[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-07-21 19:25
Temat postu: Tragedia na obwodnicy
ciachu


forum admin
postw: 823

1 Lipca 2005
Tragedia na obwodnicy
Dwóch Litwinów zginê³o wczoraj na obwodnicy. Policja szuka sprawcy wypadku.

Kierowca tira jecha³ od granicy w stronê Poznania, z przeciwka zbli¿a³ siê bus z lawet±. Nagle pierwszeñstwo wymusi³ jad±cy od Zielonej Góry samochód ciê¿arowy. Kierowca tira chc±c unikn±æ staranowania ciê¿arówki ostro skrêci³ i zacz±³ hamowaæ. Wtedy naczepa stanê³a w poprzek jezdni i uderzy³a w litewskiego busa. W wypadku zginêli dwaj Litwini.
Policja poszukuje kierowcy ciê¿arowego (prawdopodobnie) mana, który odjecha³ z miejsca wypadku (tel. 068 382 34 55, 476 30 11 lub 997).


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.023 | powered by jPORTAL 2