[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Wokó³ Ratusza... > Sukiennik ¶wiebodziñski

Sukiennik ¶wiebodziñski

W „Biedronce” zagadn±³ mnie m³ody cz³owiek przedstawiaj±c siê jako mieszkaniec Roz³óg i spyta³, czy mo¿e co¶ wiem nt. historii Wilkowa? Oferowa³ przy tym gratis - malowan± na blasze, pogiêt± reklamê wina ze Schwiebus.

Wcze¶niej – na parkingu - znajomy wrêczy³ mi dokumenty repatriacyjne i akt nadania gospodarstwa jego matce (1945). Niedawno Kazik Kotwicki po³o¿y³ na moim biurku emaliowan± odznakê kombatanck± zwi±zku weteranów Schwiebus.

W tym miejscu dodam, ¿e kilka tygodni temu przekaza³em (za pokwitowaniem) miejscowemu Muzeum list Siostry Beaty Stellmach wymieniaj±cy zamordowane w lutym 1945 r. boromeuszki oraz du¿± mosiê¿n± Odznakê Grunwald 1410 – Berlin 1945 wyszarpan± z nagrobka na kwaterze WP.

Skoro nolens volens zosta³em powiernikiem spraw zwi±zanych z histori± miasta, nie zdziwi³o mnie zaproszenie do domu Gra¿yny i Jerzego Kuroczyckich na Osiedlu S³onecznym.

Gospodarz – od lat zajmuj±cy siê amatorsko rze¼b± w drewnie - zaprezentowa³ pomys³… fontanny. I nie by³oby w tym nic dziwnego, bo idea takiej budowli przetoczy³a siê na ³amach „Gazety Lubuskiej” dwa lata temu, gdyby niezwyk³ym nie okaza³o siê umieszczenie na estetycznie wykonanej makiecie ciekawej, jak¿e symbolicznej dla ¦wiebodzina postaci…

Sukiennik ¶wiebodziñski - projekt fontanny
W pracy przy makiecie autorowi pomagali Marek Cenin i Bronis³aw B³a¿ków. Fot. Piotr Wiktor Wêc³awski

Z tym pomys³em Jerzy Kuroczycki nosi³ siê przez lata. Centralnym elementem budowli mia³by byæ SUKIENNIK ¶wiebodziñski trzymaj±cy przed sob± du¿y fragment tkaniny. Z mieczem u boku, odwrócony ku wie¿y ratusza, gdzie onegdaj sta³a waga miejska (wa¿ono tam we³nê) symbolizowa³by wielowiekowe tradycje sukiennictwa w mie¶cie i okolicy. Od razu poda³em w w±tpliwo¶æ prawo noszenia miecza u boku postaci bez indygenatu, któr± rozwia³ autor pomys³u podsuwaj±c pod nos w³a¶ciwy fragment „Kalendarium ¦wiebodzina i okolic do roku 1945” Wies³awa Zdanowicza.

Twierdzi, ¿e na pomys³ figury tkacza, czy te¿ ¶wiebodziñskiego SUKIENNIKA stoj±cego pod ratuszem wpad³ na lekcji j. polskiego, kiedy z legendarnym „Kotem” (Olgierd May - znakomity polonista z TM) omawiano postaæ Longinusa Podbipiêty – bohatera „Ogniem i mieczem” odzianego przez Henryka Sienkiewicza w kurtê ze ¶wiebodziñskiego sukna.

Sukiennik ¶wiebodziñski - postaæ
Sukiennik ¶wiebodziñski. Fot. Piotr Wiktor Wêc³awski

Wg Jerzego najlepszym miejscem dla fontanny by³by pó³nocno-zachodni skraj placu Jana Paw³a II tam, gdzie stoi ostatni dom z podcieniami. Mo¿na dyskutowaæ, czy miejsce jest trafione, czy po zachodniej stronie rynku, na której mamy ju¿ wie¿ê zegarow±, roz³o¿y³y siê ogródki piwne, zamontowano atrapê studni i nieopodal stoi „£aweczka Niemena” nie za du¿o „grzybów w barszczu”? Mo¿e odpowiedniejsza by³aby wschodnia strona placu i fontanna w osi ratusza - umieszczona blisko szerokich schodów gmachu?

Fontanna sukiennika ¶wiebodziñskiego - wizualizacja
Wizualizacja fontanny sukiennika ¶wiebodziñskiego. Fot. Piotr Wiktor Wêc³awski

Konstrukcja jest tak pomy¶lana, by woda kr±¿y³a w obiegu zamkniêtym - podawana cich± pomp± by nie przeszkadzaæ w ¶nie mieszkañcom rynku. Zdobienia w projekcie Kuroczyckiego nawi±zuj± do boniowania ratusza, podobnie jest z kolorem i faktur± muru okalaj±cego fontannê.

Mamy piêknie odnowiony ratusz, uporz±dkowany, solidny bruk, now± podziemn± infrastrukturê, wytyczone ci±gi piesze, stylizowane latarnie, zaimportowan± zieleñ i skrzynie z nasadzeniami. Mo¿e przyszed³ czas na fontannê? Te które mamy; na skwerze miêdzy ulicami Wa³ow± i Okrê¿n± oraz na placu Wolno¶ci – z ca³ym szacunkiem – z nóg nie zwalaj±. Mo¿e czas na ³adniejsze?

Fonstanna sukiennika ¶wiebodziñskiego - wizualizacja
Wizualizacja fontanny sukiennika ¶wiebodziñskiego. Fot. Piotr Wiktor Wêc³awski

Maj± fontanny Zb±szynek (2), Sulêcin, Gorzów Wlkp. mo¿e staæ na ni± równie¿ nasze miasto? Poprosi³em artystê fotografa Piotra Wêc³awskiego o wizualizacjê. Uwa¿am, ¿e przynosi rewelacyjny, niespodziewany efekt. SUKIENNIK na tle podcieni, obok nowej witryny kawiarni „Mimoza” na ¶wiebodziñskim rynku prezentuje siê znakomicie!

My¶lê, ¿e gdyby koszt fontanny by³ zbyt wielkim ciê¿arem dla bud¿etu to nawet sama postaæ SUKIENNIKA umieszczona na rynku podobnie jak np. ma³y dudziarz przed kolegiat± w Zb±szyniu (autor Robert Sobociñski) by³aby warta zachodu. Ostatnio s³yszeli¶my o zrekonstruowanej gorzowskiej pannie z wiadrami - fontannie Pauckscha nieopodal katedry (przetopiono j± na armaty podczas wojny), któr± przywróci³a miastu rze¼biarka Zofia Biliñska.

Z pewno¶ci± budowa fontanny w ¶cis³ym ¶ródmie¶ciu, na rynku w którym zamar³ handel, a witryny sklepów strasz± og³oszeniami „wynajmê lub sprzedam” o¿ywi centrum, przyci±gnie mieszkañców ¦wiebodzina wraz z dzieæmi, mo¿e przy okazji skusi do odwiedzenia Muzeum. Od kilku lat czekamy na udostêpnienie wie¿y turystom. Byæ mo¿e czynny taras widokowy, „£aweczka Niemena”, nowa kawiarnia i fontanna przywiod± spacerowiczów na plac Jana Paw³a II?

Zapewne pomys³ zbudowania fontanny znajdzie wielu przeciwników, którzy wypomn± czekaj±ce na remont dziurawe drogi, obdrapane elewacje, „kwitn±ce kominy” i wiele bud¿etowych dziur wymagaj±cych pilnego za³atania.

Warto jednak spojrzeæ na miasto w innych kategoriach, choæby tak jak zrobi³ to Odwa¿ny Budowniczy – pra³at Zawadzki, czy pomys³odawca Pomnika Nekropolii Kresowych Ludwik Zalewski, a ostatnio Jan E. Czachor – pomys³odawca „£aweczki Niemena”, dziêki którym miasto wyró¿nia siê spo¶ród innych.

Mo¿e taka „fanaberia” spodoba siê kandydatom na radnych, którzy g³owi± siê dzisiaj nad swoimi programami wyborczymi? Mo¿e w³a¶ciciele kawiarni pomog± w upiêkszeniu rynku widocznego z ich okien? Warto rozpocz±æ kolejn± dyskusjê. ¦wiebodziñscy sukiennicy przez stulecia stanowi±cy o bogactwie miasta z pewno¶ci± zas³u¿yli na pamiêæ wspó³czesnych.

 

Kazimierz Gancewski – Tutejszy

 

 

PS.
„Mimoza” – nowa, elegancka kawiarnia przy rynku zajmuje parter budynku - bezstylow± plombê postawion± w miejscu spalonego domu towarowego „Misgajski” – bli¼niaczego naro¿nej kamienicy – tej z nieczynnym sklepem zabawkowym. By³oby uk³onem w³a¶cicieli w stronê historii miasta nazwanie deseru, specjalnej kawy czy innego smako³yku imieniem „Misgajski”. Ciekawskim kelnerzy wyt³umacz± sk±d pochodzi nazwa, a miejscowi utrwal± sobie nazwisko przedwojennego kupca ze Schwiebus o polsko brzmi±cym nazwisku.

 

 

Notka biograficzna autora projektu
Jerzy Kuroczycki (1948) mieszkaniec ¦wiebodzina od urodzenia. Cz³onek niegdysiejszej Grupy Pracy Twórczej „Formaty” dzia³aj±cej pod patronatem Towarzystwa Przyjació³ Ziemi ¦wiebodziñskiej (Tadeusz Bardelas, Jerzy Daszkiewicz, Leszek Frey-Witkowski, Wies³awa Grynberg-Mul¿yñska, Mariola Grze¶kowiak, August £apszyñski, Leszek £awruszczuk i in.). Zami³owania: muzyka (perkusja), bardzo dobre p³yty s³uchane na doskona³ej aparaturze, rze¼ba w drewnie i projektowanie krajobrazu – wspólnie z ¿on± „Myszk±” (urz±dzili godny sfilmowania - piêkny teren za domem).

 

 


komentarz[1] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.045 | powered by jPORTAL 2