Najbardziej oficjalna strona ¦wiebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0727

Gruss aus Schwiebus. Glogauerstrasse
J. E. No. ?????.


(c) Autor: J. E.
(R) Wydawca: J. E.
No. ?????


Dostępne warianty: bg.
¬ródło:
             Wyszukane w internecie, opracowanie - grudzień 2005 r.
            
             Glogauerstraße - ulica Głogowska i miejskie mury obronne
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szaro¶ci; powierzchnia: matowa; kartonik: ciemny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany; napisy na awersie: czerwone, na jasnym tle wolnej przestrzeni pod obiektem.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: brak danych. Stan karty: brak danych.
Glogauerstraße - ulica Głogowska i miejskie mury obronne

0119uk.jpg: Schwiebus  Glogauer Strasse
0119uk.jpg

0726bg.jpg
ob18uk.jpg: Schwiebus. Stockhausturm mit Stadtmauer. Stockhausturm.
ob18uk.jpg
0273mr.jpg
0273mr.jpg
0415mr.jpg
0415mr.jpg
0619bg.jpg
0619bg.jpg

0730bg.jpg
0400bg.jpg:  Łukasz Matyjasek
0400bg.jpg
0400a.jpg:  Schwiebus   AlterMauerturm im ehem. Stadtgraben
0400a.jpg
0065.jpg: Schwiebus - Glogauer Strasse No. 14 Markische Verlags undVertriebs GmbH, 23 K
0065.jpg
0490mr.jpg
0490mr.jpg
0675bg.jpg: Schwiebus. Glogauerstrasse. Wyszukane w internecie czerwiec 2004 r.
0675bg.jpg
0052a.jpg: Schwiebus. Glogauer Strasse mit Stadtsparkasse No. 39 Karl Ulbrich, Bücher, S
0052a.jpg
0052mr.jpg
0052mr.jpg
0565mr.jpg
0565mr.jpg

0728bg.jpg
0186vg.jpg: Schwiebus. Glogauerstrasse. Wyszukane w internecie 28 lutego 2004 r.
0668bg.jpg
0186vg.jpg: Schwiebus. Glogauerstrasse
0186vg.jpg

0727bg.jpg
0254fx.jpg: Schwiebus  Glogauer-Strasse; Verlag H. Lukowski, Breslau
0254fx.jpg
0254mr.jpg
0254mr.jpg

0729bg.jpg

0101.jpg

0101mr.jpg

©2001-2005 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       ®2005 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl