Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0767

SCHWIEBUS. Friedrichskirche. 4307

Verlag H. Rubin & Co., Dresden - Loschwitz
Echte Photographie

(c) Autor: H. Rubin & Co., Dresden-Loschwitz
(R) Wydawca: H. Rubin & Co., Dresden-Loschwitz
No. 4307
Echte Photographie

Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - październik 2006 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2012 r.
             bi - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2012 r.
            
             Awers.
Kolorystyka karty: odcienie brązu; powierzchnia: połysk; krawędzie: proste; narożniki proste; format: brak danych. Napisy na aversie: białe na ciemnym tle obiektu. Karta z obiegu. W bardzo dziwny sposób na awersie znalazł się ostemplowany znaczek??
             Rewers.
Nadruk na rewersie szary.

Karta bg z obiegu. Obiekt bardzo podobny do karty C&Co.™ 0053, inna jest wartość lewej krawędzi karty i brak jest prostokątnej ramki wokół obiektu. W grudniu 2006 karta bg ponownie pojawiła się na aukcji internetowej, tym razem skan był w idealnym stanie. Możliwe było odczytanie nazwy wydawcy i odcisku stempla pocztowego o treści: 'SCHWIEBUS 22.9.29.18-19 * * e'.

2012-02-19 - karta bh wg opisu aukcyjnego bez obiegu. Opis aukcyjny karty bi wskazywał obieg karty i podawał datę wypełnienia karty na '16-19.6.1935'.
            Herrenstraße - ulica Jana Kilińskiego i okolice kościoła p.w. N.M.P.


Dostępne warianty i inne, bardzo podobne tematycznie karty

0818ps.jpg
0818ps.jpg
0464mr.jpg
0464mr.jpg

0734bg.jpg
0369mr.jpg
0369mr.jpg

0768bg.jpg

1024bg.jpg
0187vg.jpg: Schwiebus. Herrenstrasse
0187vg.jpg

1057bg.jpg

1093bg.jpg

1094bg.jpg
0093mr.jpg
0093mr.jpg
0093.jpg: Schwiebus. Friedrichskirche Druck und Verlag von C. Wagner in Schwiebus
0766bg.jpg
0367mr.jpg
0367mr.jpg
0268fx.jpg: Schwiebus. Friedrichskirche.
0268fx.jpg
0191vg.jpg: Gruss aus Schwiebus  Zum Andenken an die alte evangelische Kirche. (von 1900)
0191vg.jpg
ob04id.jpg: Schwiebus. Evangelische Kirche. Vorgangerbau der Friedrichskirchskirche
ob04id.jpg
0345mr.jpg
0345mr.jpg
1097bg.jpg
1097bg.jpg
0402mr.jpg
0402mr.jpg
0405mr.jpg
0405mr.jpg
0190vg.jpg: Schwiebus  Portal der Friedrichs - Kirche
0190vg.jpg
0107uk.jpg: Schwiebus N.-M. Evangelische Friedrichskirche. Blick auf die Altar.
0107uk.jpg
0575mr.jpg
0575mr.jpg
0108uk.jpg: Schwiebus N.-M. Evangelische Friedrichskirche. Blick auf die Orgel.
0108uk.jpg

0733bg.jpg

0767bg.jpg
0053a.jpg: Schwiebus. Friedrichskirche. No. 4307 Karl Ulbrich, Buch- u. Papierhandlung,
0053a.jpg

0769bg.jpg
0545mr.jpg
0545mr.jpg
1095bg.jpg
1095bg.jpg
1096bg.jpg
1096bg.jpg
0110vg.jpg: Schwiebus. Brauchausplatz mit Friedrichskirche
0110vg.jpg
0025a.jpg: Schwiebus. Braúhaúsplatz mit Friedrichskirche No. 35468 Postkartenverlag Kurt
0025a.jpg
0277mr.jpg
0277mr.jpg
0395mr.jpg
0395mr.jpg
0308mr.jpg
0308mr.jpg
0614bg.jpg
0614bg.jpg
0347mr.jpg
0347mr.jpg
0173mr.jpg
0173mr.jpg
0462mr.jpg
0462mr.jpg
0771bg.jpg
0771bg.jpg
0384mr.jpg
0384mr.jpg
0127ps.jpg
0127a.jpg
0772bg.jpg
0772bg.jpg
0396mr.jpg
0396mr.jpg
0154.jpg: Schwiebus i. Bdbg. Ev. Kirche; *1910; bdb, cz-b;
0154.jpg
0602mr.jpg
0602mr.jpg
0461mr.jpg
0461mr.jpg
0583mr.jpg
0583mr.jpg
0128uk.jpg: Schwiebus. Die dritte Friedrichskirche (1900)
0128uk.jpg
0169ps.jpg
0169ps.jpg

0731bg.jpg
0773bg.jpg
0773bg.jpg
0732bg.jpg
0732bg.jpg
0517bg.jpg
0517bg.jpg
0250mr.jpg
0250mr.jpg
0774bg.jpg
0774bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2006, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl