Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 1002

Schwiebus,
Alte Laubenhauser am Markt.
1


(c) Autor: Masekowsky (?)
(R) Wydawca:
No. 1Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Markt - Rynek - ściana północno-zachodnia.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości; orientacja: pozioma; powierzchnia: błyszcząca; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: białe na szarym tleobiektu. Jasna, cienka, prostokątna ramka otacza obiekt.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany.

W stosunku do karty C&Co.™0098 inny jest układ obłoków na niebie, materiał piewotny prawdopodobnie był ten sam.
Opis aukcyjny karty bg nie podawał żadnych szczegółów.
2012-03-21 Opis aukcyjny karty bh podał informację o wydawcy karty: "Geschäft Masekowsky" - nie znałem tego wydawcy, więc dopisujemy do katalogu. Brak informacji o obiegu pocztowym karty.


Markt - Rynek - ściana północno-zachodnia


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0442mr.jpg
0442mr.jpg
0098uk.jpg: Schwiebus. Alte Laubenhauser am Markt No. 1 (Alte Laubenhauser am Markt)
0098bg.jpg

1002bg.jpg
0450mr.jpg
0450mr.jpg
0423mr.jpg
0423mr.jpg

1001bg.jpg
ob21bg.jpg: Schwiebus - Laubenhaus am Markt
ob21bg.jpg
0176vg.jpg: Schwiebus (Neues Laubenhaus am Markt)
0176vg.jpg
0114uk.jpg: Schwiebus (Marktplatz - Under den Lauben)
0114uk.jpg
0511mr.jpg
0511mr.jpg
0601mr.jpg
0601mr.jpg
0596bg.jpg: Scan kartki nadesłany przez Barłomieja Gordzelewskiego 2002-03-23
0596bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2007, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl