[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Lokalne epizody biograficzne > Robert Balcke

Robert Balcke (17.02.1880 - 21.08.1945)

¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 07-08 [175-176] lipiec-sierpieñ 2006 r.

Robert Balcke - Malarz ze ¦wiebodzina


Rynek z podcieniami w ¦wiebodzinie, ok. 1910, olej, p³ótno, 73 x 54 cm.
Zbiory Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie.

W czasie wakacji Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie zaprasza na wystawê prac malarza wywodz±cego siê z przedwojennego ¦wiebodzina. Jest to wyj±tkowa okazja podziwiania obrazów tego artysty nie tylko ze zbiorów naszego Muzeum, ale tak¿e z Muzeum w Miêdzyrzeczu oraz osób prywatnych. Postaæ Roberta Balcke nale¿y do wyj±tkowych w historii miasta, bowiem to w³a¶nie na jego p³ótnach zosta³ uwieczniony klimat ¦wiebodzina i okolic w I po³owie XX w. Artysta z zami³owaniem malowa³ okoliczne pejza¿e, widoki rynku, sceny z ¿ycia miasta.


Targ na rynku w ¦wiebodzinie, ok. 1920, olej, sklejka, 73 x 57 cm.
Zbiory Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie.

Urodzi³ siê w ¦wiebodzinie w 1880 roku, mieszka³ w domu przy obecnej ul. Kiliñskiego. Rodzina Balcke nale¿a³a do najstarszych w mie¶cie, XVII-wieczne kroniki odnotowuj± pod tym nazwiskiem m.in. zamo¿nych sukienników. W koñcu XIX wieku przedstawiciele tej rodziny nale¿eli do elity miasta. Robert Balcke wcze¶nie straci³ ojca, matka prowadzi³a sklep z odzie¿± mêsk±. Talent ch³opca doceni³ w³a¶ciciel maj±tku w Smardzewie, którego pomoc finansowa umo¿liwi³a m³odemu arty¶cie odbycie profesjonalnych studiów malarskich na Akademiach Sztuki w Berlinie i Düsseldorfie.Po studiach otworzy³ w ¦wiebodzinie atelier, malowa³ du¿o portretów, a tak¿e ulubione pejza¿e oraz sceny z ¿ycia miasta. W 1912 roku przeniós³ siê do Berlina-Spandau i dalej prowadzi³ pracowniê malarsk±. Z rodzinnym miastem nadal utrzymywa³ ¿ywe kontakty spêdzaj±c tu wakacje. Po I wojnie ¶wiatowej odby³ artystyczn± podró¿ do W³och, która znacz±co wp³ynê³a na jego malarstwo.


Krajobraz górski, ok. 1930, W³ochy, olej, p³ótno, 48,5 x 56 cm.
W³asno¶æ prywatna.

W 1945 roku przewióz³ swoje obrazy z Berlina do ¦wiebodzina maj±c nadziejê na ocalenie ich z wojennej po¿ogi, niestety, tutaj uleg³y one w wiêkszo¶ci zniszczeniu.


Pejza¿ ze ¦wiebodzina, 1924, olej, deska, 103 x 136 cm.
Zbiory Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie.

Artysta zmar³ 21 sierpnia 1945 roku. Dzi¶ obrazy Roberta Balcke obecne s± na rynku antykwarycznym europejskim i polskim, a w 2004 roku jedna z berliñskich galerii prezentowa³a jego prace w ramach wystawy „Impresjonizm w Berlinie". Ekspozycja w Muzeum Regionalnym prezentuje prace z ró¿nych okresów twórczo¶ci, w tym z podró¿y do W³och oraz interesuj±ce, du¿ych rozmiarów p³ótno z tematem sakralnym.

Danuta Miliszewska

Robert Balcke - Malarz ze ¦wiebodzina

Robert Wilhelm Gustaw Balcke urodzi³ siê 17 lutego 1880 roku w ¦wiebodzinie. By³ synem kupca Gustawa Balcke i Anny z domu Fritsch. Rodzina mieszka³a w kamienicy przy ul. Herrenstrasse 4 (ob. ul. Kiliñskiego), gdzie na parterze Anna Balcke prowadzi³a sklep z odzie¿± mêsk±. Nazwisko Balcke nale¿a³o do znamienitych i najstarszych w mie¶cie - odnotowywani w XVII-wiecznych kronikach mieszczanie, szczególnie zas³u¿yli siê dla rozwoju lokalnego sukiennictwa, wielu z nich w pó¼niejszym okresie k³ad³o podstawy pod rozwój przemys³u w ¦wiebodzinie.

Wcze¶nie rodzice dostrzegli talent syna, którego ulubionym zajêciem ju¿ w dzieciñstwie by³o rysowanie zau³ków miasta oraz jego mieszkañców poch³oniêtych codziennymi pracami. ¦mieræ ojca w 1892 roku wstrz±snê³a rodzin±, jednak malarskie zami³owania Roberta by³y nadal rozwijane. Bystre oko oraz wprawn± rêkê zauwa¿y³ i doceni³ Fritz Fuss, w³a¶ciciel maj±tku w Smardzewie, który obj±³ ch³opca mecenatem, umo¿liwiaj±c mu m.in. odbycie profesjonalnych studiów malarskich.

W wieku 19 lat Robert Balcke udaje siê do Berlina w celu podjêcia nauki w tamtejszej Akademii. Uczelnia ta u schy³ku XIX wieku by³a instytucj± zachowawcz±, ho³duj±c± zasadom akademizmu. Robert Balcke, zgodnie z akademickim kanonem, studiowa³ tu przede wszystkim idealistyczne malarstwo historyczne, pejza¿ oraz portret. Du¿y nacisk w akademickim kszta³ceniu k³adziono na perfekcyjne opanowanie techniki malarskiej i stronê formaln± dzie³a. W ten sposób zdoby³ on tu solidne podstawy warsztatowe, przede wszystkim z zakresu malarstwa olejnego - g³ównej techniki, w której powstawa³y jego obrazy.

Nastêpnym etapem kszta³cenia by³y studia na Akademii w Düsseldorfie, gdzie R. Balcke kontynuowa³ naukê w klasie mistrzowskiej. Wybór tej uczelni zapewne nie by³ przypadkowy, bowiem w³a¶nie tutaj obecne by³y tradycje poszukiwañ zmierzaj±cych ku realizmowi, doceniano tak¿e malarstwo rodzajowe i pejza¿. Uczelnia ta po 1900 roku prze¿ywa³a swój rozkwit dziêki otwarciu siê na nowe kierunki i poszukiwania w sztuce, a w¶ród wyk³adowców byli tak¿e przedstawiciele ówczesnej awangardy. Jednak Balcke przyjecha³ tu z zamiarem doskonalenia tradycyjnego malarstwa. Trafi³ najpierw do pracowni A. Kampfa, jednego z ostatnich reprezentantów düsseldorfskiej szko³y malarstwa historycznego, poznaj±c m.in. tajniki tworzenia fresków. Nastêpnie po¶wiêci³ siê studiowaniu malarstwa religijnego pod kierunkiem profesorów A. Hertela i E. von Gebhardta. Szczególny wp³yw wywar³ na niego drugi z mistrzów, uznany i ceniony artysta religijny. E. von Gebhardt w swojej twórczo¶ci odwo³ywa³ siê przede wszystkim do wielkich indywidualno¶ci w³oskiego renesansu, zafascynowany by³ tak¿e malarstwem niderlandzkim. Pod wp³ywem swego profesora R. Balcke namalowa³ w 1904 roku du¿ych rozmiarów p³ótno z tematem Ukrzy¿owania Chrystusa. Obraz odniós³ sukces, zachwyci³a siê nim cesarzowa Augusta Wiktoria, która podkre¶la³a przede wszystkim niesamowit± sugestywno¶æ przedstawienia i ostatecznie zakupi³a obraz dla ko¶cio³a w Gratz.


Bei der Obstfrau
W³asno¶æ prywatna.

W okresie studiów, podczas wakacyjnych pobytów w rodzinnym mie¶cie, Robert Balcke powraca³ do swoich ulubionych tematów, malowa³ pejza¿e okolic ¦wiebodzina, Szczañca, Smardzewa, O³oboku, a tak¿e Wilkowo, ¯ó³ków (obecnie w granicach miasta). Powstawa³o wiele scen z ¿ycia ¦wiebodzina - na targach, w warsztatach, sklepach, gospodach, podczas zabaw i festynów strzeleckich. Przedstawia³ tak¿e ludzi w trakcie wycieczek i w miejscach wypoczynku, m.in. w okolicy ¦wiebodzina, w popularnym wówczas miejscu zwanym Johannistal (dzi¶ ju¿ nie istnieje).

Po powrocie ze studiów, w 1905 roku przebudowa³ dom rodzinny sytuuj±c w nim pracowniê malarsk±. W tym czasie intensywnie pracowa³, wykonywa³ wiele portretów osób cenionych w mie¶cie i okolicy, m.in. burmistrzów miasta oraz w³a¶cicieli maj±tków, trafnie podkre¶laj±c indywidualizm postaci. Nadal wierny by³ swoim ulubionym tematom pejza¿owym i rodzajowym. Szczególnie chêtnie malowa³ targi na rynku w ¦wiebodzinie, powielane potem przez niego w wielu wariantach. Artysta by³ ¶wiadkiem zmian architektonicznych w obrêbie rynku, kiedy to w pocz±tkach XX wieku charakterystyczna niegdy¶ zabudowa podcieniowa ustêpowa³a miejsca nowoczesnym kamienicom. Znane s± jego liczne ujêcia szeregu drewnianych domów podcieniowych pierzei pó³nocnej, z których zaledwie kilka przetrwa³o do czasów II wojny ¶wiatowej. O popularno¶ci tego motywu ¶wiadczy tak¿e fakt, ¿e obrazy te chêtnie reprodukowane by³y na kartach pocztowych.


Rynek w ¦wiebodzinie, ok. 1910, olej, p³ótno, 70 x 75 cm.
Zbiory Muzeum w Miêdzyrzeczu.

Jego prace publikowa³a ogólnoniemiecka prasa. W 1911 roku czasopismo „Gartenlaube" og³osi³o konkurs pn. „Niemieckie ¿ycie duchowe w sztuce", w którym obraz R. Balcke pt. „Uroczysto¶æ urodzinowa w lesie" zdoby³ pierwsz± nagrodê. Praca przedstawia³a rodzinê pij±c± kawê oraz graj±cych muzyków w znanym wówczas miejscu lasu miejskiego, tzw. „Kaffeplatz" z le¶niczówk± w¶ród starych buków. Obraz ten by³ nastêpnie wielokrotnie publikowany w ró¿nych magazynach ilustrowanych.

Sehr schönes Original von Robert Balcke in neuwertigem Zustand mit Rahmen, Entstehung Anfang des 20. Jahrhunderts mit Echtheitsbestätigung des damaligen Verkäufers, 'Gloria' Alte und neue Kunst, Mannheim

Od 1912 roku artysta mieszka³ w Berlinie-Spandau. W tym okresie zajmowa³ siê miêdzy innymi tworzeniem ilustracji ksi±¿kowych do poczytnych powie¶ci. W 1928 roku namalowa³ na zamówienie magistratu wielk± panoramê Spandau.

Prace Roberta Balcke zdobywa³y uznanie tak¿e na rynku brytyjskim i amerykañskim. W 1913 roku Galeria Dore z Londynu zorganizowa³a objazdow± wystawê malarsk±, prezentuj±c m.in. obrazy olejne, akwarele oraz rysunki R. Balcke.

Do czasów I wojny ¶wiatowej jego obrazy odznacza³y siê akademickim charakterem i pow¶ci±gliw± kolorystyk±. Po wojnie udaje siê w artystyczn± podró¿ do W³och. S³oneczna Italia odkry³a przed nim uroki ¶wiat³a i koloru. Odt±d obrazy rozja¶niaj± siê, nabieraj± blasku i barwy. Sposób malowania staje siê swobodniejszy, szybko rejestruje chwilowe wra¿enia barwne i ¶wietlne. Niew±tpliwie Italia z bogactwem wspania³ych zabytków i kolorystycznym malarstwem, wywar³a ogromny wp³yw na ukszta³towanego ju¿ artystê. Podczas pobytu we W³oszech powsta³o wiele pejza¿y oraz widoków miast pe³nych ulicznego gwaru, sk±panych w s³oñcu.

Robert Balcke do koñca ¿ycia utrzymywa³ ¿ywe kontakty z rodzinnym miastem, spêdza³ tu swoje wakacje. W 1935 roku w ramach obchodów jubileuszu ¦wiebodzina w ratuszu zorganizowana zosta³a wystawa malarska, na której prezentowano obrazy lokalnych artystów. Du¿± czê¶æ stanowi³y pejza¿e, malarstwo rodzajowe i portrety R. Balcke. Nastêpna ekspozycja prac malarza mia³a miejsce w 1937 roku w Heimatmuseum, gdzie pokazano m.in. portrety znanych postaci oraz krajobrazy: "Aleja wierzb w Ojerzycach", "Brzozy na wrzosowisku", "Domy w Sprewaldzie", "¦wiêto majowe", "Orka wo³ami w okolicach Lubinicka".

W 1945 roku artysta przywióz³ swoje prace z Berlina do ¦wiebodzina, maj±c nadziejê na ocalenie ich z wojennej po¿ogi. Niestety, w³a¶nie tutaj wiêkszo¶æ z nich uleg³a rozproszeniu i zniszczeniu. Robert Balcke zmar³ 21 sierpnia 1945 roku w swoim domu przy Schönwalder Strasse 80 w Spandau.

Twórczo¶æ Roberta Balcke jest dzi¶ znana fragmentarycznie, jednak to co o nim wiemy pozwala stwierdziæ, ¿e by³ utalentowanym malarzem, który znacz±co wzbogaci³ ¶rodowisko kulturalne dawnego ¦wiebodzina. Gros jego p³ócien powstawa³o z zami³owania do rodzinnego miasta i okolicznych krajobrazów. Dla wspó³czesnych s± one zapisem minionej epoki. Obrazy Roberta Balcke ciesz± siê nadal powodzeniem na europejskim oraz polskim rynku antykwarycznym, a w 2004 roku jedna z berliñskich galerii prezentowa³a prace malarza w ramach wystawy „Impresjonizm w Berlinie".

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.013 | powered by jPORTAL 2