Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0735

Fotograf H. Meissner, Schwiebus
Kaufhaus Louis Schwarz
Schwiebus, Markt Ecke Kirchstrasse
5459


(c) Autor: Hermann Meissner, Schwiebus
(R) Wydawca: Hermann Meissner Photohaus, Schwiebus
No. 5459Dostępne warianty: bg.
Źródło:
             Piotr Szarek - zbiór prywatny, opracowanie - grudzień 2005 r.
            
             Kirchstraße - ulica Kościelna
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany; napisy na awersie: bral napisów. Obiekt otacza jasna, prostokątna ramka.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: ciemnoszary. Stan karty: karta z obiegu, wypełniona prawdopodobnie ołówkiem. Dwa ostemplowane znaczki, odciski stempla pocztowego o treści: 'SCHWIEBUS -3.8.27.4-5n **d'.
Kirchstraße - ulica Kościelna

0122uk.jpg: Schwiebus  Kirchstrasse No. ?????  23951
0122uk.jpg
0014.jpg: Schwiebus. Kirschstrasse No. 4320 Verlag H. Rubin&Co., Dresden-Loschwitz Logo
0014.jpg
0410mr.jpg
0410mr.jpg
0394mr.jpg
0394mr.jpg
0687bg.jpg
0687bg.jpg
0171uk.jpg
0171uk.jpg
0084uk.jpg: Schwiebus - Kirchstrasse No. 2409 - 3653 52 37 (???)
0084uk.jpg
0486mr.jpg
0486mr.jpg

0735ps.jpg

©2001-2005 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       ®2005 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl