[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Lokalne epizody biograficzne > Eberhard Hilscher

Eberhard Hilscher (28.04.1927 - 07.12.2005)¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 10 [118] 2001

Berliñski pisarz Eberhard Hilscher spêdzi³ w ¦wiebodzinie swoj± m³odo¶æ. Ka¿da wizyta Eberharda Hilschera, honorowego obywatela miasta ¦wiebodzina, przebiega w radosnej i przyjacielskiej atmosferze. Pisarz i znany krytyk literacki mieszka w Berlinie, jest autorem wspomnieñ i opowiadañ o ¦wiebodzinie oraz niezliczonych szkiców o s³awnych ludziach.

Nale¿± tu równie¿ przepiêkne wspomnienia o Fryderyku Chopinie, w których autor wciela siê w postaæ przyjaciela kompozytora eksponuj±c jego wielki patriotyzm i polsko¶æ. Hilscher obrazuje w ten sposób dramatyzm odczuæ Fryderyka w momencie wybuchu powstania listopadowego, analizuje wp³yw tych wydarzeñ na charakter twórczo¶ci s³awnego Polaka. Czytaj±c tê miniaturê historyczn±, która s³awi niezwyk³o¶æ postawy Polaków w okresie niewoli, ci¶nie siê pytanie: sk±d znana jest Hilscherowi tak szczegó³owa wiedza historyczno-literacka, sk±d tak doskona³e wyczucie duszy polskiej, zw³aszcza przy opisie cierpieñ i upokorzeñ narodu? Chcia³oby siê wtedy rzec: brawo Panie Hilscher! Dobrze, ¿e dziêki Panu równie¿ Niemcy mog± poznaæ jak wybitne indywidualno¶ci wyda³a Polska, nazywana przez Pana „drug± Ojczyzn±".

 

Odwiedziny w ¦wiebodzinie
27-28 maja 1966 - wizyta w mie¶cie
12-21 czerwca 1973 - pobyt w Hotelu Lubuskim w okresie urlopowym (razem z ma³¿onk± Ute)
13-20 lipca 1975 - ponownie urlop w Hotelu Lubuskim z ¿on± Ute
26-29 kwietnia 1992 - pobyt pisarza w ¦wiebodzinie z okazji 65 rocznicy urodzin (razem z ¿on± Ute i siostr± Renat± Saerland)

W ostatnich latach przebywa³ regularnie w naszym mie¶cie, m.in. w 1999 roku bra³ udzia³ w uroczysto¶ciach 750-lecia Lubrzy. Przyje¿d¿a³ wiosn± oraz latem 2000 roku, gdy otrzyma³ honorowe obywatelstwo ¦wiebodzina, a tak¿e w maju 2001 roku bra³ udzia³ w uroczysto¶ciach jubileuszowych 100-lecia Ko¶cio³a p.w. NMP Królowej Polski. Pomimo bardzo trudnego stanu zdrowia, E. Hilscher stara siê uczestniczyæ we wszystkich uroczysto¶ciach szczególnie wa¿nych dla spo³eczno¶ci powiatu ¶wiebodziñskiego.

Eberhard Hilscher

Urodzony w ¦wiebodzinie (28.04.1927), dzisiejsza ul. £u¿ycka
Wielkanoc 1934 do Wielkanocy 1938: Uczeñ ewangelickiej szko³y dla ch³opców
1936 - pierwsze próby literackie "Ma³e kroniki o ¦wiebodznie". Ojciec Max Hilscher pracowa³ jako nauczyciel w ¦wiebodzinie. A od 1929 prowadzi³ jednocze¶nie Archiwum Miejskie i kierowa³ Muzeum w ¦wiebodzinie. Wielkanoc 1938 do marca 1944 -Szko³a ¶rednia w Parku Miejskim (obecnie Parku Chopina). Ok. 1940 - eksperymenty chemiczne, treningi Ju-jitsu. Malarstwo, ma³e formy literackie, próby liryczne i dramatyczne (manuskrypty zachowa³y siê do 1945 r. w domu rodzinnym, potem zaginê³y).
Marzec 1941 - konfirmacja w Ko¶ciele Friedrichkirche. 9-23 sierpnia 1944 do listopada 1944 ostatni pobyt w ¦wiebodzinie przed powo³aniem do wojska.

Opracowa³ Zachariasz Wojciechowski
Okolice Najbli¿sze
Wydanie Nr 11 [105] 2005
List Honorowego Obywatela

Eberhard Hilscher urodzi³ siê 28 kwietnia 1927 w ¦wiebodzinie (wówczas Brandenburgia). Jego ojciec by³ nauczycielem. W wieku 17 lat m³ody Eberhard zosta³ wcielony do niemieckiej armii. Po powrocie z amerykañskiej niewoli studiowa³ germanistykê na uniwersytecie Humboldta we wschodnim Berlinie. Eberhard Hilscher wiedzie dzi¶ ¿ycie jako wolny pisarz i badacz literatury w Berlinie.

Eberhard Hilscher Honorowym Obywatelem ¦wiebodzina zosta³ 29 czerwca 2000 roku. Ówczesna Rada Miejska postanowi³a w ten sposób uznaæ jego zas³ugi dla naszego miasta. W ostatnich tygodniach Eberhard Hilscher przes³a³ do ¦wiebodzina list. Oto on.

 

Kochany Panie Bekisz

Aby pomóc polskim germanistom, od roku 1999 publikujê artyku³y w ka¿dym tomie warszawskiego czasopisma uniwersyteckiego „Studia Niemcoznawcze". W za³±czeniu, dla Pana osobi¶cie, specjalny druk mojego najnowszego eseju o „obywatelu ¶wiata" Erasmusie. Drugi egzemplarz przesy³am jednocze¶nie panu Nowackiemu do muzeum.

Niestety od kwarta³u znajdujê siê prawie nieprzerwanie w szpitalu. Bolesna terapia antybiotykowa i cytostatyczna niewiele pomaga. Rozpaczliwa sytuacja, ale nie poddajê siê zniechêceniu i pracujê w sposób ograniczony dalej literacko i nad now± powie¶ci±. Jak¿e chêtnie przyby³bym wraz z ¿on± raz jeszcze do ¦wiebodzina, gdzie móg³bym przemówiæ przed zgromadzon± Rad± Miejsk±. Jako honorowy obywatel miasta odczuwam potrzebê sformu³owania mojego jednoznacznego punktu widzenia dotycz±cego rozmaitych aktualnych problemów, przede wszystkim politycznych.

Na przyk³ad nie pochwalam postanowienia niemieckiego i rosyjskiego rz±du dot. budowy ruroci±gu przez Ba³tyk, które lekcewa¿y ekonomiczne interesy Polski. Potêpiam próby niemieckiego zwi±zku wypêdzonych i aktywno¶æ powiatu ojczyzny Sulechów-¦wiebodzin, aby w Berlinie za³o¿yæ centrum wypêdzonych i ro¶ciæ sobie finansowe i materialne prawo przeciw Polsce. Jestem przestraszony wzrastaj±cym bezrobociem, wi±¿±cym siê z konserwatyzmem w Polsce i zamiarem rz±du niemieckiego CDU, aby rewidowaæ stosunki pomiêdzy naszymi pañstwami.

Od ponad dziesiêciolecia zaanga¿owany jestem w przyja¼ñ niemiecko-polsk±. Ceniê sobie wielu kolegów i zaufane osoby w ¦wiebodzinie (Pana przede wszystkim), w Warszawie, we Wroc³awiu, Katowicach i w £odzi i ¿yczê sobie, aby¶my pozostali dobrymi pomocnymi s±siadami.

Te i inne przedstawi³bym i wyzna³ ustnie i publicznie, jednak nie jestem ju¿ w stanie podró¿owaæ, a i poruszaæ siê mogê w sposób bardzo ograniczony. St±d to pisemne wyja¶nienie i zapewnienie o przywi±zaniu i mi³o¶ci do mojej drugiej ojczyzny, w której kiedy¶ znajdziemy nasze ostatnie miejsce spoczynku.

Wszystkiego dobrego oraz najserdeczniejsze ¿yczenia od Waszego Eberharda Hilschera.

 Zmar³ Eberhard Hilscher

www.fakty.swiebodzin.pl

Eberhard Hilscher nie ¿yje. Honorowy Obywatel Miasta ¦wiebodzin, po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³ w Berlinie. Mia³ 78 lat.

Jeden z najwiêkszych niemieckich pisarzy XX wieku. Eberhard Hilscher - niemiecki historyk literatury, prozaik i liryk urodzony w ¦wiebodzinie, pozostanie w nim na zawsze. Nale¿a³ do grona kreatorów niemiecko-polskiego pojednania.

Kilka lat temu z jego inicjatywy powsta³ projekt utworzenia w ¦wiebodzinie biblioteki w której zamie¶ci³by wszystkie swoje artyku³y i rozprawy dotycz±ce niemieckiej i miêdzynarodowej tradycji literackiej. Czê¶æ z nich ju¿ znalaz³o swoje miejsce we wroc³awskich i warszawskich periodykach. Jednak g³êbszych analiz i opracowañ dotycz±cych jego twórczo¶ci poza Muzeum Narodowym w Berlinie - nigdzie nie ma. Jedynym miejscem w kraju gdzie zgromadzona zostanie ca³a twórczo¶æ Eberharda Hilschera bêdzie w³a¶nie ¦wiebodzin.

Jego literacki debiut przypad³ na prze³om lat 50-tych i 60-tych. Do obiegu literackiego wszed³ jako teoretyk i historyk literatury twórczo¶ci Tomasza Manna, Gerharda Hauptmanna i Arnolda Zweiga. Pi¶miennictwo Eberharda Hilschera pozbawione jest konotacji nacjonalistycznych przesi±kniête jest natomiast duchem humanizmu i tolerancji. Fakt ten zbli¿y³ go to do takich twórców powojennej literatury niemieckiej jak Heinrich Boll czy Gunter Grass.

Od wielu lat by³ osob± znan± i cenion±, dodatkow± popularno¶æ przynosi³y mu liczne audycje radiowe i telewizyjne. Sze¶æ lat temu otrzyma³ tytu³ Honorowego Obywatela Miasta ¦wiebodzin.

Eberhard Hilscher na co dzieñ mieszka³ w Niemczech, ostatnich kilka miesiêcy spêdzi³ w berliñskiej klinice. Wiedzia³ i by³ ¶wiadomy tego, ¿e to jego ostatnie dni. Kilka tygodni temu napisa³ list po¿egnalny którym podzieli³ siê z burmistrzem i radnymi. Zgodnie z Jego wol± Jego prochy spoczn± na cmentarzu komunalnym w ¦wiebodzinie, w mie¶cie przezeñ ukochanym, mie¶cie jego m³odo¶ci. Twórczo¶æ ca³ego ¿ycia zostanie w du¿ej czê¶ci przeniesiona do Muzeum Regionalnego. Na zawsze pozostanie tam gdzie Jego korzenie i Ojczyzna.

Cze¶æ Jego Pamiêci

Redakcja Faktów ¦wiebodziñskich


Bia³e kruki w spadku

Gazeta Lubuska
14 stycznia 2006 r.

Ponad 4 tys. ksi±¿ek, woluminów i rêkopisów w jêzyku niemieckim trafi niebawem do muzeum regionalnego.

Zapisa³ je miastu w spadku, zmar³y przed miesi±cem, niemiecki pisarz Eberhard Hilscher. Mia³ s³abo¶æ do ¦wiebodzina. Tu siê urodzi³, choæ po wojnie osiad³ w Berlinie, do rodzinnego miasta wraca³ w swoich esejach. Zw³aszcza w ostatnich latach ¿ycia, kiedy walczy³ z bia³aczk±. Czêsto te¿ przyje¿d¿a³. Piêæ lat temu w³adze nada³y mu tytu³ honorowego obywatela miasta.

Przyjaciel T. Manna

Pisarz zmar³ 7 grudnia ub. roku. Kilka dni pó¼niej spocz±³ na ¶wiebodziñskim cmentarzu. Teraz wdowa po nim, Uta Hilscher, zaczê³a za³atwiaæ formalno¶ci zwi±zane z realizacj± testamentu. Wywiezienie z Niemiec tak cennych zbiorów nie jest proste i trochê jeszcze potrwa. Bo oprócz bogatej biblioteki, do muzeum trafi ca³e wyposa¿enie pracowni pisarza: biurko, meble, obrazy, antyki, p³ytoteka.
W muzeum jest ju¿ gotowe pomieszczenie, które zostanie zaaran¿owane na wzór gabinetu pisarza, z jego fotelem, lamp±. Na biurku maj± siê znale¼æ okulary, ka³amarz, pióro...
Zbiory biblioteczne s± ju¿ skatalogowane. Zdecydowana wiêkszo¶æ to dzie³a w jêzyku niemieckim, tak¿e historii literatury, filozofii, geografii. Zdaniem dyrektora muzeum Marka Nowackiego, do najcenniejszych nale¿y zbiór 150 pozycji dotycz±cych Tomasza Manna, autora s³ynnej ,,Czarodziejskiej góry’’. Hilscher by³ przyjacielem Manna i najs³ynniejszym badaczem jego literatury. Obaj pisarze korespondowali, do muzeum trafi± wiêc tak¿e ich listy.
Nikt nie chce finansowo wyceniaæ zbiorów. - Materialnie mo¿na przyj±æ ich warto¶æ na kilkadziesi±t tysiêcy euro, ale z uwagi na niepowtarzalny charakter, s± bezcenne - uwa¿a M. Nowacki. - To bêdzie najwiêksza kolekcja germaników w woj. lubuskim.

Katalog w internecie

Informacje o spadku po Hilscherze kr±¿± ju¿ w internecie. Do muzeum zg³aszaj± siê germani¶ci i badacze literatury, którzy chcieliby skorzystaæ ze zbiorów. Musz± jeszcze poczekaæ. - Na razie s± to osoby, które pisz± prace na temat Hilschera, ale na pewno bêdzie to tak¿e po¿ywka dla badaczy literatury Manna - uwa¿a kustosz muzeum Danuta Miliszewska.
Najwa¿niejsze, ¿e po sprowadzeniu biblioteki, dzie³a nie bêd± siê kurzyæ. Maj± byæ powszechnie dostêpne, dla wszystkich chêtnych. A chêtni mog± byæ z ca³ej Polski, nawet z Niemiec. - Dlatego chcemy umie¶ciæ na naszej witrynie internetowej katalog wszystkich dzie³, by kto¶, zanim przyjedzie po konkretn± pozycjê wiedzia³, czy j± tu znajdzie - dodaje D. Miliszewska.

Micha³ Iwanowski
0 68 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl


Wspomnienie o Eberhardzie Hilscherze

¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 01-02[169] styczeñ-luty 2006

7 grudnia 2005 r. na ¶wiebodziñskim cmentarzu odby³ siê pogrzeb Eberharda Hilschera, Niemca, urodzonego w ¦wiebodzinie 28 kwietnia 1927 r. (to ten bia³y dom na ul. £u¿yckiej, naprzeciwko szko³y nr 3 - na wzgórzu).

Pan Hilscher uczêszcza³ do ewangelickiej szko³y dla ch³opców w latach 1934-1938 i szko³y ¶redniej w ¦wiebodzinie w latach 1938-1944. W 1944 zosta³ powo³any do wojska, a w latach 1945-1946 by³ jeñcem obozu amerykañskiego. Po wojnie pracowa³ przez kilka miesiêcy jako robotnik w fabryce cukru.

W latach 1948-1952 studiowa³ germanistykê, pedagogikê i geografiê na Uniwersytecie im. Hummboldta w Berlinie. Krótki czas by³ lektorem, a od roku 1953 niezale¿nym pisarzem, tak¿e w Berlinie.

Laureat presti¿owej nagrody Fundacji Schillera w (1991). Znany g³ównie jako pisarz, eseista i krytyk literacki. Autor oko³o 10 ksi±¿ek, wydawanych od 1961 r. zarówno na Zachodzie, jak i w by³ym obozie socjalistycznym. Wybitny znawca twórczo¶ci Tomasza Manna, Hauptmanna i Zweiga.

Od paru lat aktywny uczestnik polsko-niemieckiego dialogu literackiego. W wielu fragmentach swoich prac wraca pamiêci± do dzieciñstwa i m³odo¶ci spêdzonej w ¦wiebodzinie i Lubrzy.

Kilkakrotnie z nostalgi± powraca³ do ¦wiebodzina. Za zgod± w³adz miasta wybudowa³ na miejskim cmentarzu grobowiec dla siebie i swojej ¿ony, w którym zosta³ pochowany. Chocia¿ by³ protestantem, ksi±dz dziekan Benedykt Pacyga odprawi³ nad Jego zw³okami piêkny, ekumeniczny pogrzeb.

Obok prof. Jana Sobociñskiego i Lucy Brugman - by³ Honorowym Obywatelem Miasta ¦wiebodzin.

Bo¿ena Sieciechowicz


Spu¶cizna po Hilscherze

Okolice Najbli¿sze
Wydanie Nr 02[108] luty 2006

„Pan Hilscher rozporz±dza z moc± testamentu, ¿e Muzeum Regionalne otrzyma jego prywatn± bibliotekê wraz z katalogiem jako darowiznê". Tak brzmi czê¶æ umowy, któr± kilka lat temu w³adze ¦wiebodzina zawar³y z nie¿yj±cym ju¿ Honorowym Obywatelem ¦wiebodzina Eberhardem Hilscherem (zmar³ 7 grudnia 2005 r.). Ponadto do ¶wiebodziñskiego muzeum trafi wyposa¿enie gabinetu E. Hilschera - biurko przy którym powstawa³y jego utwory literackie, szereg obrazów, grafiki, obrazy japoñskie i liczne fotografie. Do muzeum trafi równie¿ teczka z manuskryptami, w¶ród których znajduj± siê szczególnie cenne wspomnienia z lat dziecinnych i m³odzieñczych, a tak¿e odrêcznie pisane wspomnienia jego ojca Maxa, który przed wojn± by³ archiwist± miejskim w naszym mie¶cie.

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie poma³u szykuje siê na przyjêcie cennej spu¶cizny po Eberhardzie Hilscherze. Dyrektor Muzeum Marek Nowacki informuje, ¿e pomieszczenie w którym odwzorowany zostanie gabinet pisarza wraz z bibliotek± jest ju¿ prawie gotowy na przyjêcie zbiorów i wyposa¿enia. Oczywi¶cie trzeba jeszcze bêdzie w³o¿yæ sporo pracy w ostateczne przygotowanie (np. wykonanie rega³ów), jednak wiêkszo¶æ prac jest ju¿ ukoñczona.

Prawdopodobnie w lutym dyrektor Nowacki wraz z przedstawicielami w³adz ¦wiebodzina odwiedzi wdowê Ute Hilscher. Celem wizyty bêdzie uzgodnienie kwestii organizacyjnych zwi±zanych z przewiezieniem zbiorów (np. ewentualne kwestie celne, pozwolenie na wywóz ksiêgozbioru).

Ostro¿nie rzecz bior±c, mo¿na powiedzieæ, ¿e w drugiej po³owie roku Gabinet Eberharda Hilschera zostanie udostêpniony zwiedzaj±cym i badaczom twórczo¶ci autora. Bo przecie¿ nikt nie wyobra¿a sobie, ¿e tak znakomite zbiory bêd± sta³y na pó³kach i obrasta³y kurzem, przez nikogo niewykorzystywane. Marek Nowacki ju¿ zapowiada, ¿e ca³y katalog zbiorów zostanie udostêpniony w Internecie, tak, aby badacze twórczo¶ci Hilschera mieli pe³n± orientacjê na temat ksi±g, które znajd± siê w Muzeum.

AL


Eberhard Hilscher

Okolice Najbli¿sze
Wydanie Nr 01[107] styczeñ 2006

Jeszcze w listopadowym numerze „Okolic" publikowany by³ list Honorowego Obywatela Miasta ¦wiebodzina Eberharda Hilschera do burmistrza Dariusza Bekisza, w którym pisa³ m.in. o tym jak bardzo by chcia³, pomimo ciê¿kiej choroby, przyjechaæ jeszcze raz do ¦wiebodzina. Niestety, nie by³o mu to dane. Miesi±c pó¼niej, 7 grudnia, zmar³.

Eberhard Hilscher (w ¶rodku) w ¦wiebodzinie podczas obchodów 700-lecia miasta w 2002 roku.
Eberhard Hilscher (w ¶rodku) w ¦wiebodzinie podczas obchodów 700-lecia miasta w 2002 roku.

Eberhard Hilscher urodzi³ siê 28 kwietnia 1927 roku w ¦wiebodzinie jako syn nauczyciela. Uczêszcza³ do ewangelickiej szko³y dla ch³opców i szko³y ¶redniej. W 1944 roku zosta³ wcielony do Wehrmachtu. W latach 1945-46 by³ jeñcem amerykañskiego obozu. Po wojnie pracowa³ jako robotnik w fabryce cukru. W latach 1948-52 studiowa³ germanistykê, pedagogikê i geografie, na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie.

E. Hilscher jest laureatem presti¿owej nagrody Fundacji Schillera z 1991 roku. Znany g³ównie jako pisarz, eseista i krytyk literacki. Autor ok. l0 ksi±¿ek, wydawanych od 1961 r., zarówno w zachodniej jak i we wschodniej czê¶ci Europy. By³ wybitnym znawc± twórczo¶ci Tomasza Manna, Gerharta Hauptmanna i Arnolda Zweiga. Nale¿a³ do czo³owych kreatorów niemiecko-polskiego dialogu literackiego i niemiecko-polskiego pojednania. W wielu swoich utworach powraca pamiêci± do lat m³odzieñczych spêdzonych w ¦wiebodzinie i Lubrzy, m.in. w wydanym w 2002 r. zbiorze "Moi ¶wiebodziñscy krewni i polska dziewczyna". Polski ¦wiebodzin i rodzinny dom, zachowany do czasów wspó³czesnych, odwiedza³ wraz z ma³¿onk± wielokrotnie. Tu miêdzy innymi w 1992 roku spêdzi³ swoje 65 urodziny.

W maju 2000 r. Rada Miejska w ¦wiebodzinie nada³a mu tytu³ Honorowego Obywatela Miasta ¦wiebodzina. W czerwcu tego samego roku na uroczystej sesji otrzyma³ akt nadania tytu³u oraz symboliczny klucz do bram miasta, a tak¿e autentyczne dokumenty aktu urodzenia oraz akt ¶lubu swoich rodziców, które znajdowa³y siê w ¶wiebodziñskim Urzêdzie Stanu Cywilnego.

Eberhard Hilscher pozostawi³ w ¦wiebodzinie wielu przyjació³ i sympatyków. Zgodnie ze swoj± wol± zosta³ pochowany w ¦wiebodzinie. Pogrzeb odby³ siê w czwartek 15 grudnia 2005 roku.

(mat.)

Ksiêgozbiór Hilschera w ¦wiebodzinie

Okolice Najbli¿sze
Wydanie 03-04 (120) marzec-kwieceiñ 20077 r.

Ostatnia wola Eberharda Hilschera zosta³a wype³niona. Do ¶wiebodziñskiego muzeum trafi³ ksiêgozbiór zmar³ego 7 grudnia 2005 roku Honorowego Obywatela ¦wiebodzina.
Zbiory licz±ce oko³o 4 tysiêcy ksi±g przywiezione zosta³y do ¦wiebodzina 5 marca ciê¿arówk± z Berlina. Oprócz tego, ¿e E. Hilscher w swoim testamencie zawar³ punk mówi±cy o tym, ¿e „(...) Muzeum Regionalne otrzyma jego prywatn± bibliotekê wraz z katalogiem jako darowiznê (...)", to dodatkowo we wrze¶niu 2001 roku zosta³a zawarta umowa pomiêdzy Eberhardem Hilscherem, jego ¿on± Ute, a ¦wiebodzinem, która przewiduje przekazanie ksiêgozbioru.


Na razie ksi±¿ki s± w kartonach. Nied³ugo trafi± na pó³ki

£adnych kilka miesiêcy trwa³o sprawdzanie i za³atwianie wszelkich formalno¶ci zwi±zanych z przewiezieniem daru. Formalno¶ci uda³o siê za³atwiæ przy pomocy ambasady i ostatecznie 5 marca nikt na granicy nie czyni³ ¿adnych problemów.

Co konkretnie trafi³o do Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie? Dyrektor placówki Marek Nowacki informuje, ¿e g³ównie dzie³a literatury niemieckiej, w tym cenne komplety dzie³ zebranych np. Goethego. W niektórych ksiêgach, na marginesach, znajduj± siê odrêczne notatki i komentarze E. Hilschera. Ogólnie rzecz bior±c zbiór zawiera przegl±d literatury niemieckiej XIX i XX wieku. W zbiorach znajd± siê równie¿ rêkopisy Hilschera.

Ksiêgi s± wstêpnie skatalogowane, jednak pracownicy muzeum stworz± dok³adny katalog dzie³, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej. Taki zabieg jest konieczny, bowiem ze wzglêdu na to, ¿e jest to jedyny tak bogaty zbiór literatury niemieckiej na naszym terenie mo¿na siê spodziewaæ wielu chêtnych badaczy, którzy zechc± siê z nim zapoznaæ. Mo¿na siê wiêc spodziewaæ badaczy z Niemiec, Szczecina, Poznania, Zielonej Góry. Choæ zapewne w muzeum pojawiaæ siê bêd± równie¿ „zwykli" germani¶ci z naszego terenu. Oczywi¶cie muzeum nie ma zamiaru nikomu wzbraniaæ dostêpu do ksi±g, choæ ich wypo¿yczanie bêdzie raczej wykluczone. Dlatego zamieszczenie pe³nego spisu w Internecie bêdzie du¿ym u³atwieniem dla osób, które bêd± chcia³y siê z nim zapoznaæ, bowiem ju¿ przed przyjazdem do ¦wiebodzina bêd± dok³adnie wiedzia³y co zastan± na miejscu.

Oficjalne udostêpnienie zbiorów nast±pi 28 kwietnia br. Datê wybrano nie bez powodu, bowiem w tym dniu swoje osiemdziesi±te urodziny obchodzi³by Eberhard Hilscher. Ponadto to w³a¶nie 28 kwietnia 1992 roku E. Hilscher nawi±za³ na nowo kontakty z naszym miastem, które opu¶ci³ w okresie wojennym. Na uroczysto¶ci obecni bêd± go¶cie z Niemiec w tym wdowa Ute Hilscher.

AL

Biblioteka Hilschera

www.okolicenajblizsze.pl
28 kwietnia 2007 r.

Ostatnia wola Eberharda Hilschera zosta³a wype³niona. Na pocz±tku marca do ¶wiebodziñskiego muzeum trafi³ ksiêgozbiór zmar³ego 7 grudnia 2005 roku Honorowego Obywatela ¦wiebodzina, a dzisiaj uroczy¶cie otwarta zosta³a biblioteko jego imienia. W najbli¿szym czasie ksiêgozbiór licz±cy oko³o 4 tysiêcy dzie³ zostanie udostêpniony badaczom z Polski i Niemiec, którzy bêd± chcieli zg³êbiaæ tajniki literatury wybitnych niemieckich pisarzy, w tym cenne komplety dzie³ zebranych Goethego. W niektórych ksiêgach, na marginesach, znajduj± siê odrêczne notatki i komentarze E. Hilschera, co nadaje im dodatkow± warto¶æ. Na pó³ki trafi³y tak¿e dzie³a Thomasa Manna, Arthura Millera, Roberta Musila, Williego Jaspera i wiele, wiele innych. Ogólnie rzecz bior±c zbiór zawiera przegl±d literatury niemieckiej XIX i XX wieku. Dyrektor Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie Marek Nowacki nie chce zamykaæ zbiorów na klucz, liczy na to, ¿e dzie³a bêd±, jak ju¿ wcze¶niej wspomniano, udostêpniane osobom, które s± zainteresowane literatur± zawart± w zbiorach. Aby u³atwiæ im prace wszystkie ksi±¿ki zosta³y skatalogowane, a ich pe³na lista zostanie niebawem opublikowane na stronach internetowych muzeum. Ów zabieg jest konieczny, ¿eby badacze przed przyjazdem do ¦wiebodzina wiedzieli co zastan± na miejscu.


Ute Hilscher i burmistrz Bekisz ods³aniaj± tablicê.

Dzieñ 28 kwietnia 2007 roku nie zosta³ wybrany przypadkowo, bo w³a¶nie dzisiaj swoje osiemdziesi±te urodziny obchodzi³by urodzony w ¦wiebodzinie Eberhard Hilscher. Ponadto w tym w³a¶nie dniu w 1992 roku E. Hilscher „otworzy³” na nowo swoje oficjalne stosunki ze ¦wiebodzinem, choæ przyje¿d¿a³ tu kilkakrotnie wcze¶niej. Pierwszy raz po wojnie (1944 roku zosta³ wcielony do Wermachtu) przyjecha³ w latach 60-tych, pó¼niej jeszcze wielokrotnie odwiedza³ nasze-swoje miasto. Ostatni± wizytê z³o¿y³ we wrze¶niu 2004 roku, pó¼niej nie pozwala³ mu na to pogarszaj±cy siê stan zdrowia. Zmar³ 7 grudnia 2005 r., a w kilka dni pó¼niej, zgodnie ze swoj± wol±, zosta³ pochowany na ¶wiebodziñskim cmentarzu.

Dzisiejsza uroczysto¶æ by³a szczególnie wa¿na dla jego ¿ony – Ute Hilscher, która by³a wyra¼nie wzruszona i szczê¶liwa, ¿e uda³o siê wype³niæ ostatni± wolê mê¿a. Zapewne szczególn± chwil± by³ dla niej moment, gdy wspólnie z burmistrzem Dariuszem Bekiszem ods³oni³a tablicê z informacj±, ¿e to w³a¶nie tu znajduje siê Biblioteka Eberharda Hilschera.

G³os zabierali go¶cie z Niemiec i gospodarze. Tematem przewodnim ich wypowiedzi by³ oczywi¶cie Eberhard Hilscher. Mówili o jego dzie³ach, badaniach i pasji, któr± wk³ada³ w to co robi³. Przedstawicielka Biblioteki Narodowej w Berlinie wspominaj±c o jego zbiorach mówi³a to z lekk± nutk± zazdro¶ci. Zapewne chêtnie widzia³aby je w zbiorach swojej biblioteki. Choæ berliñska biblioteka ma równie¿ powody do rado¶ci, bo w³a¶nie tam znajduj± siê rêkopisy E. Hilschera, jego korespondencja z pisarzami oraz dzienniki, które wg. woli autora mog± byæ otwarte dopiero w 2015 roku.

Na koniec ciekawostka. Ksi±¿ki na bibliotecznych pó³kach u³o¿one s± w takiej samej kolejno¶ci jak wcze¶niej w domu E. Hilschera. Ponadto w bibliotece znajduje siê biurko autora na którym stoi jego maszyna do pisania.

AL
Fotografie pochodz± z galerii portalu www.okolicenajblizsze.pl

Kolekcja z Berlina

Gazeta Lubuska
9 maja 2007 r.

Ponad cztery tysi±ce pozycji ze zbiorów biblioteki Eberharda Hilschera trafi³o do muzeum regionalnego. - Ksi±¿ki Hilschera to dla nas bardzo cenny i niespotykany zbiór - mówi dyrektor muzeum regionalnego Marek Nowacki

(fot. Tomasz Gawa³kiewicz)
(fot. Tomasz Gawa³kiewicz)

Go¶ci muzeum wita przed wej¶ciem do sali ze zbiorami niemieckiego pisarza tablica. Dziêki temu wiadomo, ¿e wielki pokój w ratuszu nosi imiê niemieckiego pisarza E. Hilschera. To darczyñca unikatowej kolekcji.

Ksi±¿ki stoj± na kilku wielkich rega³ach. S± pouk³adane tematycznie. - G³ównie to literatura oraz ksi±¿ki darczyñcy - informuje dyrektor muzeum Marek Nowacki. S± tu prace wybitnych niemieckich pisarzy, m.in. Tomasza Manna.

- W kilku ksi±¿kach Hilschera s± nawet oryginalne dedykacje od Manna - dodaje Nowacki.

Tysi±ce tytu³ów

Zbiór trafi³ do ¦wiebodzina zgodnie z testamentem zmar³ego pisarza. Kilka lat trwa³y formalno¶ci zwi±zane z przewiezieniem ksi±¿ek z Berlina. S± tu bowiem dzie³a z XIX w. A to ju¿ zabytki, dlatego konieczne by³o zinwentaryzowanie zbiorów, by mog³y przekroczyæ granicê.

Sala gotowa by³a na ich przyjêcie ju¿ dwa lata temu. Jej remont i wyposa¿enie kosztowa³o ok. 25 tys. z³.

- Wreszcie uda³o siê j± otworzyæ i teraz mamy oko³o czterech tysiêcy ksi±¿ek - mówi Nowacki. W uroczysto¶ci wziê³a udzia³ ¿ona Hilschera, Ute. Wyst±pi³a równie¿ dr Juta Weber ze Statsbibliothek w Berlinie.

W testamencie rêkopisy oraz pierwopisy swoich dzie³ pisarz przekaza³ do biblioteki narodowej.

Przyjaciel Manna

E. Hilscher mieszka³ w ¦wiebodzinie do 1944 r. przy ul. £u¿yckiej 40. Przed koñcem wojny przeniós³ siê do Berlina Wschodniego. Potem kilka razy zmienia³ mieszkania, ale na zawsze pozosta³ w Berlinie Zachodnim.

Do 1956 r. wyk³ada³ na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Pracê naukow± porzuci³ z powodów politycznych, staj±c siê zawodowym pisarzem-literatem.

By³ bliskim przyjacielem T. Manna. - Zreszt± recenzowa³ jego ksi±¿ki, a Mann Hilschera - wyja¶nia dyrektor Nowacki. St±d wiele w³asnorêcznych dedykacji od Manna ¶wiadcz±cych o przyja¼ni obu pisarzy.

Hilscher w Polsce s³awy nie zdoby³. Za to w Niemczech by³ jednym z czo³owych pisarzy, znanym te¿ w innych krajach ¶wiata.

- O nieznajomo¶ci jego twórczo¶ci u nas ¶wiadczy fakt, ¿e na zaproszenie do konferencji jemu po¶wiêconej nie odpowiedzia³ ¿aden polski germanista, a z Niemiec jest ju¿ kilku chêtnych - dodaje dyrektor Nowacki.

Trudno jest wyceniæ warto¶æ ksi±¿kowych zbiorów. Mo¿e to byæ zarówno kilka tysiêcy euro, ja te¿ kilkadziesi±t tysiêcy. Najwiêksz± warto¶ci± - nie do wycenienia - s± tytu³y oraz dedykacje.

Zbiory bêd± udostêpniane mieszkañcom oraz studentom. Ksi±¿ek nie bêdzie mo¿na zabieraæ do domu.

Piotr Jêdzura


komentarz[2] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.026 | powered by jPORTAL 2