Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0689

Schwiebus
Schloss

91554

(c) Autor: brak autora
(R) Wydawca:
No. 91554

Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - czerwiec 2004 r.
             bi - wyszukane w internecie, opracowanie - listopad 2005 r.
             bj - wyszukane w internecie, opracowanie - grudzień 2006 r.
             bk - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2007 r.
             bm - wyszukane w internecie, opracowanie - kwiecień 2012 r.
             bn - wyszukane w internecie, opracowanie - kwiecień 2012 r.
            
             Schloßstraße - ulica Zamkowa.
             Awers.
Kolorystyka karty: kolorowana; powierzchnia: matowa; kartonik: nieznany; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: czerwone na jasnym tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: ciemnoszary.

2005-06-04 - Karta bg odnaleziona w serwisie aukcyjnym eBay.de została opatrzona opisem o treści: "Schwiebus Schloß 1916".
2005-11-11 - Według opisu aukcyjnego, karta bi pochodzi z obiegu z roku 1916 (data ze stempla poczty polowej).
2006-12-03 - Karta bj wg. opisu aukcyjnego pochodzi z obiegu z roku 1922. Ten sam opis informował o braku informacji o wydawcy karty.
2007-02-10 - Karta bk z obiegu, kompletna, zachowała się bardzo dobrym stanie. Na awersie widoczne są dwa odciski stempli pocztowych: 'SCHWIEBUS -9.8.16.10-11V. * * *' i stempel poczty polowej o treści: 'KÖNIGL PREUSS RESERVELAZARETT SCHWIEBUS'.
2012-04-15 - Opis aukcyjny karty bm podawał informację o jej obiegu pocztowym w roku 1910. Opis aukcyjny karty bn dostarczył skany jej obu stron. Karta z obiegu, niekompletna - zerwany jeden ze znaczków. Odcisk kasownika pocztowego na drugim znaczku pozwala odczytać swoją treść: 'SCHWIEBUS | 16.9.16.7-8N. | * * *'.
            Schloßstraße - ulica Zamkowa

0879bg.jpg
0879bg.jpg
0875bg.jpg
0875bg.jpg
0688bg.jpg
0688bg.jpg
0878bg.jpg
0878bg.jpg
0476mr.jpg
0476mr.jpg
0649a.jpg
0649a.jpg
0623bg.jpg
0623bg.jpg
0921bg.jpg
0921bg.jpg
0251mr.jpg
0251mr.jpg
0465mr.jpg
0465mr.jpg
0203mr.jpg
0203mr.jpg
0881bg.jpg
0881bg.jpg
0880bg.jpg
0880bg.jpg
0549mr.jpg
0549mr.jpg
0296mr.jpg
0296mr.jpg
0948ps.jpg
0948ps.jpg
0505mr.jpg
0505mr.jpg
0497mr.jpg
0497mr.jpg
0527mr.jpg
0527mr.jpg
0083a.jpg: Schwiebus, (St. Joseph-Hous)  Otto Geiseler, Photograph, Schwiebus.
0083a.jpg
0525mr.jpg
0525mr.jpg
0874bg.jpg
0874bg.jpg
0134uk.jpg: Schwiebus. St.- Joseph - Krankenhaus (um 1930)
0134uk.jpg
0231mr.jpg: Schwiebus, St. Josefskrankenhaus
0231mr.jpg
0091.jpg
0091.jpg
0156mr.jpg
0156mr.jpg
0099mr.jpg
0099mr.jpg
0876bg.jpg
0876bg.jpg
0408mr.jpg
0408mr.jpg
0873bg.jpg
0873bg.jpg
0886bg.jpg
0886bg.jpg
0885bg.jpg
0885bg.jpg
0877bg.jpg
0877bg.jpg
0689bg.jpg: Schwiebus  Schloss
0689bg.jpg
0193vg.jpg: Schwiebus  Schloss
0193vg.jpg
0015mr.jpg
0015mr.jpg
0166vg.jpg: Gruss aus Schwiebus - Katcholische Kirche - Kriegerdenkmal - Schloss - Rathhaus
0166vg.jpg
0167mr.jpg
0167mr.jpg
0376mr.jpg
0376mr.jpg
0884bg.jpg
0884bg.jpg
0536bg.jpg
0536bg.jpg
0637bg.jpg
0637bg.jpg

1210bg.jpg
0883bg.jpg
0883bg.jpg
0153mr.jpg
0153mr.jpg
0615bg.jpg
0615bg.jpg
0029vg.jpg: Schwiebus. Sankt Joseph Krankenhaus (rechter Teil des Gebaudes ehem. Schloss)
0029vg.jpg
0930bg.jpg
0930bg.jpg

1209bg.jpg
0882bg.jpg
0882bg.jpg

1211bg.jpg
0233id.jpg: Schwiebus.
0233id.jpg
ob16.jpg: Schwibussen - Schloss
ob16.jpg
0229vg.jpg: Schwiebus Landbundhaus  Einweihung 7. Jan. 1928  Gebt Bausteine!
0229vg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2004-2007, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl