[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Lokalne epizody biograficzne > Zenon Piszczyñski

Zenon Piszczyñski (14.11.1922 - 08.1997)¦wiebodziñski Dom Kultury
Opracowanie: Andrzej Medyñski

Zenon Piszczyñski urodzi³ siê 14.11.1922 r. w Poznaniu jako syn Ludwika i Franciszki. Do 1939 r. ukoñczy³ szko³ê podstawow± oraz dwie klasy gimnazjum ogólnokszta³c±cego w Poznaniu. Maturê uzyska³ w Liceum Ogólnokszta³c±cym im. Marii Magdaleny w Poznaniu w 1947 r. Ukoñczy³ nastêpnie w 1950 r. studia w zakresie wychowania fizycznego w Wy¿szej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 01.02.1951 r. podj±³ pracê w ¦wiebodziñskim Zak³adzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci i M³odzie¿y Kalekiej jako kierownik powsta³ego w³a¶nie Oddzia³u Usprawnienia Leczniczego (Blok Rehabilitacji.), którym kierowa³ do 31.01.1975 r.

LORO ¦wiebodzin - Fronton budynku gt³ównego
LORO ¦wiebodzin - Fronton budynku g³ównego

Od samego pocz±tku ogromnie zaanga¿owa³ siê w pracê, czyni±c z niej pos³annictwo. Magister - tak mówili¶my o Nim, Magister Zenek - tak mówili koledzy i kole¿anki z pracy, by³ w zasadzie ma³omówny, wrêcz milkliwy ale w wypowiedziach niezwykle rzeczowy, by³ równie¿ cz³owiekiem niezwyk³ej solidno¶ci. Zawsze z zadbanym je¿ykiem na g³owie. Bêd±c z zawodu nauczycielem wychowania fizycznego, rehabilitacji uczy³ siê sam, na kursach, z literatury fachowej . A nade wszystko podpatrywa³, rozmawia³ z niepe³nosprawnymi, analizowa³ ich predyspozycje, przysposabia³ urz±dzenia i zachêca³ do æwiczeñ. Ka¿demu po¶wiêca³ wiele czasu, bywa³o, ¿e bra³ ze sob± zaopatrzenie ortopedyczne i jecha³ do domu niepe³nosprawnego i tam na miejscu uczy³ go sprawno¶ci i pokonywania fizycznych i moralnych barier. "Zenon Piszczyñski - rehabilitant w o¶rodku w ¦wiebodzinie - t³umaczy³ uparcie (swoim pacjentom - dop.), ¿e s± warto¶ci wiêksze ni¿ sprawne rêce i nie ma wy¿szo¶ci nóg nad wy¿szo¶ci± g³owy. Mówi³ tak d³ugo i tak uparcie, ¿e ka¿dy by uwierzy³. Normalnym rehabilitantem nie by³, to jasne. Uczy³ chodzenia, owszem, ale - i to jest wa¿ne - uczy³ poruszaæ siê miêdzy lud¼mi ludziom z kalectwem."" (I. Gajdziñska - "Zapach domu").

LORO ¦wiebodzin - Fronton budynku gt³ównego
LORO ¦wiebodzin - Fronton budynku g³ównego

Wraz z doktorem Wieruszem stworzy³ swoisty tandem. On by³ specjalist± w rehabilitacji, doktor Wierusz w ortopedii. W pionierskich latach 50-tych podjêli siê trudu wyd¼wigniêcia niewielkiego zak³adu dla dzieci kalekich do rangi renomowanego sanatorium ortopedyczno-rehabilitacyjnego. Metody leczenia jakie zastosowali, by³y podziwiane w kraju i ¶wiecie. Nawet ortopedzi amerykañscy przyznali, ¿e w ¦wiebodzinie stosuje siê nowatorskie metody w operacjach krêgos³upa i rehabilitacji osób kalekich.

LORO ¦wiebodzin - Fronton budynku gt³ównego
LORO ¦wiebodzin - Fronton budynku g³ównego

W latach 60-tych o¶rodek skupia³ siê g³ównie nad leczeniem i usprawnianiem osób po przebytym polio, tu Magister Zenek jako pierwszy w Polsce wprowadzi³ do æwiczeñ w rehabilitacji elementy sportu i rywalizacji. Latem ci±gle by³y organizowane na korcie lub basenie zawody sportowe w niemal wszystkich dyscyplinach, choæby: pe³ny zestaw dyscyplin lekkoatletycznych, ³ucznictwo, szermierka, boks, tenis ziemny i sto³owy, jazda na wrotkach, jazda na rowerach, ciê¿ary, pi³ka no¿na i siatkowa, koszykówka, - nie wy³±czaj±c przystosowania tych dyscyplin dla osób na wózkach, dyscypliny p³ywackie, etc. A zim±, pacjenci je¼dzili na nartach, ³y¿wach, organizowane by³y kuligi saneczkowe itp. Mimo zamkniêtego charakteru o¶rodka organizowa³ obozy letnie dla pacjentów, np. w latach 1951 - 1957 organizowa³ dla wszystkich pacjentów Zak³adu obozy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w O¶rodku Letnim w Prze³azach, by³y to obozy lipcowo - sierpniowe z przewag± zajêæ usprawniaj±cych, (p³ywanie, kajakarstwo, ¿eglarstwo, biegi terenowe), w 1959 r. obóz letni pod namiotami dla by³ych pacjentów Zak³adu w Wojnowie. Zainicjowa³ udzia³ m³odzie¿y o¶rodka w spartakiadach dla dzieci i m³odzie¿y po polio, m.in. w ¦widnicy, a w 1965 r. zorganizowanie spartakiadowych zawodów w o¶rodku. Wspó³organizowa³ liczne wycieczki i pikniki np. s³ynne wyjazdy na Dzieñ Dziecka, czy kibicowanie Wy¶cigowi Pokoju. Jego zaanga¿owanie w pracy jest nie do opisania, praktycznie pracowa³ od ¶witu do nocy. Nie liczy³ siê z godzinami, nie interesowa³a go zap³ata za pracê.

W latach 70-tych o¶rodek ¶wiebodziñski prze¿ywa³ swój najwiêkszy rozkwit. Osoba doktora Wierusza by³a dobrze znana w Polsce i na ¶wiecie. Magister Piszczyñski, prawa rêka doktora, równie¿ pi±³ siê w górê. Jego metody rehabilitacji znalaz³y szeroki poklask w krêgach medycznych. Przysz³y nagrody i odznaczenia, liczne publikacje. W ¶wiebodziñskim o¶rodku organizowano szereg szkoleñ, oraz wielokrotnie prezentowano osi±gniêcia w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji w kraju i poza granicami; m.in.: pierwsze wyst±pienie zespo³u z referatami naukowymi mia³o miejsce ju¿ na I Kursokonferencji pracowników Zak³adów Leczniczo-Wychowawczych w Jastrzêbiu Zdroju - maj 1953 r., wizyta grupy m³odzie¿y u Ministra Zdrowia dr Sztachelskiego w Warszawie pod opiek± Zenona Piszczyñskiego i Jana Sobociñskeigo z okazji Dnia Dziecka w 1954 r., liczne konferencje m.in. Konferencje z delegacjami lekarzy ortopedów i rehabilitantów z wielu krajów ¶wiata: 1954 r. lekarze z Chiñskiej Republiki Ludowej, Czechos³owacji, Zwi±zku Radzieckiego, 1957 r. posiedzenie PAN z udzia³em prof. Degi, prof. Weissa, prof. Grucy, doc. Hulka, 1959 r. wizyta ¦wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Safforda z USA, 1964 r. wizyta prof. Cotrela z Instytutu Calota w Berck-Plage (Francja), 1965 r. wizyta w³adz ¦wiatowej Federacji Fizjoterapii, wizyta Sekretarza Generalnego Rady Polonii Amerykañskiej w USA -Adeli £agodzinskiej w 1973 r., wizyta dyrektora Instytutu Rehabilitacji w Houston USA dr W. Spencera - 1974 r., i in.. Wa¿nym wydarzeniem by³a Konferencja ministerialna w 1968 r. pod przewodnictwem Ministra Zdrowia J. Sztachelskiego, z udzia³em s³aw, takich jak prof. Dega , prof. Weiss i specjalistów d/s rehabilitacji z ca³ego kraju. W o¶rodku odbywaj± siê kursy szkoleniowe w zakresie rehabilitacji, od 1959 r. do 1979 r. odby³o siê 47 turnusów dla 802 osób (lekarze, mgr wf, terapeuci).

Wszystkie konferencje i prezentacje by³y starannie przygotowywane, stosowano bogaty materia³ foto-filmowy. To druga pasja zawodowa i spo³eczna Magistra. Ju¿ w 1953 roku zapocz±tkowa³ prowadzenie dokumentacji foto-filmowej, a od 1965 r. dzia³a³ w ramach Sekcji Dokumentacji Foto-Filmowej (wspó³pracownicy: W. Królik, K. ¦led¼, P. Wójcik). W 1959 r. na IV Festiwalu Filmów Medycznych w Cannes pierwszy film zrealizowany przez Z. Piszczyñskiego i E. Zeyland Malawkê pt.: "Leczenie rehabilitacyjne przypadku z wrodzonym brakiem koñczyn górnych" (film o naszym koledze Cezarym Rusku) zostaje wyró¿niony dyplomem honorowym. Magister Zenon Piszczyñski jest wspó³twórc± i prezesem, dzia³aj±cego latach 1962 - 1982 Amatorskiego Klubu Filmowego "Lubusz". Cz³onkowie tego klubu pod niezawodnym kierownictwem Z. Piszczyñskiego, nakrêcili szereg filmów o rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y, filmów turystyczno-krajoznawczych, dokumentalnych, dydaktycznych, fabularnych i nawet jeden animowany (w sumie 70 pozycji). W miêdzyczasie Z. Piszczyñski prowadzi³ zajêcia w zakresie fotografii i filmów amatorskich w ¦wiebodziñskim Domu Kultury (od 01.11.1971 do 31.12.1981), realizuj±c jednocze¶nie 14 edycji "¦wiebodziñskich Kronik Filmowych". Realizuj±c filmy i kszta³c±c m³odzie¿ pog³êbia swoj± wiedzê w tym zakresie w O¶rodku Filmów Naukowych w Warszawie, gdzie w 1957 r. ukoñczy³ Studium Filmowe, a w 1977 r. otrzyma³ dyplom ukoñczenia 3-letniego Studium Fotografii i Filmu. Za dzia³alno¶æ w amatorskim ruchu filmowym otrzyma³ wiele nagród, m.in. Lubusk± Nagrodê Kulturaln± (1968 r.). Pok³osiem dzia³alno¶ci zawodowej i twórczej Zenona Piszczyñskiego s± tak¿e liczne jego publikacje, referaty i doniesienia naukowe wyg³aszane na krajowych konferencjach, zjazdach rehabilitacyjno-traumatologicznych, a tak¿e w zachodnich o¶rodkach i klinikach ortopedycznych wielokrotnie ilustrowanych materia³ami filmowymi. Jest równie¿ autorem pomys³u i rozwi±zania technicznego tzw. poliwizji, tj. przedstawiania materia³ów ilustracyjnych jednocze¶nie na 3 ekranach: wy¶wietlano dwa filmy i prze¼rocza do tre¶ci wyg³aszanego referatu. W 1984 r. jest laureatem konkursu "¦wiebodzinianin 40-lecia" - organizowanego przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi ¦wiebodziñskiej i "Gazetê Lubusk±", a w1989 r. otrzymuje po raz pierwszy przyznan± nagrodê im. dr Lecha Wierusza, (wraz z prof. Wiktorem Deg± i dr Janem Doleckim) - nagrodê przyznaje Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddzia³ w Zielonej Górze.

W 1977 roku magister Zenon Piszczyñski wyje¿d¿a do Niemiec - tych zachodnich, by prezentowaæ osi±gniêcia w rehabilitacji i przywie¼æ nowe do¶wiadczenia. Za granic± mia³ przebywaæ pó³ roku. Niemcy byli bardzo zadowoleni ze wspó³pracy z polskim fizjoterapeut± i poprosili go by pozosta³ jeszcze kilka miesiêcy, w efekcie powróci³ po prawie roku w 1978 r. Mimo, ¿e w niemieckich klinikach zyska³ dla siebie i polskiej rehabilitacji wielk± renomê, po powrocie do kraju czu³ siê raczej przegrany. Pracownicy ¶wiebodziñskiego o¶rodka wspominaj± do dzi¶ o nieoczekiwanych i czêstych wyjazdach do Zielonej Góry na rozmowy z przedstawicielami SB. Nie skar¿y³ siê i nikomu nie opowiada³ o swoich k³opotach z ówczesnymi w³adzami, jak zawsze pracowa³ w milczeniu. Powoli zosta³ odsuniêty od kierowania dzia³em rehabilitacji, dzia³em, którego niegdy¶ by³ twórc±. Zlecono mu pracê z doros³ymi niepe³nosprawnymi. Choæ pracê z doros³ymi wykonywa³ doskonale, to jednak co¶ dzia³o siê w jego duszy. Kiedy dopad³a magistra Zenona Piszczyñskiego ta choroba, która z normalnego cz³owieka czyni nieporadne dziecko? Mo¿e to by³o ju¿ wtedy gdy pracuj±c na pó³ etetu na emeryturze (przeszed³ na emeryturê w 1987 roku), niespodziewanie gubi³ klucze, czy pozostawia³ wa¿ne dokumenty. Straszliwa choroba Alzheimera pustoszy³a mózg z dnia na dzieñ. Jakby na przekór jego osobowo¶ci, zabiera³a mu to, co w ca³ym ¿yciu posiada³ najcenniejszego: dok³adno¶æ, precyzyjno¶æ, punktualno¶æ. Umar³ w wieku 75 lat w specjalnym zak³adzie pod ¯arami, w ostatnich dniach sierpnia 1997 roku.

Wspominamy naszego Magistra nie tylko z tych codziennych zajêæ z o¶rodka, ale i z lekcji perfekcyjnej organizacji jak± nam pokaza³ podczas Zjazdu wychowanków w 1974 roku. Pó¼niej wspiera³ nasz± "Grupê Opty" swoim autorytetem i jak tylko czas pozwoli³ by³ z nami podczas naszych Zlotów, choæby VI Zlot w Lublinie - 1980 r., VII Zlot w £agowie - 1981 r. - gdzie powsta³ kolejny reporta¿ filmowy o naszym spotkaniu, VIII Zlot w Bieszczadach - 1982 r., IX Zlot w Kiekrzu - 1983r. czy niezapomniany X Zlot w Prze³azach, którego by³ wspania³ym wspó³organizatorem, a ostatnim zlotowym spotkaniem by³ Zlot XVI w Zielonej Górze - w 1990 r.. Jeszcze raz by³o nam dane wspó³uczestniczyæ razem z magistrem Zenonem Piszczyñskim w Sejmiku Kultury Towarzystwa Przyjació³ Ziemi ¦wiebodziñskiej w 1988 roku. Wszystkie te spotkania na zawsze zostan± w naszej pamiêci.

Opracowanie: Andrzej Medyñski
Materia³ pochodzi ze strony ¦wiebodziñskiego Domu Kultury.
Wykorzystano materia³y:
Artyku³ "Magister" - Najbli¿sze Okolice, autor Gustaw £apszyñski,
S³ownik Biograficzny ¦wiebodzinian - nota Wies³aw Zdanowicz,
Kalendarium 30-lecia - Zenon Piszczyñskikomentarz[1] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.028 | powered by jPORTAL 2