodzy spodziewali siê znale¼æ krzemienne narzêdzia, ko¶ci zjedzonych zwierz±t, szcz±tki fauny i py³ki ro¶lin ¶wiadcz±ce o klimacie oraz wyja¶niaj±ce, na co i czym polowali ówcze¶ni ludzie. Nie zawiedli siê, odkryli du¿o wiêcej.

Trzy niezwyk³e znaleziska

Po pierwsze, pod warstw± lessu (py³u nanoszonego przez wiatry wiej±ce spod lodowca) zachowa³ siê szkielet noworodka, a mo¿e jeszcze p³odu. Przetrwa³y ko¶ci d³ugie, fragmenty czaszki i krêgów. Jest to najstarszy szkielet dziecka na ¶wiecie, inne znane s± znacznie m³odsze, o tysi±clecia. W czerwcu 2006 roku rozpoczn± siê analizy antropologiczne tych ko¶ci, a tak¿e badania DNA. Ko¶ci z tego okresu, ale ludzi doros³ych, odnalaz³ w 1883 roku Gotfryd Ossowski w Jaskini Maszyckiej (gmina Ska³a) w Jurze Krakowskiej.

Drugim niezwyk³ym znaleziskiem s± stylizowane figurki kobiet wykonane z krzemienia. Tego rodzaju figurki znane s± z paleolitu,od Pirenejów po Ural, ale wycinane z ko¶ci mamuciej. Krzemienne stylizowane figurki kobiet wykonywano miêdzy innymi w Egipcie i nad jeziorem Onega, ale w V, IV tysi±cleciu p.n.e., nie za¶ w pe³ni epoki lodowcowej, w XIV tysi±cleciu.

Trzecim niezwyk³ym znaleziskiem jest naszyjnik z k³ów lisa polarnego. Sk³ada³ siê z blisko stu przewierconych k³ów. Dagmara Mañka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zrekonstruowa³a go - do fotografii wybra³a 55 ca³kowicie zachowanych zêbów, które w ka¿dej chwili mo¿na nanizaæ na niæ czy rzemyk.

Odkrycia zwyk³e

W epoce lodowcowej te¿ by³y pory zimowe i letnie. W Wilczycach ³owcy obozowali zim± na lodzie. Izolowali siê od niego p³ytami piaskowca. O tym, ¿e panowa³ mróz, ¶wiadcz± ko¶ci zwierz±t zachowane wporz±dku anatomicznym - nie roz³o¿y³y siê i nie rozpad³y, przytrzymywane ¶ciêgnami, które przegni³yby, gdyby panowa³a temperatura dodatnia.

Najwiêcej upolowanych zwierz±t to lisy polarne. Na te zwierzêta nigdy i nigdzie nie polowano dla ich miêsa, lecz ze wzglêdu na skóry; futro lisów ma najlepsz± jako¶æ w³a¶nie zim±. Do garbowania skór u¿ywano ochry, czyli tlenku ¿elaza - archeolodzy znale¼li w Wilczycach du¿o tego minera³u. Natomiast w¶ród szcz±tków konsumpcyjnych najwiêcej przetrwa³o ko¶ci nosoro¿ców w³ochatych i koni.

Do polowañ s³u¿y³y oszczepy z ko¶cianymi grotami. Miêso by³o æwiartowane krzemiennymi narzêdziami - surowiec do ich wytwarzania pochodzi z odleg³ych miejsc, nawet ze S³owacji (up³ynê³o jeszcze 10 tys. lat nim odkryte zosta³y z³o¿aw s³ynnych Krzemionkach Opatowskich). Krzemienne narzêdzia by³y oprawiane w ko¶ciane i drewniane rêkoje¶ci - archeolodzy znale¼li wiele takich z³±czek s³u¿±cych do oprawy. Zachowa³y siê równie¿ ko¶ciane ig³y i szyd³a do zszywania skór, z których robiono odzie¿ i sza³asy. Ko¶ciane ig³y i szyd³a produkowane by³y na miejscu.

Odkrycia dokona³ miêdzynarodowy zespó³ badaczy polskich, szwedzkich i amerykañskich. Kieruje nim prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Na stanowisko to pierwsza natrafi³a dr Hanna Kowalewska-Marsza³ek. Wykopaliska rozpocz±³ zmar³y przedwcze¶nie dr Jan Fiedorczuk, ale najwspanialsze trofea zosta³y wydobyte w 2005 roku. Obecnie s± konserwowane i opracowywane. Wykopaliska w Wilczycach bêd± kontynuowane w tym roku.

Krzysztof Kowalski

Prof. Romuald Schild
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Pomog³a nam geologia
Jeszcze dwie, trzy dekady temu nie zdo³aliby¶my dowiedzieæ siê o tym stanowisku tyle, ile dzi¶. Teraz archeolog korzysta z du¿ej wiedzy geologicznej o tym, co siê dzia³o w epoce lodowcowej w najwy¿szych warstwach ziemi. Naukowcy rozpracowali ten proces w szczegó³ach. Okaza³o siê, ¿e kluczem do zrozumienia tego, w jaki sposób przetrwa³y ko¶ci, krzemienie, zêby, ochra, s± pory roku epoki lodowcowej. Zim± grunt zamarza³, latem rozmarza³. £owcy obozowali zim± na lodzie. Gdy ociepla³o siê, opuszczali stanowisko, przenosili siê gdzie indziej. Ale wszystko, co po nich pozosta³o ogryzione ko¶ci, narzêdzia, naszyjnik (nawiasem mówi±c, nie wiemy, do kogo nale¿a³), a nawet niemowlê zapada³o siê wraz z wytapiaj±cym siê lodem, wpada³o w mieszaninê ziemi i wody, i sp³ywa³o z najwy¿szego punktu wysoczyzny. Gdy nadszed³ kolejny sezon zimowy znowu zamarza³o. Jednym s³owem, przyroda zadba³a o to, aby archeolodzy mieli co odkrywaæ. Uwa¿am, ¿e jej nie zawiedli¶my.Skarb G³ogowski do wgl±du od wrze¶nia

Radio Zachód
22 kwietnia 2006 r.

Na wrzesieñ planowane jest udostêpnienie zwiedzaj±cym Skarbu G³ogowskiego - s³ynnego znaleziska z 2004 roku - poinformowa³ w dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w G³ogowie Leszek Lenarczyk.

Jak wyja¶ni³, na ekspozycji bêdzie mo¿na ogl±daæ oko³o 1800 najbardziej reprezentacyjnych i najcenniejszych monet, które wchodzi³y w sk³ad licz±cego w sumie 5,5 tys. monet znaleziska.

"Monety, które maj± znale¼æ siê na wystawie, s± ju¿ przygotowane. Jeste¶my w trakcie opracowywania ostatecznego wygl±du ekspozycji. Z uwagi na wagê odkrycia - nale¿±cego do najwiêkszych w powojennej historii G³ogowa i Dolnego ¦l±ska - bêdzie to wa¿ne wydarzenie kulturalne" - podkre¶li³ Lenarczyk.

Muzeum w G³ogowie przygotowa³o ju¿ odpowiednie wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie organizacji historycznej wystawy.

"Chcemy, aby towarzyszy³ jej katalog, w którym znajdzie siê opis Skarbu. Bêd± tam umieszczone szczegó³owe informacje na temat najcenniejszych monet" - powiedzia³ dyrektor.

Skarb G³ogowski odkryto w sierpniu 2004 roku podczas rutynowych badañ archeologicznych prowadzonych na terenie g³ogowskiego Starego Miasta. Znaleziono wtedy 273 z³ote monety, 300 srebrnych oraz blisko 5 tys. drobnych monet - krajcarów. Wstêpnie oceniono, ¿e odnalezione monety pochodz± z lat 1555-1648. W¶ród monet s± takie pochodz±ce z terenów Europy Zachodniej, m.in. landów niemieckich, Niderlandów czy Wêgier. S± tak¿e monety polskie.

Przez kilkana¶cie miesiêcy przy zastosowaniu nieinwazyjnych metod, czyli poprzez zanurzanie w nieagresywnych ¶rodkach chemicznych, monety by³y oczyszczane z nalotów. Nastêpnie zosta³y powleczone mikroskopijn± warstw± parafiny, która ma zapobiec korozji.

¯mudna konserwacja wszystkich ponad 5,5 tys. monet, w tym najmniej cennych i najbardziej za¶niedzia³ych krajcarów, zajmie jeszcze oko³o dwóch lat.

Poniewa¿ skarb pochodzi z okresu wojny trzydziestoletniej i jest bardzo bogaty, historycy s±dz±, ¿e w ziemi musia³ go ukryæ majêtny mieszkaniec G³ogowa, byæ mo¿e przeznaczaj±c jego zawarto¶æ na "czarn± godzinê".

red.


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.027 | powered by jPORTAL 2