[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Wokó³ Ratusza... > ¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem?
Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz siê sypie /2005/11
¯ary inwestuj± w starówkê /2005/11
Granit w ¶ródmie¶ciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Co dalej ze starówk±? /2006/08
Spór wokó³ ratusza /2006/08
¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem? /2006/08

¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem?

¦wiebodzin.com
22 sierpnia 2006 r.

Pod wielkim znakiem zapytania stoi rewitalizacja starówki w ¦wiebodzinie, a konkretnie modernizacja Placu Jana Paw³a II – donios³o kilka dni temu Radio Zachód. Na razie nie mo¿na rozpisaæ przetargu na realizacjê tej inwestycji, bo Urz±d Miasta nie mo¿e doj¶æ do Porozumienia ze Starostwem.

Problem tkwi w tym, ¿e magistrat chce wpu¶ciæ na plac regularny ruch ko³owy. Takiemu rozwi±zaniu stanowczo sprzeciwia siê Starosta.

Jak to ma wygl±daæ?

Wed³ug projektu przez Plac Jana Paw³a II maj± przebiegaæ dwie nitki jezdni jednokierunkowych. Jedna ma po³±czyæ ulicê Wiejsk± z Górn±, druga G³owackiego z Rynkow±. Jakby tego by³o ma³o na samym placu bêd± wyznaczone miejsca parkingowe wzd³u¿ nowych odcinków drogi.
Wed³ug zapewnieñ wiceburmistrza „pojazdy nie kr±¿y³yby po placu, ale szybko z niego wyje¿d¿a³y”. – Ruch odbywa³by siê bardzo p³ynnie – powiedzia³ Krzysztof Tomalak Radiu Zachód. Wed³ug magistratu, wprowadzenie tego rozwi±zania mia³oby byæ konieczne.

Komu potrzebne?

Wiêkszo¶æ pojazdów poruszaj±cych siê obecnie po Placu to pojazdy dostawcze, mo¿na wiêc s±dziæ, ¿e nowe rozwi±zanie le¿y w ich interesie. Niestety tak nie jest. Obecnie pojazdy dowo¿±ce towar mog± swobodnie podje¿d¿aæ pod sklepy w wyznaczonych godzinach po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia od burmistrza. Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu nie bêdzie mo¿liwo¶ci, by auta dostawcze podje¿d¿a³y pod sklepy. Bêd± musia³y parkowaæ w wyznaczonych zatoczkach i stamt±d dowoziæ towar wózkami. Bêdzie to jednak mo¿liwe tylko wtedy, gdy miejsca parkingowe nie bêd± zajête przez inne pojazdy.

Postanowili¶my zapytaæ o zdanie kierowców. – To bez sensu – mówi kieruj±cy Fiest±. – Je¶li chcia³bym przejechaæ z Wiejskiej na Górn± lub odwrotnie to mogê spokojnie jechaæ Szpitaln±, tam jest ruch dwukierunkowy. Nie widzê sensu takiego rozwi±zania, w czym ono ma pomóc? Nie wiem.
Podobnego zdania jest mê¿czyzna parkuj±cy Seatem na Górnej. – To mija siê z celem.
Analogicznie sytuacja wygl±da z drugim przejazdem. Wnikliwa obserwacja pojazdów, poruszaj±cych siê po Placu ujawnia, i¿ jedynym skrótem, z którego korzystaj± kierowcy jest przejazd z Górnej w G³owackiego i odwrotnie. Takiego rozwi±zania miasto nie planuje. Najwidoczniej i tym razem urzêdnicze decyzje podjêto bez wychylania nosa poza magistrat.

W czyim interesie?

Z takim pytaniem postanowili¶my zwróciæ siê do pomys³odawców tego rozwi±zania. Niestety kierownik wydzia³u budownictwa jest na urlopie. Dowiadujemy siê jednak, ¿e osob± kompetentn± w sprawie przygotowania spraw z zakresu przebiegu dróg gminnych jest Ursyn Olinkiewicz. Próbujemy kilkukrotnie zastaæ Pana Olinkiewicza. Jak siê dowiadujemy, jest w terenie. Postaramy siê jednak dotrzeæ do tego urzêdnika. Tymczasem przytoczymy jego wypowied¼ z wrze¶nia ubieg³ego roku: „ Najprawdopodobniej bêdzie obowi±zywa³ ca³kowity zakaz ruchu przy Ratuszu, dopuszczaj±cy jedynie wjazd pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów bankowych dowo¿±cych znaczne ilo¶ci pieniêdzy.” Zanim dowiemy siê, w czyim interesie dzia³aj± w³odarze ¦wiebodzina, zobaczmy co do powiedzenia maj± mieszkañcy i restauratorzy z Placu Jana Paw³a II.

Co wy robicie z tym placem?

Pyta ma³¿eñstwo zamieszkuj±ce tutaj od 1945 roku. Wspominaj± czasy, kiedy to burmistrz Antonowicz zrobi³ porz±dek wokó³ Ratusza. – Wymy³ Ratusz, wymalowa³, zrobi³ herb, posadzi³ kwiaty. Ruch pojazdów by³ zabroniony – opowiadaj±. Rozumiej±, ¿e pojazdy dostawcze musz± tutaj podje¿d¿aæ w wyznaczonych godzinach, ale na to, by pod ich oknami przebiega³a jezdnia i by³ parking nie zgodz± siê nigdy. Niestety, nikt ich nie pyta o zdanie, a ¶wiebodziñscy w³odarze nie licz± siê z opini± mieszkañców. Pukamy do s±siadów. Mieszka tam schorowana starsza pani. – Nie wiem co zrobiê, jak tu bêd± je¼dziæ. Powieszê siê i bêdê mia³a spokój – mówi przygnêbiona.

¦wiebodzin to dziwne miasto

W³a¶cicielka jednej z restauracji przyznaje, ¿e nie wiedzia³a o planach. – Pierwsze s³yszê od was – przyznaje zaskoczona. – Niedawno zainwestowa³am w nowy „ogródek” przed lokalem. Podobnie, jak inne „ogródki” funkcjonuje on od maja do wrze¶nia, przyci±gaj±c turystów i miejscowych klientów. Restauratorzy s± przera¿eni licz±c wstêpnie straty. – Nie wyobra¿am sobie funkcjonowania lokalu, gdy bêd± tutaj je¼dzi³y auta – twierdzi w³a¶cicielka innego lokalu. – Wystawianie ogródka przy jezdni nie ma sensu. Najprawdopodobniej z miejscowego krajobrazu zniknie tak¿e „ogródek” piwny przed "Enklaw±". Jak na ironiê w³adze miasta t³umaczyæ maj± wprowadzenie ruchu pojazdów w te miejsca tym, i¿ zaktywizuje on Starówkê. Miejscowi kupcy nie widz± w tym logiki. Zapytali¶my o zdanie turystów i konsumentów zasiadaj±cych w „ogródkach”, oto co nam powiedzieli:
- To idiotyzm. – To jest chore. – Kto¶ tam upad³ na g³owê. – Moja noga tutaj na pewno nie postanie. – Wiedzia³em, ¿e upa³ szkodzi ale do tego stopnia. – Chyba ich popie.... – to kilka bardziej oglêdnych wypowiedzi.

Ruchy polityczne

Taki zarzut stawia magistrat Staro¶cie, który kategorycznie nie zgadza siê na tak± organizacjê ruchu na Placu. – Ci±g³y ruch pojazdów w tym miejscu stanowi zagro¿enie dla pieszych – powiedzia³ nam Starosta Ryszard Szafiñski. – Bêdzie to dodatkowy punkt kolizyjny – dodaje. Jako dodatkowe argumenty przytacza: ha³as, spaliny, blisko¶æ zabytków i utratê walorów turystycznych. Jak siê dowiedzieli¶my, obawy Starosty o zabytki s± uzasadnione. Od dawna wiadomo, ¿e budynek Ratusza siada, co najprawdopodobniej spowodowane jest b³êdnymi rozwi±zaniami podczas wykonywania pobliskich inwestycji budowlanych, które spowodowa³y nadmierne odwodnienie gruntu pod Ratuszem. W Wojewódzkim Urzêdzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze nic nie wiadomo, by w tym miejscu mia³ odbywaæ siê regularny ruch pojazdów. – Uzgodnienia przewiduj± utrzymanie obecnego ruchu – mówi pracownik urzêdu. A przypomnijmy, obecny ruch to zakaz wjazdu wszelkich pojazdów na Plac poza pojazdami dostawczymi i to w wyznaczonych godzinach.

Co dalej?

Na koniec warto przytoczyæ jeszcze jeden absurd urzêdniczy ¶wiebodzñskich burmistrzów. Z jednej strony ogranicza siê godziny dzia³ania „ogródków” przy restauracjach do godziny 22.00, rzekomo dla dobra mieszkañców, z drugiej strony wprowadza siê w to miejsce ca³odobowy ruch pojazdów a pod tymi samymi oknami wyznacza siê parkingi.
Stanowisko Starosty popieraj± mieszkañcy, w³a¶ciciele sklepów, restauracji, tury¶ci i wszyscy trze¼wo my¶l±cy ludzie. Decyzja Starostwa nie przekre¶la rewitalizacji Starówki, a jedynie broni interesów spo³ecznych. Tymczasem w³adze miasta ¦wiebodzina kolejny raz pokazuj±, ¿e zdanie ogó³u maj± gdzie¶.

Redakcja ¦wiebodzin.com


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.021 | powered by jPORTAL 2