Najbardziej oficjalna strona Œwiebodzina na starych kartach pocztowych


Probsteistraße - ulica Szpitalna

0455mr.jpg
0455mr.jpg
0284mr.jpg
0284mr.jpg
0194vg.jpg: Schwiebus i. Markt - St. Michaelskirchplatz. Propstei (Altes Schulgebaude)
0194vg.jpg

1197ps.jpg
ob15.jpg: Ko¶ció³ ¦w. Micha³a
ob15.jpg
0033a.jpg: Schwiebus - Kath. Kirche No. 45561 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0033a.jpg
0126uk.jpg: Schwiebus. Katholische St. Michaelskirche.
0126uk.jpg
0935bg.jpg
0935bg.jpg

1052bg.jpg

1195ps.jpg
0249mr.jpg
0249mr.jpg
0934bg.jpg
0934bg.jpg

1196ps.jpg
0411mr.jpg
0411mr.jpg
0088mr.jpg
0088mr.jpg
0189mr.jpg
0189mr.jpg

1194bg.jpg
0068uk.jpg: Schwiebus, St. Michaelskirche No. 5
0068uk.jpg
0585mr.jpg
0585mr.jpg
0332mr.jpg
0332mr.jpg
0269mr.jpg
0269mr.jpg
0466a.jpg
0466a.jpg
0286mr.jpg
0286mr.jpg
0448mr.jpg
0448mr.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. (tm)

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl