Najbardziej oficjalna strona ¦wiebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ ob33

Lebus Landwirtschaft Maschinen Fabrik
J. S. Kern Schwiebus


(c) Autor: Zdjęcia nieznanego autora.
(R) Wydawca:
No.


Dostępne warianty i Ľródła:
             bg - Wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            

             Nieznana lokalizacja.

2012-03-31 - Opis aukcyjny zdjęcia bg podał informację o prawdopodobnym roku wykonania zdjęcia: 1893.
            Nieznana lokalizacja

0691bg Verlag Foto-Lersch, Schwiebus, Markt 8
0691bg.jpg

ob33bg.jpg

1048bg.jpg

1049bg.jpg

1050bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl