www.schwiebus.pl

:: Inskrypcja z roku 1735
Artyku dodany przez: schwiebu (2010-01-10 20:04:31)

Inskrypcja z roku 1735 z kocioa parafialnego w. Michaa Archanioa w wiebodzinie

Pyta nagrobna Sommerfeldw w kaplicy poudniowej. Piaskowiec szary, wymiary: 269 x 133 cm. W rodku pyty w polu o wymiarach: 118,5 x 72 cm tekst mierci (A), poniej pole o wymiarach: 90 x 22 cm z inskrypcj (B). W zwieczeniu herb rodziny podtrzymywany przez putta. Jzyk aciski, kapitaa z literami o zwikszonym module, majuskua i minuskua humanistyczna, litery wklse w kolorze zotym. Wysoko liter: 2,5-5 cm (A), 5,5-7 cm (B) (Il. 45, 45a).

Pyta nagrobna Sommerfeldw

Herb: wasny Sommerfeld

(A) D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / PERILLUSTRIS DOMINUS THEODORUS / DE / SOMMERFELD. / HAEREDITARIUS DOMINUS IN BIRCK / HOLTZ / VIR IN OMNIGENERE VIRTUTUM AESTIMATISSIMUS / QUIRECTE FACIENDO NEMINEM / TIMUT. / IN STATU MATRIMONIALI, CUM DILECTISSIMA CONIUGESUA / ANNA CATHARINA NATA HOFFMANIN, VITAM DUXIT / SINE NAEVO EXEMPLAREM. PROLESIN EO GENUIT QUINQUE / EQUIBUS QUATUORIN VIVIS EXISTENTES, ANNA THEODORA / THEODORUS, ELIAS EXMISERICORDIA DEI EPISCO / PUS LEONTOPOLITIANUS. DIAECESIS / WRATISLAVIENSIS SUFFRAGANEUS, EIUSDEM ECCLESIAE / CATHEDRALIS PRAELATUS, SCHOLASTICUS, ET CANONICUS / COLLEGIJ CLERICORUM WRATISLAVIAE IN INSULA PROTECTOR / BERNARDUS BENEDICTUS INSIGNIS / ECCLESIAE COLLEGIATAE AD DIVAM VIRGINEM / GLOGOVIAE MAIORIS PRAELATUS, DECANUS ET CANONICUS, / PROTONOTARIUS APOSTOLICUS. QVONDAM SS MONALIUM / ORDINIS S(ANCTI) BENEDICTI PRAEPOSITUS LEOWALIJ / IBIDEM QUAE / ARCHIPRESBIJTER, ET PAROCHUS UT DILECTISSIMI / DOMINI GENITORIS PERPETUA GRATAQUE APUD POSTE / RITATEM MANEAT MEMORIA, VIRO MERITISSIMO / IN VERA FIDE CATHOLICA ZELOSISSIMO AETATIS SUAE / SEPTUAGESIMO ET SEPTIMO COMPLETO, ANNO 1709 / DIE 10 IUNIJ IN DOMINO DEFUNCTO, MONUMENTUM HOC IN DEBITAE GRATITUDINIS OBSEQVIUM, DEVOTISSIMO / CUM RESPECTU ET FILIALI OBSERVANTIA POSUERUNT / ANNO DOMINI 1735

(B) VITAM, EX ANIMO, EL PRECANTES / AETERNAM.
Pyta nagrobna Sommerfeldw
Tum.:

Bogu Najlepszemu, Najwyszemu. Znakomity pan Teodor Sommerfeld, pan dziedzic na Borowie. M najszacowniejszy w kadym rodzaju cnt, ktry czynic dobrze, nikogo si nie ba. W zwizku maeskim z najdrosz maonk swoj, Ann Katarzyn z domu Hoffman, wid ycie bez skazy. Potomstwo z niego zrodzone (w liczbie) piciorga, z ktrych czworo przy yciu pozostaje: Anna Teodora, Teodor Eliasz, z aski Boej biskup Leontopolitanus. Sufragan diecezji wrocawskiej, tego kocioa katedralnego praat, scholastyk i kanonik, obroca kolegium klerykw we Wrocawiu na Ostrowie. Bernard Benedykt, praat, dziekan i kanonik znakomitej kolegiaty powiconej Boskiej Dziewicy w Gogowie Wikszym, protonotariusz apostolski niegdy zakonu w. Benedykta, prepozyt Leovalii i tame archiprezbiter i proboszcz. Aby zachowaa si wdziczna, wieczna pami u potomnoci najdroszego Pana Rodzica, Mowi najbardziej zasuonemu, najpoboniejszemu, w wierze katolickiej gorliwie oddanemu, ktry po ukoczeniu 77 lat swojego ycia odszed w Panu w roku 1709, dnia 10 czerwca. Pomnik ten wystawili z wdzicznoci, z szacunkiem i synowskim poszanowaniem w Roku Paskim 1735 (A).

ycie wieczne z ducha jemu przepowiadaj (B).

Theodor von Sommerfeld (urodzony 1632, zmary 10.VI.1709 roku), wiebodziski burmistrz - dziedziczy Borw od 1680 roku za ponad 2044 talarw lskich, w roku 1696 kupi Borw za sum 5400 talarw. Wczeniej miejscowo bya wasnoci miasta wraz z przylegajcym do miasta kowem.
Bernhard Benedykt wymieniany w napisie by kanonikiem kolegiaty gogowskiej, dziedziczy Borw, pniej odsprzeda miejscowo gogowskiemu adwokatowi Danielowi Ignazowi von Thalwenzel.
Teodor Eliasz - syn Teodora Sommerfelda - biskup pomocniczy Wrocawia (1714-1742)[1].

 

[1] O burmistrzu Teodorze von Sommerfeld zob. u Knispela, s. 218 (121) i n.; Nowacki, s. 468-469.

CORPUS INSCRIPTIONUM POLONIAE
Tom X Zeszyt 3
Inskrypcje wojewdztwa lubuskiego pod redakcj Joachima Zdrenki
POWIAT WIEBODZISKI
Zebra i opracowa
Marceli Tureczekadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=237