[Schwiebus.pl - Świebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-02-08 10:07
Temat postu: Konflikt przy rozliczeniu
ciachu


forum admin
postów: 823

7 Lutego 2006
Konflikt przy rozliczeniu
Czy umowa dotycząca budowy ul. Grottgera była zgodna z prawem? Starosta zapewnia, że nie popełniono błędu.

Do radnego Zbigniewa Szumskiego zgłosili się wykonawcy ulicy: - Twierdzą, że nie dostali od starostwa wszystkich pieniędzy za wykonane roboty.

Za mało kasy

Ulica została oddana do użytku pod koniec listopada. Świebodzińska firma Drogbud położyła asfaltową nawierzchnię i zamontowała instalację kanalizacji deszczowej. Jej przedstawiciele podkreślają, że należą im się pieniądze za dodatkowo wykonane roboty, które wynikły podczas prac nie z winy firmy. I że z tych dodatkowych rachunków starostwo się nie rozliczyło.
- Czy urzędnicy starosty podpisując umowę nie dopuścili się błędu? - pyta radny. - Czekam na odpowiedź na najbliższej sesji.

Rozliczeni do końca

Sprawa jest znana w starostwie. - Chodzi o ok. 60 tys. zł, o które ubiega się Drogbud - mówi wicestarosta Franciszek Karczyński.
Prawnicy, których starostwo poprosiło o opinię, twierdzą, że powiat rozliczył się z firmą co do złotówki. Na potwierdzenie wicestarosta pokazuje umowę podpisaną z inwestorem na wykonanie drogi: - Zobowiązaliśmy się do zapłaty ponad 992 tys. zł i taka kwota została przelana na konto Drogbudu.
Zdaniem urzędników firma źle rozumie umowę, jaką zawarła ze starostą. To umowa ryczałtowa. - A to oznacza, że ewentualne koszty dodatkowe, która wynikną w czasie robót, firma bierze na siebie, to jej ryzyko - tłumaczy F. Karczyński.
Ewentualna dopłata do inwestycji była możliwa, choć to skomplikowana procedura i na ten temat musieliby się wypowiedzieć radni.
- Inspektor nadzoru budowy drogi nie informował nas o dodatkowych kosztach - podkreśla wicestarosta. Dokumentacja i rozliczenie z firmą nastąpiło tuż po oddaniu drogi do użytku, czyli pod koniec listopada. - Pismo z żądaniem niemal 60 tys. zł dostaliśmy w styczniu - dodaje F. Karczyński.


PIOTR JĘDZURA

--
C
U
S
2006-02-25 13:59
Temat postu: Starosta przed sądem
ciachu


forum admin
postów: 823

Gazeta Dzień za Dniem numer 7 z dnia 15 lutego 2006
Świebodzin. Na wokandzie rozstrzygnie się spór o zapłatę za remont ulicy
Starosta przed sądem

Milionową inwestycję modernizacji ulicy Grottgera zakończono w listopadzie ubiegłego roku tradycyjnym przecięciem wstęgi przez włodarzy powiatu. Rozliczenie za wykonane prace będzie rozstrzygał sąd. Wykonawca domaga się zapłaty za roboty dodatkowe nieobjęte umową na kwotę 58 tys. zł netto.

"Widziały gały, co brały" - skwitował żądania firmy "Drogbud" wicestarosta - Franciszek Karczyński, na ostatniej sesji rady powiatu. - Na dzisiaj została droga sądowa - dodał. - Jest kontrola RIO, która bada dokumenty.

Już 26 sierpnia 2005 roku "Drogbud" poinformował Zarząd Dróg Powiatowych o konieczności wstrzymania robót w związku z brakiem możliwości wykonania studni kanalizacji deszczowej w chodniku zgodnie z projektem, ze względu na istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne. Trzy dni później firma wystąpiła do ZDP o podanie sposobu rozliczenia robót dodatkowych. Wyszczególniła transport kostki i krawężników, ponieważ w projekcie pomylono się o 20 proc w ilości kostki. Należało też obetonować przykanaliki, gdyż za jakiś czas droga zaczęłaby "siadać". Zaistniała też konieczność przełożenia kabli energetycznych. "Drogbud" zaproponował wycenę robót według Katalogu Nakładów Rzeczowych.

Konieczność wykonania robót dodatkowych potwierdza protokolarnie 15 września 2005 roku komisja składająca się z generalnego wykonawcy, inspektorów nadzoru i projektanta. Nakazuje między innymi wykonanie dwóch studni deszczowych i połączenie ich pod drogą w celu likwidacji rozlewiska wodnego powstającego po opadach deszczu na wysokości posesji domków i firmy PHS.

Piątego stycznia tego roku "Drogbud" wystąpił z pismem, tym razem do starosty świebodzińskiego, o zapłatę 58.302 zł netto. W kwocie tej wykazuje koszt 220 m kw. chodników nieobjętych kosztorysem ofertowym. Firma zaznacza, że pozostałe roboty o wartości 40 tys. zł wykonała na polecenie inspektora nadzoru i za wiedzą Zarządu Dróg Powiatowych.

Według wicestarosty Karczyńskiego, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z zawartą umową bez dodatkowego wynagrodzenia.

Interpelację w sprawie rozliczenia zgłosił radny Zbigniew Szumski. - Ale czy aż tak trzeba? - odnosi się na sesji do rozwiązania konfliktu drogą sądową. - Uważam, że w interesie powiatu i wykonawców oraz sprawnego funkcjonowania firm w mieście powinien się zarząd dogadać. Kwota ryczałtowa odnosi się do projektu, kosztorysu ofertowego - zauważa Szumski.

Słuszność Szumskiemu przyznał członek zarządu - Tadeusz Sierżant, choć zaraz zastrzegł: - Gdyby była umowa, zarząd szukał by pieniędzy. Doszło do dyskusji, ale nie było żadnych kosztorysów i umów dodatkowych robót. Dodał, że zakończenie prac strony podpisały, kwitując tym samym stan prawny. - Najwłaściwsze będzie postępowanie sądowe - uważa Sierżant. - Najlepsza sytuacja, która sprawę pozwoli rozstrzygnąć.

- Nie chciałbym odkrywać kart, sprawa trafi do sądu - przyznaje prezes zarządu "Drogbudu" Zdzisław Smoła. - Mam argumenty, ale nie chciałbym ich teraz przytaczać. Jestem przekonany, że sprawę wygramy. Myślę, że roszczenia zostaną jeszcze zwiększone.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, sprawą rozliczeń - oprócz "Drogbudu" - zainteresowane są także inne świebodzińskie firmy uczestniczące w przebudowie ulicy Grottgera.

wruz

--
C
U
S
2006-03-09 14:40
Temat postu: Drogbud ma nowego właściciela
ciachu


forum admin
postów: 823

Gazeta Dzień za Dniem wydanie 9 [222] z dnia 1 marca 2006
Świebodzin. Drogbud ma nowego właściciela
Bezbolesna prywatyzacja

Wraz z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego 10 lutego 2006 roku zakończył się proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Świebodzinie DROGBUD.

Firma została sprzedana Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Od 2002 roku spółka ta, jako jednostka dominująca bierze udział w tworzeniu grupy kapitałowej, w skład której wchodzą jednostki zależne z branży drogowej. Jednostki zależne jako spółki akcyjne lub spółki z o.o. działają na własny rozrachunek, a ze spółką w Mińsku Mazowieckim są powiązane kapitałowo i prowadzą wspólne działania logistyczne. Dzięki zakupowi przedsiębiorstwa grupa kapitałowa tworzona przez inwestora będzie mogła swoim zasięgiem objąć również tereny zachodniej Polski.

Przedmiotem działalności DROGBUD-u jest budowa dróg kołowych i szynowych, a także produkcja niektórych wyrobów betonowych. Prywatyzacja przedsiębiorstwa była jedyną szansą, aby utrzymać je na rynku i uchronić od likwidacji lub upadłości. Istotne są również gwarancje socjalne w zakresie zatrudnienia wszystkich pracowników.

Zespół negocjacyjny uzgodnił z inwestorem cenę zakupu, wysokość nakładów inwestycyjnych i ich zakres rzeczowy oraz ogólne gwarancje zatrudnienia i propozycje świadczeń socjalnych dla pracowników.

Prywatyzacja DROGBUD-u jest kolejną, przeprowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego, która pozwala na wzmocnienie przedsiębiorstwa i zagwarantowanie dalszego rozwoju, dając mu możliwości konkurowania w regionie z dużymi zagranicznymi firmami z sektora prywatnego.

wruz

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostaną automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo możesz używać kilku znaczników:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkreślenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokładny opis
imię
e-mail
tytuł
treść
wpisz imię nieżyjącego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login hasło Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

0.014 | powered by jPORTAL 2