Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1107

Ausflugsort Johannisthal bei Schwiebus


(c) Autor: brak informacji o autorze
(R) Wydawca:
No.


Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2012 r.
            
             Johannisthal bei Schwiebus (Merzdorfer See)- okolice Jeziora Lubinieckiego częściej zwanego Poznańskim.


             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna; orientacja: pozioma; powierzchnia: prawdopodobnie błyszcząca; kartonik: nieznany; krawędzie: nierównomiernie ząbkowane; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: kurrent, ciemnoszare na jasnym tle prostokątnej ramki otaczającej obiekt.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany.

2012-02-25 - karta bg w serwisie aukcyjnym nie posiadała znaczącego opisu.


Johannisthal bei Schwiebus (Merzdorfer See)
okolice Jeziora Lubinieckiego częściej zwanego Poznańskim


Dostępne warianty i inne podobne tematycznie karty

1101bg.jpg
1101bg.jpg
1102bg.jpg
1102bg.jpg
1103bg.jpg
1103bg.jpg
0540mr.jpg
0540mr.jpg
0406mr.jpg
0406mr.jpg
0220vg.jpg: Johannisthal bei Schwiebus Verlag: C. Wagner'sche Buchhandlung. No. 1976
0220vg.jpg

0740bg.jpg
0887bg.jpg
0887bg.jpg
1104bg.jpg
1104bg.jpg
0293mr.jpg
0293mr.jpg
0436mr.jpg
0436mr.jpg
0407mr.jpg
0407mr.jpg
0367mr.jpg
0367mr.jpg
0456mr.jpg
0456mr.jpg
0507mr.jpg
0507mr.jpg
0221vg.jpg: Ausflugsort Johannisthal (bei Schwiebus)
0221vg.jpg
0222vg.jpg: Ausflugsort Johannisthal bei Schwiebus
0222vg.jpg
0319mr.jpg
0319mr.jpg
0471mr.jpg
0471mr.jpg
1106bg.jpg
1106bg.jpg
1107bg.jpg
1107bg.jpg
0377mr.jpg
0377mr.jpg
0770bg.jpg
0770bg.jpg
0375mr.jpg
0375mr.jpg
1105bg.jpg
1105bg.jpg
0125uk.jpg: Ausflugsort Johannistal bei Schwiebus.
0125uk.jpg
0578mr.jpg
0578mr.jpg
1100ps.jpg
1100ps.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl