[Schwiebus.pl - Świebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-24 07:10
Temat postu: Bunt na ulicach
ciachu


forum admin
postów: 823

23 Września 2005
Bunt na ulicach

Bomba wybuchła, jak po serii zwolnień dyrektor chciał wyrzucić z pracy kierowniczkę laboratorium. Sprzeciwił się cały personel, który czuje się zastraszany przez szefa. Potem były dwa protesty pod szpitalem i wczorajszy marsz pod starostwo.

Protestujący pracownicy świebodzińskiego szpitala poszli wczoraj pod starostwo. Żądają odwołania szefa i przywrócenia zwolnionych kolegów do pracy.

Tydzień temu pisaliśmy o bardzo złej sytuacji w świebodzińskim szpitalu. Doszło tam do poważnego konfliktu załogi z dyrektorem. Ludzie nie zgadzali się z decyzjami przełożonego dotyczącymi placówki i pracowników. Problem nie został załatwiony, więc wczoraj zaczął się kolejny protest. Tuż przed 10.00 kilkadziesiąt osób - pielęgniarki, lekarze i personel - ruszyło na ul. Kolejową. - Widzimy tylko jedno rozwiązanie - odejście z pracy dyrektora Marka Lebiotkowskiego - mówił szef szpitalnych związków zawodowych Jerzy Hawran. Pod starostwem okazało się, że wszyscy nie mieszczą się na Kolejowej, tłum mieszkańców popierających załogę szpitala zajął też ul. Piłsudskiego.
Do wiecujących wyszli starosta Ryszard Szafiński i jego zastępca Franciszek Karczyński. - Jestem po to, aby przestrzegać prawa - zapewnił szef powiatu. - Skargi na temat pracy dyrektora zostaną sprawdzone. Jeśli złamał prawo, będą konsekwencje. W szpitalu zostanie przeprowadzona kontrola.
Ale ludziom to nie wystarczyło. Skandowali: - Zwolnić Lebiotkowskiego!
Przedstawiciele wiecujących pracowników wręczyli staroście pismo z żądaniami. Chcą nie tylko odwołania dyrektora, ale i przywrócenia do pracy wyrzuconych przez niego osób.
Lebiotkowskiego na spotkaniu nie było. Jeszcze w środę zapewniał, że jest gotów na rozmowy z pracownikami, pod warunkiem, że będzie to spór na rzeczowe argumenty.
Wczorajszy marsz niczego nie rozwiązał. Ustalono, że o konflikcie w szpitalu będzie mowa na najbliższej sesji rady powiatu, a przedstawiciele pracowników spotkają się ze starostą.
Szef powiatu wstrzymał dyrektorowi pozwolenie na wykonywanie operacji. Lebiotkowski potwierdził tę wiadomość.


PIOTR JĘDZURA
68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2005-09-27 22:51
Temat postu: Świebodzin - Zmiany w SP ZOZ Świebodzin - I co dalej?
ciachu


forum admin
postów: 823

Świebodzin - Zmiany w SP ZOZ Świebodzin - I co dalej?

27.09. br. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. W całości poświęcona ona była bieżącej sytuacji SP ZOS Świebodzin. Starosta Ryszard Szafiński, przedstawiał ją radnym powiatu, przedstawicielom szptala oraz mieszkańcom Świebodzina.


O napiętej sytuacji w Świebodzińskim szpitalu pisaliśmy już wielokrotnie, przedstawiając zdania wszystkich zainteresowanych stron.

Starosta wspomniał o zapomnianym początku restrukturyzacji, rozpoczętym 15 kwietnia tego roku. Wspomniał także, że po kontroli przeprowadzonej od momentu przejęcia placówki przez Marka Lebiotkowskiego, wykryto wiele nieprawidłowości, a przede wszystkim większe niż opublikowano, zadłużenie szpitala, spowodowane kreatywną księgowością.

Szafiński poinformował zebranych, iż w dniu 14.09. 05 r. powołał nadzwyczajną kontrolę w SP ZOZ Świebodzin. Wskutek tejże, w obliczu dokumentów jasno stwiardzających nieprawidłowości prowadzenia placówki, w dniu 23 września zdecydowano o zwolnieniu Marka Lebiotkowskiego z funkcji dyrektora świebodzińskiego szpitala.

Kończąc swą wypowiedź, starosta prosił o dalsze, rzeczowe rozmowy, mające na celu uzdrowienie trudnej sytuacji w naszym szpitalu. Odnośnie zwolnienia szefowej laboratorium p. Ryske, starosta przekazał sprawę - w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego, do Państwowej Ispekcji Pracy w Zielonej Górze.

Odpowiedź na postawione wobec M. Lebiotkowskiego zarzuty, przedstawiła p. Grażyna Gregorowicz. Była mowa o działaniach już podjętych w sprawie restrukturyzacji – odsyłam do wypowiedzi dyr. Lebiotkowskiego w poprzednich materiałach.

Wracającając do ponownego wystąpienia starosty Szafińskiego, zobowiązał się on do 50%-wego wparcia finansowego powiatu, celem oddłużenia szpitala, a na pozostałe 50% liczy ze strony gmin naszego powiatu. Jest również przygotowany na ewentualność całkowitego zaangażowania powiatu w pomoc dla szpitala. Podczas spotkania z ust radnych padły słowa przeprosin wobec pracowników szpitala i ich rodzin wobec zaistniałej sytuacji w szpitalu.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, na których podjęte zostaną tematy zwolnionych pracowników szpitala. Rozpoczną się również wstępne opracowywania planów wyjścia z tej trudnej sytuacji naszego szpitala.

maciek@swiebodzin.com

--
C
U
S
2005-09-28 17:32
Temat postu: Nowy szef szpitala
ciachu


forum admin
postów: 823

28 Września 2005
Nowy szef szpitala
Dyrektorem lecznicy w Świebodzinie została wczoraj Grażyna Gregorowicz. Zajęła miejsce odwołanego Marka Lebiotkowskiego.

- Radni Forum Samorządowego w czasie sesji kilka razy pytali starostę o przyczyny odwołania Marka Lebiotkowskiego, ale nie dostali konkretnej odpowiedzi - mówi radny Zbigniew Szumski. Wicestarosta Franciszek Karczyński zapewnia, że radni mają wgląd do dokumentów na temat odwołania. Podkreśla też, że kontrola zarządzona przez starostę przed kilkoma dniami wykryła nieprawidłowości w szpitalu: - Zostały naruszone ustawy o zamówieniach publicznych i rachunkowości, to zadecydowało o odwołaniu.
Takiej decyzji domagali się pracownicy szpitala, którzy oburzeni falą zwolnień we wrześniu dwa razy protestowali przed lecznicą, a raz wyszli na ulice miasta.
G. Gregorowicz z wydziału zdrowia starostwa została szefem szpitala, a obowiązki dyrektora ds. lecznictwa ma pełnić Alfred Bielewicz.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostaną automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo możesz używać kilku znaczników:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkreślenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokładny opis
imię
e-mail
tytuł
treść
wpisz imię nieżyjącego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login hasło Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

0.013 | powered by jPORTAL 2