www.schwiebus.pl

:: Eberhard Hilscher
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-12-02 13:38:15)


Eberhard Hilscher (28.04.1927 - 07.12.2005)wiebodziska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 10 [118] 2001

Berliski pisarz Eberhard Hilscher spdzi w wiebodzinie swoj modo. Kada wizyta Eberharda Hilschera, honorowego obywatela miasta wiebodzina, przebiega w radosnej i przyjacielskiej atmosferze. Pisarz i znany krytyk literacki mieszka w Berlinie, jest autorem wspomnie i opowiada o wiebodzinie oraz niezliczonych szkicw o sawnych ludziach.

Nale tu rwnie przepikne wspomnienia o Fryderyku Chopinie, w ktrych autor wciela si w posta przyjaciela kompozytora eksponujc jego wielki patriotyzm i polsko. Hilscher obrazuje w ten sposb dramatyzm odczu Fryderyka w momencie wybuchu powstania listopadowego, analizuje wpyw tych wydarze na charakter twrczoci sawnego Polaka. Czytajc t miniatur historyczn, ktra sawi niezwyko postawy Polakw w okresie niewoli, cinie si pytanie: skd znana jest Hilscherowi tak szczegowa wiedza historyczno-literacka, skd tak doskonae wyczucie duszy polskiej, zwaszcza przy opisie cierpie i upokorze narodu? Chciaoby si wtedy rzec: brawo Panie Hilscher! Dobrze, e dziki Panu rwnie Niemcy mog pozna jak wybitne indywidualnoci wydaa Polska, nazywana przez Pana „drug Ojczyzn".

 

Odwiedziny w wiebodzinie
27-28 maja 1966 - wizyta w miecie
12-21 czerwca 1973 - pobyt w Hotelu Lubuskim w okresie urlopowym (razem z maonk Ute)
13-20 lipca 1975 - ponownie urlop w Hotelu Lubuskim z on Ute
26-29 kwietnia 1992 - pobyt pisarza w wiebodzinie z okazji 65 rocznicy urodzin (razem z on Ute i siostr Renat Saerland)

W ostatnich latach przebywa regularnie w naszym miecie, m.in. w 1999 roku bra udzia w uroczystociach 750-lecia Lubrzy. Przyjeda wiosn oraz latem 2000 roku, gdy otrzyma honorowe obywatelstwo wiebodzina, a take w maju 2001 roku bra udzia w uroczystociach jubileuszowych 100-lecia Kocioa p.w. NMP Krlowej Polski. Pomimo bardzo trudnego stanu zdrowia, E. Hilscher stara si uczestniczy we wszystkich uroczystociach szczeglnie wanych dla spoecznoci powiatu wiebodziskiego.

Eberhard Hilscher

Urodzony w wiebodzinie (28.04.1927), dzisiejsza ul. uycka
Wielkanoc 1934 do Wielkanocy 1938: Ucze ewangelickiej szkoy dla chopcw
1936 - pierwsze prby literackie "Mae kroniki o wiebodznie". Ojciec Max Hilscher pracowa jako nauczyciel w wiebodzinie. A od 1929 prowadzi jednoczenie Archiwum Miejskie i kierowa Muzeum w wiebodzinie. Wielkanoc 1938 do marca 1944 -Szkoa rednia w Parku Miejskim (obecnie Parku Chopina). Ok. 1940 - eksperymenty chemiczne, treningi Ju-jitsu. Malarstwo, mae formy literackie, prby liryczne i dramatyczne (manuskrypty zachoway si do 1945 r. w domu rodzinnym, potem zaginy).
Marzec 1941 - konfirmacja w Kociele Friedrichkirche. 9-23 sierpnia 1944 do listopada 1944 ostatni pobyt w wiebodzinie przed powoaniem do wojska.

Opracowa Zachariasz Wojciechowski
Okolice Najblisze
Wydanie Nr 11 [105] 2005
List Honorowego Obywatela

Eberhard Hilscher urodzi si 28 kwietnia 1927 w wiebodzinie (wwczas Brandenburgia). Jego ojciec by nauczycielem. W wieku 17 lat mody Eberhard zosta wcielony do niemieckiej armii. Po powrocie z amerykaskiej niewoli studiowa germanistyk na uniwersytecie Humboldta we wschodnim Berlinie. Eberhard Hilscher wiedzie dzi ycie jako wolny pisarz i badacz literatury w Berlinie.

Eberhard Hilscher Honorowym Obywatelem wiebodzina zosta 29 czerwca 2000 roku. wczesna Rada Miejska postanowia w ten sposb uzna jego zasugi dla naszego miasta. W ostatnich tygodniach Eberhard Hilscher przesa do wiebodzina list. Oto on.

 

Kochany Panie Bekisz

Aby pomc polskim germanistom, od roku 1999 publikuj artykuy w kadym tomie warszawskiego czasopisma uniwersyteckiego „Studia Niemcoznawcze". W zaczeniu, dla Pana osobicie, specjalny druk mojego najnowszego eseju o „obywatelu wiata" Erasmusie. Drugi egzemplarz przesyam jednoczenie panu Nowackiemu do muzeum.

Niestety od kwartau znajduj si prawie nieprzerwanie w szpitalu. Bolesna terapia antybiotykowa i cytostatyczna niewiele pomaga. Rozpaczliwa sytuacja, ale nie poddaj si zniechceniu i pracuj w sposb ograniczony dalej literacko i nad now powieci. Jake chtnie przybybym wraz z on raz jeszcze do wiebodzina, gdzie mgbym przemwi przed zgromadzon Rad Miejsk. Jako honorowy obywatel miasta odczuwam potrzeb sformuowania mojego jednoznacznego punktu widzenia dotyczcego rozmaitych aktualnych problemw, przede wszystkim politycznych.

Na przykad nie pochwalam postanowienia niemieckiego i rosyjskiego rzdu dot. budowy rurocigu przez Batyk, ktre lekceway ekonomiczne interesy Polski. Potpiam prby niemieckiego zwizku wypdzonych i aktywno powiatu ojczyzny Sulechw-wiebodzin, aby w Berlinie zaoy centrum wypdzonych i roci sobie finansowe i materialne prawo przeciw Polsce. Jestem przestraszony wzrastajcym bezrobociem, wicym si z konserwatyzmem w Polsce i zamiarem rzdu niemieckiego CDU, aby rewidowa stosunki pomidzy naszymi pastwami.

Od ponad dziesiciolecia zaangaowany jestem w przyja niemiecko-polsk. Ceni sobie wielu kolegw i zaufane osoby w wiebodzinie (Pana przede wszystkim), w Warszawie, we Wrocawiu, Katowicach i w odzi i ycz sobie, abymy pozostali dobrymi pomocnymi ssiadami.

Te i inne przedstawibym i wyzna ustnie i publicznie, jednak nie jestem ju w stanie podrowa, a i porusza si mog w sposb bardzo ograniczony. Std to pisemne wyjanienie i zapewnienie o przywizaniu i mioci do mojej drugiej ojczyzny, w ktrej kiedy znajdziemy nasze ostatnie miejsce spoczynku.

Wszystkiego dobrego oraz najserdeczniejsze yczenia od Waszego Eberharda Hilschera.

 Zmar Eberhard Hilscher

www.fakty.swiebodzin.pl

Eberhard Hilscher nie yje. Honorowy Obywatel Miasta wiebodzin, po dugiej i cikiej chorobie zmar w Berlinie. Mia 78 lat.

Jeden z najwikszych niemieckich pisarzy XX wieku. Eberhard Hilscher - niemiecki historyk literatury, prozaik i liryk urodzony w wiebodzinie, pozostanie w nim na zawsze. Nalea do grona kreatorw niemiecko-polskiego pojednania.

Kilka lat temu z jego inicjatywy powsta projekt utworzenia w wiebodzinie biblioteki w ktrej zamieciby wszystkie swoje artykuy i rozprawy dotyczce niemieckiej i midzynarodowej tradycji literackiej. Cz z nich ju znalazo swoje miejsce we wrocawskich i warszawskich periodykach. Jednak gbszych analiz i opracowa dotyczcych jego twrczoci poza Muzeum Narodowym w Berlinie - nigdzie nie ma. Jedynym miejscem w kraju gdzie zgromadzona zostanie caa twrczo Eberharda Hilschera bdzie wanie wiebodzin.

Jego literacki debiut przypad na przeom lat 50-tych i 60-tych. Do obiegu literackiego wszed jako teoretyk i historyk literatury twrczoci Tomasza Manna, Gerharda Hauptmanna i Arnolda Zweiga. Pimiennictwo Eberharda Hilschera pozbawione jest konotacji nacjonalistycznych przesiknite jest natomiast duchem humanizmu i tolerancji. Fakt ten zbliy go to do takich twrcw powojennej literatury niemieckiej jak Heinrich Boll czy Gunter Grass.

Od wielu lat by osob znan i cenion, dodatkow popularno przynosiy mu liczne audycje radiowe i telewizyjne. Sze lat temu otrzyma tytu Honorowego Obywatela Miasta wiebodzin.

Eberhard Hilscher na co dzie mieszka w Niemczech, ostatnich kilka miesicy spdzi w berliskiej klinice. Wiedzia i by wiadomy tego, e to jego ostatnie dni. Kilka tygodni temu napisa list poegnalny ktrym podzieli si z burmistrzem i radnymi. Zgodnie z Jego wol Jego prochy spoczn na cmentarzu komunalnym w wiebodzinie, w miecie przeze ukochanym, miecie jego modoci. Twrczo caego ycia zostanie w duej czci przeniesiona do Muzeum Regionalnego. Na zawsze pozostanie tam gdzie Jego korzenie i Ojczyzna.

Cze Jego Pamici

Redakcja Faktw wiebodziskich


Biae kruki w spadku

Gazeta Lubuska
14 stycznia 2006 r.

Ponad 4 tys. ksiek, woluminw i rkopisw w jzyku niemieckim trafi niebawem do muzeum regionalnego.

Zapisa je miastu w spadku, zmary przed miesicem, niemiecki pisarz Eberhard Hilscher. Mia sabo do wiebodzina. Tu si urodzi, cho po wojnie osiad w Berlinie, do rodzinnego miasta wraca w swoich esejach. Zwaszcza w ostatnich latach ycia, kiedy walczy z biaaczk. Czsto te przyjeda. Pi lat temu wadze naday mu tytu honorowego obywatela miasta.

Przyjaciel T. Manna

Pisarz zmar 7 grudnia ub. roku. Kilka dni pniej spocz na wiebodziskim cmentarzu. Teraz wdowa po nim, Uta Hilscher, zacza zaatwia formalnoci zwizane z realizacj testamentu. Wywiezienie z Niemiec tak cennych zbiorw nie jest proste i troch jeszcze potrwa. Bo oprcz bogatej biblioteki, do muzeum trafi cae wyposaenie pracowni pisarza: biurko, meble, obrazy, antyki, pytoteka.
W muzeum jest ju gotowe pomieszczenie, ktre zostanie zaaranowane na wzr gabinetu pisarza, z jego fotelem, lamp. Na biurku maj si znale okulary, kaamarz, piro...
Zbiory biblioteczne s ju skatalogowane. Zdecydowana wikszo to dziea w jzyku niemieckim, take historii literatury, filozofii, geografii. Zdaniem dyrektora muzeum Marka Nowackiego, do najcenniejszych naley zbir 150 pozycji dotyczcych Tomasza Manna, autora synnej ,,Czarodziejskiej gry’’. Hilscher by przyjacielem Manna i najsynniejszym badaczem jego literatury. Obaj pisarze korespondowali, do muzeum trafi wic take ich listy.
Nikt nie chce finansowo wycenia zbiorw. - Materialnie mona przyj ich warto na kilkadziesit tysicy euro, ale z uwagi na niepowtarzalny charakter, s bezcenne - uwaa M. Nowacki. - To bdzie najwiksza kolekcja germanikw w woj. lubuskim.

Katalog w internecie

Informacje o spadku po Hilscherze kr ju w internecie. Do muzeum zgaszaj si germanici i badacze literatury, ktrzy chcieliby skorzysta ze zbiorw. Musz jeszcze poczeka. - Na razie s to osoby, ktre pisz prace na temat Hilschera, ale na pewno bdzie to take poywka dla badaczy literatury Manna - uwaa kustosz muzeum Danuta Miliszewska.
Najwaniejsze, e po sprowadzeniu biblioteki, dziea nie bd si kurzy. Maj by powszechnie dostpne, dla wszystkich chtnych. A chtni mog by z caej Polski, nawet z Niemiec. - Dlatego chcemy umieci na naszej witrynie internetowej katalog wszystkich dzie, by kto, zanim przyjedzie po konkretn pozycj wiedzia, czy j tu znajdzie - dodaje D. Miliszewska.

Micha Iwanowski
0 68 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl


Wspomnienie o Eberhardzie Hilscherze

wiebodziska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 01-02[169] stycze-luty 2006

7 grudnia 2005 r. na wiebodziskim cmentarzu odby si pogrzeb Eberharda Hilschera, Niemca, urodzonego w wiebodzinie 28 kwietnia 1927 r. (to ten biay dom na ul. uyckiej, naprzeciwko szkoy nr 3 - na wzgrzu).

Pan Hilscher uczszcza do ewangelickiej szkoy dla chopcw w latach 1934-1938 i szkoy redniej w wiebodzinie w latach 1938-1944. W 1944 zosta powoany do wojska, a w latach 1945-1946 by jecem obozu amerykaskiego. Po wojnie pracowa przez kilka miesicy jako robotnik w fabryce cukru.

W latach 1948-1952 studiowa germanistyk, pedagogik i geografi na Uniwersytecie im. Hummboldta w Berlinie. Krtki czas by lektorem, a od roku 1953 niezalenym pisarzem, take w Berlinie.

Laureat prestiowej nagrody Fundacji Schillera w (1991). Znany gwnie jako pisarz, eseista i krytyk literacki. Autor okoo 10 ksiek, wydawanych od 1961 r. zarwno na Zachodzie, jak i w byym obozie socjalistycznym. Wybitny znawca twrczoci Tomasza Manna, Hauptmanna i Zweiga.

Od paru lat aktywny uczestnik polsko-niemieckiego dialogu literackiego. W wielu fragmentach swoich prac wraca pamici do dziecistwa i modoci spdzonej w wiebodzinie i Lubrzy.

Kilkakrotnie z nostalgi powraca do wiebodzina. Za zgod wadz miasta wybudowa na miejskim cmentarzu grobowiec dla siebie i swojej ony, w ktrym zosta pochowany. Chocia by protestantem, ksidz dziekan Benedykt Pacyga odprawi nad Jego zwokami pikny, ekumeniczny pogrzeb.

Obok prof. Jana Sobociskiego i Lucy Brugman - by Honorowym Obywatelem Miasta wiebodzin.

Boena Sieciechowicz


Spucizna po Hilscherze

Okolice Najblisze
Wydanie Nr 02[108] luty 2006

„Pan Hilscher rozporzdza z moc testamentu, e Muzeum Regionalne otrzyma jego prywatn bibliotek wraz z katalogiem jako darowizn". Tak brzmi cz umowy, ktr kilka lat temu wadze wiebodzina zawary z nieyjcym ju Honorowym Obywatelem wiebodzina Eberhardem Hilscherem (zmar 7 grudnia 2005 r.). Ponadto do wiebodziskiego muzeum trafi wyposaenie gabinetu E. Hilschera - biurko przy ktrym powstaway jego utwory literackie, szereg obrazw, grafiki, obrazy japoskie i liczne fotografie. Do muzeum trafi rwnie teczka z manuskryptami, wrd ktrych znajduj si szczeglnie cenne wspomnienia z lat dziecinnych i modzieczych, a take odrcznie pisane wspomnienia jego ojca Maxa, ktry przed wojn by archiwist miejskim w naszym miecie.

Muzeum Regionalne w wiebodzinie pomau szykuje si na przyjcie cennej spucizny po Eberhardzie Hilscherze. Dyrektor Muzeum Marek Nowacki informuje, e pomieszczenie w ktrym odwzorowany zostanie gabinet pisarza wraz z bibliotek jest ju prawie gotowy na przyjcie zbiorw i wyposaenia. Oczywicie trzeba jeszcze bdzie woy sporo pracy w ostateczne przygotowanie (np. wykonanie regaw), jednak wikszo prac jest ju ukoczona.

Prawdopodobnie w lutym dyrektor Nowacki wraz z przedstawicielami wadz wiebodzina odwiedzi wdow Ute Hilscher. Celem wizyty bdzie uzgodnienie kwestii organizacyjnych zwizanych z przewiezieniem zbiorw (np. ewentualne kwestie celne, pozwolenie na wywz ksigozbioru).

Ostronie rzecz biorc, mona powiedzie, e w drugiej poowie roku Gabinet Eberharda Hilschera zostanie udostpniony zwiedzajcym i badaczom twrczoci autora. Bo przecie nikt nie wyobraa sobie, e tak znakomite zbiory bd stay na pkach i obrastay kurzem, przez nikogo niewykorzystywane. Marek Nowacki ju zapowiada, e cay katalog zbiorw zostanie udostpniony w Internecie, tak, aby badacze twrczoci Hilschera mieli pen orientacj na temat ksig, ktre znajd si w Muzeum.

AL


Eberhard Hilscher

Okolice Najblisze
Wydanie Nr 01[107] stycze 2006

Jeszcze w listopadowym numerze „Okolic" publikowany by list Honorowego Obywatela Miasta wiebodzina Eberharda Hilschera do burmistrza Dariusza Bekisza, w ktrym pisa m.in. o tym jak bardzo by chcia, pomimo cikiej choroby, przyjecha jeszcze raz do wiebodzina. Niestety, nie byo mu to dane. Miesic pniej, 7 grudnia, zmar.

Eberhard Hilscher (w rodku) w wiebodzinie podczas obchodw 700-lecia miasta w 2002 roku.
Eberhard Hilscher (w rodku) w wiebodzinie podczas obchodw 700-lecia miasta w 2002 roku.

Eberhard Hilscher urodzi si 28 kwietnia 1927 roku w wiebodzinie jako syn nauczyciela. Uczszcza do ewangelickiej szkoy dla chopcw i szkoy redniej. W 1944 roku zosta wcielony do Wehrmachtu. W latach 1945-46 by jecem amerykaskiego obozu. Po wojnie pracowa jako robotnik w fabryce cukru. W latach 1948-52 studiowa germanistyk, pedagogik i geografie, na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie.

E. Hilscher jest laureatem prestiowej nagrody Fundacji Schillera z 1991 roku. Znany gwnie jako pisarz, eseista i krytyk literacki. Autor ok. l0 ksiek, wydawanych od 1961 r., zarwno w zachodniej jak i we wschodniej czci Europy. By wybitnym znawc twrczoci Tomasza Manna, Gerharta Hauptmanna i Arnolda Zweiga. Nalea do czoowych kreatorw niemiecko-polskiego dialogu literackiego i niemiecko-polskiego pojednania. W wielu swoich utworach powraca pamici do lat modzieczych spdzonych w wiebodzinie i Lubrzy, m.in. w wydanym w 2002 r. zbiorze "Moi wiebodziscy krewni i polska dziewczyna". Polski wiebodzin i rodzinny dom, zachowany do czasw wspczesnych, odwiedza wraz z maonk wielokrotnie. Tu midzy innymi w 1992 roku spdzi swoje 65 urodziny.

W maju 2000 r. Rada Miejska w wiebodzinie nadaa mu tytu Honorowego Obywatela Miasta wiebodzina. W czerwcu tego samego roku na uroczystej sesji otrzyma akt nadania tytuu oraz symboliczny klucz do bram miasta, a take autentyczne dokumenty aktu urodzenia oraz akt lubu swoich rodzicw, ktre znajdoway si w wiebodziskim Urzdzie Stanu Cywilnego.

Eberhard Hilscher pozostawi w wiebodzinie wielu przyjaci i sympatykw. Zgodnie ze swoj wol zosta pochowany w wiebodzinie. Pogrzeb odby si w czwartek 15 grudnia 2005 roku.

(mat.)

Ksigozbir Hilschera w wiebodzinie

Okolice Najblisze
Wydanie 03-04 (120) marzec-kwiecei 20077 r.

Ostatnia wola Eberharda Hilschera zostaa wypeniona. Do wiebodziskiego muzeum trafi ksigozbir zmarego 7 grudnia 2005 roku Honorowego Obywatela wiebodzina.
Zbiory liczce okoo 4 tysicy ksig przywiezione zostay do wiebodzina 5 marca ciarwk z Berlina. Oprcz tego, e E. Hilscher w swoim testamencie zawar punk mwicy o tym, e „(...) Muzeum Regionalne otrzyma jego prywatn bibliotek wraz z katalogiem jako darowizn (...)", to dodatkowo we wrzeniu 2001 roku zostaa zawarta umowa pomidzy Eberhardem Hilscherem, jego on Ute, a wiebodzinem, ktra przewiduje przekazanie ksigozbioru.


Na razie ksiki s w kartonach. Niedugo trafi na pki

adnych kilka miesicy trwao sprawdzanie i zaatwianie wszelkich formalnoci zwizanych z przewiezieniem daru. Formalnoci udao si zaatwi przy pomocy ambasady i ostatecznie 5 marca nikt na granicy nie czyni adnych problemw.

Co konkretnie trafio do Muzeum Regionalnego w wiebodzinie? Dyrektor placwki Marek Nowacki informuje, e gwnie dziea literatury niemieckiej, w tym cenne komplety dzie zebranych np. Goethego. W niektrych ksigach, na marginesach, znajduj si odrczne notatki i komentarze E. Hilschera. Oglnie rzecz biorc zbir zawiera przegld literatury niemieckiej XIX i XX wieku. W zbiorach znajd si rwnie rkopisy Hilschera.

Ksigi s wstpnie skatalogowane, jednak pracownicy muzeum stworz dokadny katalog dzie, ktry zostanie zamieszczony na stronie internetowej. Taki zabieg jest konieczny, bowiem ze wzgldu na to, e jest to jedyny tak bogaty zbir literatury niemieckiej na naszym terenie mona si spodziewa wielu chtnych badaczy, ktrzy zechc si z nim zapozna. Mona si wic spodziewa badaczy z Niemiec, Szczecina, Poznania, Zielonej Gry. Cho zapewne w muzeum pojawia si bd rwnie „zwykli" germanici z naszego terenu. Oczywicie muzeum nie ma zamiaru nikomu wzbrania dostpu do ksig, cho ich wypoyczanie bdzie raczej wykluczone. Dlatego zamieszczenie penego spisu w Internecie bdzie duym uatwieniem dla osb, ktre bd chciay si z nim zapozna, bowiem ju przed przyjazdem do wiebodzina bd dokadnie wiedziay co zastan na miejscu.

Oficjalne udostpnienie zbiorw nastpi 28 kwietnia br. Dat wybrano nie bez powodu, bowiem w tym dniu swoje osiemdziesite urodziny obchodziby Eberhard Hilscher. Ponadto to wanie 28 kwietnia 1992 roku E. Hilscher nawiza na nowo kontakty z naszym miastem, ktre opuci w okresie wojennym. Na uroczystoci obecni bd gocie z Niemiec w tym wdowa Ute Hilscher.

AL

Biblioteka Hilschera

www.okolicenajblizsze.pl
28 kwietnia 2007 r.

Ostatnia wola Eberharda Hilschera zostaa wypeniona. Na pocztku marca do wiebodziskiego muzeum trafi ksigozbir zmarego 7 grudnia 2005 roku Honorowego Obywatela wiebodzina, a dzisiaj uroczycie otwarta zostaa biblioteko jego imienia. W najbliszym czasie ksigozbir liczcy okoo 4 tysicy dzie zostanie udostpniony badaczom z Polski i Niemiec, ktrzy bd chcieli zgbia tajniki literatury wybitnych niemieckich pisarzy, w tym cenne komplety dzie zebranych Goethego. W niektrych ksigach, na marginesach, znajduj si odrczne notatki i komentarze E. Hilschera, co nadaje im dodatkow warto. Na pki trafiy take dziea Thomasa Manna, Arthura Millera, Roberta Musila, Williego Jaspera i wiele, wiele innych. Oglnie rzecz biorc zbir zawiera przegld literatury niemieckiej XIX i XX wieku. Dyrektor Muzeum Regionalnego w wiebodzinie Marek Nowacki nie chce zamyka zbiorw na klucz, liczy na to, e dziea bd, jak ju wczeniej wspomniano, udostpniane osobom, ktre s zainteresowane literatur zawart w zbiorach. Aby uatwi im prace wszystkie ksiki zostay skatalogowane, a ich pena lista zostanie niebawem opublikowane na stronach internetowych muzeum. w zabieg jest konieczny, eby badacze przed przyjazdem do wiebodzina wiedzieli co zastan na miejscu.


Ute Hilscher i burmistrz Bekisz odsaniaj tablic.

Dzie 28 kwietnia 2007 roku nie zosta wybrany przypadkowo, bo wanie dzisiaj swoje osiemdziesite urodziny obchodziby urodzony w wiebodzinie Eberhard Hilscher. Ponadto w tym wanie dniu w 1992 roku E. Hilscher „otworzy” na nowo swoje oficjalne stosunki ze wiebodzinem, cho przyjeda tu kilkakrotnie wczeniej. Pierwszy raz po wojnie (1944 roku zosta wcielony do Wermachtu) przyjecha w latach 60-tych, pniej jeszcze wielokrotnie odwiedza nasze-swoje miasto. Ostatni wizyt zoy we wrzeniu 2004 roku, pniej nie pozwala mu na to pogarszajcy si stan zdrowia. Zmar 7 grudnia 2005 r., a w kilka dni pniej, zgodnie ze swoj wol, zosta pochowany na wiebodziskim cmentarzu.

Dzisiejsza uroczysto bya szczeglnie wana dla jego ony – Ute Hilscher, ktra bya wyranie wzruszona i szczliwa, e udao si wypeni ostatni wol ma. Zapewne szczegln chwil by dla niej moment, gdy wsplnie z burmistrzem Dariuszem Bekiszem odsonia tablic z informacj, e to wanie tu znajduje si Biblioteka Eberharda Hilschera.

Gos zabierali gocie z Niemiec i gospodarze. Tematem przewodnim ich wypowiedzi by oczywicie Eberhard Hilscher. Mwili o jego dzieach, badaniach i pasji, ktr wkada w to co robi. Przedstawicielka Biblioteki Narodowej w Berlinie wspominajc o jego zbiorach mwia to z lekk nutk zazdroci. Zapewne chtnie widziaaby je w zbiorach swojej biblioteki. Cho berliska biblioteka ma rwnie powody do radoci, bo wanie tam znajduj si rkopisy E. Hilschera, jego korespondencja z pisarzami oraz dzienniki, ktre wg. woli autora mog by otwarte dopiero w 2015 roku.

Na koniec ciekawostka. Ksiki na bibliotecznych pkach uoone s w takiej samej kolejnoci jak wczeniej w domu E. Hilschera. Ponadto w bibliotece znajduje si biurko autora na ktrym stoi jego maszyna do pisania.

AL
Fotografie pochodz z galerii portalu www.okolicenajblizsze.pl

Kolekcja z Berlina

Gazeta Lubuska
9 maja 2007 r.

Ponad cztery tysice pozycji ze zbiorw biblioteki Eberharda Hilschera trafio do muzeum regionalnego. - Ksiki Hilschera to dla nas bardzo cenny i niespotykany zbir - mwi dyrektor muzeum regionalnego Marek Nowacki

(fot. Tomasz Gawakiewicz)
(fot. Tomasz Gawakiewicz)

Goci muzeum wita przed wejciem do sali ze zbiorami niemieckiego pisarza tablica. Dziki temu wiadomo, e wielki pokj w ratuszu nosi imi niemieckiego pisarza E. Hilschera. To darczyca unikatowej kolekcji.

Ksiki stoj na kilku wielkich regaach. S poukadane tematycznie. - Gwnie to literatura oraz ksiki darczycy - informuje dyrektor muzeum Marek Nowacki. S tu prace wybitnych niemieckich pisarzy, m.in. Tomasza Manna.

- W kilku ksikach Hilschera s nawet oryginalne dedykacje od Manna - dodaje Nowacki.

Tysice tytuw

Zbir trafi do wiebodzina zgodnie z testamentem zmarego pisarza. Kilka lat trway formalnoci zwizane z przewiezieniem ksiek z Berlina. S tu bowiem dziea z XIX w. A to ju zabytki, dlatego konieczne byo zinwentaryzowanie zbiorw, by mogy przekroczy granic.

Sala gotowa bya na ich przyjcie ju dwa lata temu. Jej remont i wyposaenie kosztowao ok. 25 tys. z.

- Wreszcie udao si j otworzy i teraz mamy okoo czterech tysicy ksiek - mwi Nowacki. W uroczystoci wzia udzia ona Hilschera, Ute. Wystpia rwnie dr Juta Weber ze Statsbibliothek w Berlinie.

W testamencie rkopisy oraz pierwopisy swoich dzie pisarz przekaza do biblioteki narodowej.

Przyjaciel Manna

E. Hilscher mieszka w wiebodzinie do 1944 r. przy ul. uyckiej 40. Przed kocem wojny przenis si do Berlina Wschodniego. Potem kilka razy zmienia mieszkania, ale na zawsze pozosta w Berlinie Zachodnim.

Do 1956 r. wykada na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Prac naukow porzuci z powodw politycznych, stajc si zawodowym pisarzem-literatem.

By bliskim przyjacielem T. Manna. - Zreszt recenzowa jego ksiki, a Mann Hilschera - wyjania dyrektor Nowacki. Std wiele wasnorcznych dedykacji od Manna wiadczcych o przyjani obu pisarzy.

Hilscher w Polsce sawy nie zdoby. Za to w Niemczech by jednym z czoowych pisarzy, znanym te w innych krajach wiata.

- O nieznajomoci jego twrczoci u nas wiadczy fakt, e na zaproszenie do konferencji jemu powiconej nie odpowiedzia aden polski germanista, a z Niemiec jest ju kilku chtnych - dodaje dyrektor Nowacki.

Trudno jest wyceni warto ksikowych zbiorw. Moe to by zarwno kilka tysicy euro, ja te kilkadziesit tysicy. Najwiksz wartoci - nie do wycenienia - s tytuy oraz dedykacje.

Zbiory bd udostpniane mieszkacom oraz studentom. Ksiek nie bdzie mona zabiera do domu.

Piotr Jdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=128