Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0596

Schwiebus ... Markt


(c) Autor: nieznany
(R) Wydawca:
No.


Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2003 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - listopad 2005 r..
             bi - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             bj - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             bk - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Markt - Rynek Zachodni - Ściana północno-zachodnia.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości; orientacja: pionowa; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: szare na jasnym tle otaczającym obiekt.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany.

Obydwie karty,bg i bh pochodzą z obiegu z lat 1900/1901. Opis aukcyjny karty bi podawał informację o jej obiegu z 25.06.1902 r. Opis aukcyjny karty bj podawał informację o jej obiegu z 25.09.1900 r.
2012-03-21 - Opis aukcyjny karty bk wskazywał na jej obieg pocztowy w roku 1901.


Markt - Rynek Zachodni - Ściana północno-zachodnia


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0442mr.jpg
0442mr.jpg
0098uk.jpg: Schwiebus. Alte Laubenhauser am Markt No. 1 (Alte Laubenhauser am Markt)
0098uk.jpg

1002bg.jpg
0450mr.jpg
0450mr.jpg
0423mr.jpg
0423mr.jpg

1001bg.jpg
ob21bg.jpg: Schwiebus - Laubenhaus am Markt
ob21bg.jpg
0176vg.jpg: Schwiebus (Neues Laubenhaus am Markt)
0176vg.jpg
0114uk.jpg: Schwiebus (Marktplatz - Under den Lauben)
0114uk.jpg
0511mr.jpg
0511mr.jpg
0601mr.jpg
0601mr.jpg
0596bg.jpg: Scan kartki nadesłany przez Barłomieja Gordzelewskiego 2002-03-23
0596bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003, 2007, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl