www.schwiebus.pl

:: Najazd na Ratusz
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-12-16 22:49:12)

Najazd na Ratusz

Schwiebus.pl
5 grudnia 2006 r.

Nie przypadkiem temat modernizacji Placu Jana Pawa II wci powraca w toczcej si zbyt pno dyskusji. Czy jednak nic nam nie zostao jak tylko przyglda si realizacji nie zrozumiaych dla wielu pomysw wpuszczenia ruchu pojazdw pod Ratusz? Zawsze jest kilka moliwoci, potrzebne s tylko chci wysuchania si nawzajem.

O planach akcji informacyjnej Stowarzyszenia Praworzdny wiebodzin moglimy niestety tylko przeczyta na stronie (www.praworzadny.swiebodzin.pl), ale nie poddajemy si. Bolczk kadej lokalnej spoecznoci jest tak naprawd brak jakiegokolwiek zainteresowania istotnymi problemami wasnego otoczenia. Co wicej. Okazuje si, e pomimo licznie ukazujcym si doniesieniom prasowym o spornej sprawie nowej organizacji ruchu wok Ratusza wci wikszo mieszkacw wie niewiele a najczciej nie wie nic! Majc nadziej na rozbudzenie wikszego zainteresowania spraw wychodzimy 17 grudnia pod Ratusz z ulotkami informujcymi o planowanym ksztacie modernizacji placu. Kiedy padaj pytania „Jakie obecnie kroki podejmuj obaj Radni wywodzcy si ze Stowarzyszenia Praworzdny wiebodzin aby zapobiec ruchowi samochodowemu wok ratusza?” - nie mog si wypowiada w ich imieniu – zapewne zrobi to sami, ale mog napisa co jest mi wiadomo na ten temat.

Przede wszystkim naley zacz od tego, e pierwsza informacja podana do publicznej wiadomoci trafia do mnie przez Gazet Lubusk 4 stycznia 2006 r. Zakadam, e w tym samym czasie wielu innych mieszkacw naszego miasta dowiedziao si z tego samego rda po raz pierwszy o planowanym ksztacie inwestycji.

Problemem jest to czego tak naprawd si wtedy dowiedzielimy, a czego nie.

Z tego co pan redaktor Gazety Lubuskiej usysza od wiceburmistrza, moglimy przeczyta, e:

"(...) Zostanie zerwana caa nawierzchnia na rynku. Z uliczek dochodzcych do rynku znikn betonowe pyty. Teraz prawdopodobnie granit wrci pod ratusz. Zostan te wymienione latarnie miejskie. W centrum ju s nowe lampy, w stylu retro. Teraz pojawi si te na ul. Wiejskiej, Gowackiego i Grnej. Magistrat uporzdkuje rwnie sie kanalizacji deszczowej. Zadba te o ziele (...)"

C wicej jak tylko si cieszy, e w kocu doczekamy si piknego rynku.

W tym samym tonie utrzymany zosta kolejny artyku Gazety Lubuskiej z 22 kwietnia 2006 r. ktry podawa mniej wicej te same informacje:

"Kostka brukowa, nowe aweczki i stylowe latarnie (...) Plac Jana Pawa II wypiknieje! Do koca roku plac dookoa ratusza bdzie nareszcie adny i estetyczny - zapewnia wiceburmistrz (...) Teraz przygotowywany jest projekt nowego wygldu placu Jana Pawa II. Wiadomo, e dookoa siedziby rady miejskiej wyoona bdzie kostka brukowa. (...) Teraz bruk zastpi nieestetyczny beton (...) Zanim zostanie pooony granit, wymienione bdzie podoe. Plac rozwietl nowe lampy z czterema kloszami. Bd stylizowane na stare latarnie. Miasto wymieni te kosze na mieci, swoim wygldem maj one nawizywa do dawnego wygldu okolic ratusza. Po remoncie mieszkacy bd mogli usi na nowych, eleganckich awkach. Zmiany na rynku zostay uzgodnione z konserwatorem zabytkw. Niestety nie wyda on zgody na nasadzenia zieleni na placu. Ale magistrat znalaz wyjcie. - W kilku miejscach stan wielkie donice z piachem, w ktrych bd rosy drzewka (...) Wymiana koski brukowej dojdzie a do ulic Gowackiego, Wiejskiej i Grnej. Tam nawierzchni ju wymieniono(...) Poznaskie biuro przygotowuje rwnie dokumentacj remontu ratusza (…)."

"Poznaskie biuro" prawdopodobnie realizowao w tym czasie kolejny projekt zlecony przez nasz magistrat, a my cieszylimy si z perspektywy modernizacji nawierzchni wok Ratusza.

Maj pikny i pachncy przynosi nam za porednictwem Radia Zachd i lokalnego tygodnika Dzie za Dniem potwierdzenia wczeniejszych, ju znanych nam zaoe z pewnoci mocno zaawansowanego w konstrukcji i docieraniu szczegw projektu. W jednym z artykuw tygodnika Dzie za Dniem z 10 maja moglimy si dowiedzie o tym, e:

"(...) ustalono realizacj dwch projektw, ktre zakadaj przygotowanie dokumentacji technicznej odnowienia ratusza i sporzdzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji wiebodzina”, e zbierane s informacje ze wszystkich instytucji i tworzony jest program przydatny dla caego miasta."
– cokolwiek miaoby to znaczy, dalej dowiadujemy si z relacji od pracownika Biura Zarzdzania Funduszami Europejskimi magistratu:
„Tworzenie programu musi przynie przede wszystkim popraw warunkw ycia mieszkacw. Std zbieramy szczegowe dane z Powiatowego Urzdu Pracy, policji i innych instytucji. Dopiero pniej nastpi konsultacje spoeczne, z ktrych wynikn konkretne oczekiwania i pomysy mieszkacw.”

KONSULTACJE SPOECZNE! Dlaczego nikt wczeniej w magistracie nie wpad na pomys eby przeprowadzi konsultacje spoeczne dotyczce planowanej zmiany wizerunku Placu Jana Pawa II?

Kiedy w gr wchodzi maj pienidze unijne kto, gdzie tam w Brukseli pomyla o tym, eby "ich" pienidze wydawane byy take po myli bezporednio zainteresowanych – nas, mieszkacw. Ale kiedy magistrat ma wyda 2 229 850,80 z naszych, wasnych, gminnych pienidzy nasze zdanie ju si nie liczy. Zostalimy potraktowani jak stado baranw, ktrym kiedy decyzje zapady do obw podano i niech si ciesz, e maj gdzie hasa. Nasze zdanie si nie liczy.

"Zielone wiato (dla pikniejszego wiebodzina) pojawio si na pocztku tego roku, kiedy zosta rozstrzygnity przetarg. Prace maj si rozpocz w okresie letnim a zakoczy zim – Plac Jana Pawa drugiego traktujemy jako wizytwk miasta – mwi wiceburmistrz wiebodzina Krzysztof Tomalak. Koszt wyniesie milion 400 tysicy zotych. Projekt dotyczy rwnie przebudowy ulicy Wiejskiej, Grnej i Gowackiego. Tam maj powsta midzy innymi nowe miejsca parkingowe(…) „
Powysz informacj podan przez Radio Zachd w dniu 30 maja br. odebraem z pewn konsternacj… Przetarg? Ju? Rozstrzygnity? A moe chodzio o przetarg na wykonanie projektu? Do dzi nie wiem co im w tym „radijo” grao, ale w kocu powoali si na wiceburmistrza, wic co to moe znaczy? Rzecz w tym, e ju w maju musia by znany „gwnym konstruktorom” zamiar wprowadzenia ruchu koowego pod Ratuszem.

A grucho jak gromem z nieba dopiero w sierpniu. Najpierw niepewnie wychylio si Radio Zachd podajc 19 sierpnia informacj o jakim znaku zapytania nad wiebodziskim ryneczkiem:

"Starostwo nie zgadza si, by przez starwk przejeday samochody(…) Wprowadzenie staego ruchu stwarza zagroenie dla pieszych, psuje charakter tego placu. Do tego dochodzi emisja spalin - mwi Starosta Szafiski"
Jakie samochody?! Jaki ruch!? No i si wydao! Misternie skrywany plan wylaz z worka, owies si wysypa, barany zbaraniay…
"Projekt zakada utworzenie nowych miejsc parkingowych oraz drg jednokierunkowych z ulic Wiejskiej do Grnej przez Plac Jana Pawa II i z Gowackiego do Rynkowej. Miayby te pojawi si specjalne zatoki dla pojazdw, ktre zatrzymywayby si na przykad przy sklepach. Cay ruch pieszy z ulicy 1 Maja w kierunku centrum nie zostaby przecity(…)"
Tyle tytuem wyjanie ze strony magistratu, nie padaj adne argumenty tumaczce podjcie takich a nie innych decyzji. Ani jeden.

Nie wolno mi jednak pomin znanej nam argumentacji magistratu dla wprowadzenia pojazdw na rynek. 24 sierpnia Gazeta Lubuska cytuje nam wyjanienia Burmistrza:

"(…)Powstaaby zatoczka dla aut nowoecw i samochodw dowocych towar do sklepw na starwce. Nie ma co si czarowa, samochody i tak wjedaj na pl. Jana Pawa II, kiedy tylko chc, mieszkacy nie przestrzegaj wyznaczonych godzin. Lepiej wic to ubra w ramy prawne."
Co za ton. Czy to aby nie miao znaczy, e lepiej jest zrobi dobrze przestpcom drogowym jedcym po placu ni egzekwowa prawo?

Parafrazujc retoryczne pytanie Pana M. Noskowicza - redaktora Radia Zachd - ”(…) dlaczego dopiero teraz wychodzi sprawa ruchu samochodowego, skoro projekt modernizacji placu znany by obu stronom od dawna” mona si zapyta dlaczego w ogle dowiedzielimy si o majcym si pojawi na rynku ruchu samochodowym? Dlaczego od stycznia ukrywano przed mieszkacami wiebodzina ten fakt? Nawet obrazki symulujce wygld placu po modernizacji skrztnie unikay spojrze w kierunku planowanych uliczek. Czyby obawiano si protestw lokalnej spoecznoci i ewentualnych reperkusji z tym zwizanych przed przyklepaniem przetargu? Nawet nieprzychylno wyborcw przed listopadowymi wyborami nie tumaczya takiego zachowania magistratu! Tak nie traktuje si swojej spoecznoci.

W tym miejscu chciabym czciowo odpowiedzie na pytanie jednego z internautw o dziaania jakie podejmuj radni Praworzdnego wiebodzina w wiadomej, spornej kwestii. Ju za kilka dni poznamy tre pisemnej odpowiedzi Pana Burmistrza na interpelacj Radnego Tomasza Macieckiego. Odpowied, o ile tylko nie bdzie zbyciem pytajcego – ma wyjani wszystkie okolicznoci powstania projektu, jego zaoe, kosztorysu wstpnego. Wszak w maju inwestycja miaa wynosi 1 400 000.00 z, a w wyniku przetargu do ktrego zgosia si tylko i wycznie jedna firma, 17 padziernika udzielono zamwienia bezkonkurencyjnej ofercie Przedsibiorstwa Produkcyjno-Usugowo-Handlowego „STEINBUDEX-J.M.” ze widnicy za cen 2 229 850,80 z. Ale przede wszystkim mamy si dowiedzie czarno na biaym jakie byo uzasadnienie dla wprowadzenia ruchu koowego. Czy poznamy argumenty ktrymi powinien by nas przekonywa Pan Burmistrz jeszcze przed zleceniem wykonania projektu modernizacji? Mam nadziej, e wanie tak bdzie. Tak bdzie lepiej dla naszej lokalnej demokracji.

Robert Ziach
16 grudnia 2006 r.Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitncej wini /2001/03
Gincy Ratusz /2001/05
Dziesi kamienic na pocztek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz si sypie /2004/01
Cisza na starwce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne ciao /2005/03
Wsplnoty uradziy /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz si sypie /2005/11
ary inwestuj w starwk /2005/11
Granit w rdmieciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starwk? /2006/08
Spr wok ratusza /2006/08
wiebodziska Starwka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wok ratusza /2006/09
Konsultacje spoeczne lokalnego programu rewitalizacji wiebodzina /2006/09
Odnwmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A miao by tak piknie /2006/12
Auta pojad po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=191