Najbardziej oficjalna strona ¦wiebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0219

Gruss aus dem II Wienberge Schwiebus
Gasthof.
Saal.

brak danych o rewersie

(c) Autor: brak danych o autorze
(R) Wydawca: brak danych o wydawcy
No.
Dostępne warianty i Ľródła:
             vg - Viele Grusse aus der Heimat. Alte Ansichtskarten erinnern an den Kreis Züllichau - Schwiebus - 1997.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2007 r.
            
             II Weinberg - Winna Góra.
             Awers.
Kolorystyka karty: kolorowana; powierzchnia: matowa; krawędzie: proste; narożniki proste; format: brak danych. Napisy na aversie jasnoszare i czarne.
             Rewers.
Brak danych o rewersie.
Opis aukcyjny karty bg podawał informację o obiegu karty z roku 1907.
            II Weinberg - Winna Góra


Dostępne warianty i inne podobne tematycznie karty

0430mr.jpg
0430mr.jpg
0219vg.jpg: Gruss aus dem II Wienberge Schwiebus - Gasthof. - Saal.
0219vg.jpg
0789bg.jpg
0789bg.jpg
0367mr.jpg
0367mr.jpg
0788bg.jpg
0788bg.jpg
0112uk.jpg: Schwiebus, Gruus aus dem II Weinberg. Restaurant.
0112uk.jpg
0112bg.jpg: Schwiebus, Gruus aus dem II Weinberg. Restaurant.
0112bg.jpg
0787bg.jpg
0787bg.jpg
0073a.jpg: Kaffehaus  Aussicht bei Schwiebus  Verlag: M. Schaper, Schwiebus. Schöne
0073a.jpg
0239vg.jpg: Kaffehaus  Aussicht bei Schwiebus Verlag: M. Schaper, Schwiebus. Schone
0239vg.jpg
0074a.jpg: Kaffehaus  Aussicht bei Schwiebus  Verlag: M. Schaper, Schwiebus. Schöne
0074a.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003-2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl