Najbardziej oficjalna strona ¦wiebodzina na starych kartach pocztowych


Schwiebus 1945

Niemieckie nazwy ulic Polskie nazwy ulic
Adolf Hitler Straße (Breitestraße) Plan ul. Józefa Pi³sudskiego
Am Bahnhof Plan Plac Dworcowy
Am Damm Plan ul. Za Gobl±
Am Schießstand Plan ul. Strzelecka
Am Stadtrand Plan ul. Skrajna
An der evangelischen Kirche Plan ul. Parkowa
An der Reitbahn Plan ul. Kawaleryjska
An der Schwemme Plan ul. Grzybowa i B³onia
An der Stadtmauer Plan ul. Okrê¿na
Angerstraße Plan ul. 3 Maja
Baderstraße (Gustav Zerndt Straße) Plan ul. Bartosza G³owackiego
Bahnhofstraße Plan ul. Kolejowa
Bergstraße Plan ul. Górna
Bismarckstraße Plan ul. Stanis³awa Konarskiego
Brätzerstraße Plan ul. Poznañska
Brauhausplatz Plan Plac Browarniany
Breitestraße (Adolf Hitlerstraße) Plan ul. Józefa Pi³sudskiego
Doktorstraße Plan ul. Juliusza S³owackiego
Feldstraße Plan ul. Stanis³awa Moniuszki
Frankfurter Straße Plan ul. Micha³a Roli ¯ymierskiego
Friedrich Ebert Straße (Gustav Seidlitz Straße) Plan ul. Tadeusza Ko¶ciuszki
Frotschers Gang Plan brak nazwy polskiej
Gartenstraße Plan ul. Ogrodowa
Genossenschaftestraße Plan ul. Zwi±zkowa
Gerberstraße Plan ul. Garbarska
Glogauerstraße Plan ul. G³ogowska
Goethe Straße Plan ul. Adama Mickiewicza
Gräditzer Damm Plan ul. M³yñska
Gräditzerstraße Plan ul. Partyzancka
Grüner Hain Plan ul. Zielona
Gustav Seidlitz Straße (Friedrich Ebert Straße) Plan ul. Tadeusza Ko¶ciuszki
Gustav Zerndt Straße (Baderstraße) Plan ul. Bartosza G³owackiego
Halbestadt Plan ul. Wa³owa
Herrenstraße Plan ul. Jana Kiliñskiego
Hindenburgstraße Plan ul. Kazimierza Pu³askiego
Hofestadt Plan ul. Dworska
Kanonenweg Plan ul. Wodoci±gowa
Kirchhofgasse Plan ul. Marynarska
Kirchstraße Plan ul. Ko¶cielna
Klein Angerstraße Plan ul. Ma³a
Klein Kirchgasse Plan ul. Parkowa
Klein Mühlenstraße Plan ul. Ma³om³yñska
Kreisgut Burglehn Plan ul. Kupiecka
Kreuzstraße Plan ul. 1 Maja
Krossener Straße Plan ul. W³adys³awa Sikorskiego
Krossener Vorstadt Plan ul. Jana III Sobieskiego
Krummestraße Plan ul. Krêta
Kurzestraße Plan ul. Krótka
Kutschlauer Sieldung Plan ul. £u¿ycka
Kutschlauer Straße Plan ul. £u¿ycka
Landhausstraße Plan ul. Wiejska
Leo Schlageter Straße (Poststraße) Plan ul. 30 Stycznia
Lessingstraße Plan ul. Zygmunta Krasiñskiego
Lindenplatz Plan Plac Wolno¶ci
Lugauer Straße Plan ul. £êgowska
Markt Osten Plan Plac Obroñców Pokoju
Markt Westen Plan Plac Obroñców Pokoju
Merzdorferstraße Plan ul. S³oneczna
Meseritzerstraße Plan ul. Wojska Polskiego
Mittelstraße Plan ul. ¦rednia
Mühlbocker Chaussee Plan ul. Jana III Sobieskiego
Mühlbocker Straße Plan ul. Jana III Sobieskiego
Mühlenstraße Plan ul. M³yñska
Mühlenweg Plan ul. ¯aków
Neue Straße Plan ul. 30 Stycznia
Ostmarkenstraße Plan ul. Ignacego Paderewskiego
Poststraße (Leo Schlageter Straße) Plan ul. 30 Stycznia
Probsteistraße Plan ul. Szpitalna
Ringstraße Plan ul. Poprzeczna
Rohrbachstraße Plan ul. Stanis³awa Konarskiego
Rohrbachstraße Plan ul. Topolowa
Salkauer Ausbau - Bismarckturm Plan Osiedle Widok i Wie¿a Bismarcka
Salkauer Ausbau - I Weinberg Plan Osiedle Widok i Winnica I
Salkauer Straße Plan ul. Karola ¦wierczewskiego
Schillerstraße Plan ul. Jana Matejki
Schloßstraße Plan ul. Zamkowa
Schloßwiesenstraße Plan ul. £±ki Zamkowe
Schulstraße Plan ul. Rynkowa
Schwemmeweg Plan B³onia ¦wiebodziñskie
Seestraße Plan ul. Jeziorowa
Stadtpark Plan Park Fryderyka Chopina
Stockhausgasse ??? brak nazwy polskiej
Studentenstraße Plan ul. Studencka
Torgasse Plan ul. Bramkowa
Tragsheimstraße Plan ul. Polna
Vollmarstraße Plan ul. Artura Grottgera
Wilkauer Chaussee Plan ul. Karola ¦wierczewskiego
Zerrwinkel Plan ul. Walki M³odych
Ziegeleiweg Plan ul. Cegielniana
Züllichauer Chaussee Plan ul. Sulechowska
Züllichauer Siedlung Plan ul. Sulechowska
Züllichauer Straße Plan ul. Sulechowska
  Aleja 700 lecia
  ul. Brukowa
  ul. Kamienna
  ul. Kozia
  ul. £±kowa
  ul. £ukowa
  Osiedle £u¿yckie
  Osiedle Miko³aja Kopernika
  Osiedle Po³udniowe
  Osiedle S³oneczna
  Osiedle ¯aków
  ul. Osiedlowa
  ul. Nowa
  ul. Przy Torze
  ul. Pó³nocna
  ul. Szkolna
II Weinberg Plan Winna Góra
Johannisthal Plan Johannisthal
Nieschlitz See und Stadtforst Plan Jezioro Nies³ysz i okolice
Rohrbach See Plan Jezioro Trzcinno
Sandvilla Plan Sandvilla
Schloß See Plan Jezioro Zamecko
Sk³adanki Sk³adanki
Nierozpoznane miejsca Nierozpoznane miejsca
Luftbild Zdjêcia lotnicze(c)2001-2003 by Robert Ziach & Co. A.G. (tm)

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl

stat4u