[Schwiebus.pl - Świebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-11 09:10
Temat postu: Na ostrzu wiertła
ciachu


forum admin
postów: 823

11 Stycznia 2006
Na ostrzu wiertła

Mieszkańcy wsi nie godzą się na odwierty pod swoimi domami. - Chcemy żyć w spokoju i zdrowym środowisku - mówi sołtys Ireneusz Woźniak.


Przed kilkoma dniami do biura burmistrza przyszli oburzeni mieszkańcy Chociul. Alarmowali, że w ich miejscowości ruszają prace przy odwiercie poszukiwawczym ropy. - Z nami nic nie uzgadniano, nie było również żadnych zapytań ze strony firmy - zapewnia zdziwiony wiceburmistrz Krzysztof Tomalak.

Niechciane wiercenie


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przewiozło sprzęt na prywatne pole jednego z mieszkańców Chociul. - Zdjęta został już wierzchnia warstwa humusu co wskazuje, że chcą zacząć wiercenia - mówi K. Tomalak.
- Szykują nam rakotwórcze substancje w powietrzu, trzęsienie gruntu, a nawet wybuch - sołtys Woźniak pokazuje tekst informacji o zagrożeniach jakie niesie ze sobą odwiert. Sporządzili ją nafciarze.
Zaniepokojeni mieszkańcy wspominają jak podczas ostatnich odwiertów w lesie, niemal kilometr od wsi, drżała ziemia pod ich domami. - To nie do pomyślenia, żeby pod naszym nosem wiercono trzy kilometry w głąb ziemi i nam zakłócano życie - mówi oburzony Marek Borak. Dokucza im też zapach siarkowodoru z szybu naftowego w Radoszynie. - Nie chcemy trujących smrodów we wsi - mówi sołtys Woźniak.
Mieszkańcy żądają wstrzymania robót i przeniesienia odwiertu przynajmniej na odległość kilometra od wsi. Innego rozwiązania problemu nie widzą.

Będzie blokada


W magistracie przyznają, że nie ma możliwości zablokowania prac. - Są na prywatnym polu i od nas żadnych pozwoleń na wiercenia nie potrzebują - tłumaczy wiceburmistrz. - Ze względu na zdrowie ludzi, będziemy sprzeciwiać się odwiertowi.
Właściciel pola, na którym ma odbyć się wiercenie nie chciał z nami rozmawiać. - Nas też stale unika - mówi sołtys. Mieszkańcy zapewniają, że zaprotestują. - Nie zgodzimy się na wiercenia, jak będzie trzeba zablokujemy drogę czym się da, wyjadą traktory, wyjdą ludzie - ostrzega sołtys Chociul.
We wtorek pocztą elektroniczną wysłaliśmy do centrali PGNiG pytania w sprawie spornego odwiertu. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. W poniedziałek wieczorem w Chociulach odbyło się spotkanie mieszkańców wsi z przedstawicielami PGNiG. - Zapewniono nas, że rozpoczną się rozmowy - mówi I. Woźniak.


PIOTR JĘDZURA

--
C
U
S
2006-01-16 10:59
Temat postu: Gazowa żyła złota
ciachu


forum admin
postów: 823

16 Stycznia 2006
Gazowa żyła złota

Największe w Polsce złoża nafty i gazu znajdują się na lubusko-wielkopolskim pograniczu. Lada dzień zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę kopalni tych surowców.


W miniony weekend w Puszczy Noteckiej między Drezdenkiem i Międzychodem sypały się iskry z aparatów spawalniczych. - Nie ma szans, żeby w najbliższym czasie pojechać do domu. Pracujemy od świtu do zmierzchu - mówi spawacz Sylwester Najberg z firmy Budnaft z Kamienia Pomorskiego.
Najberg i jego koledzy budują urządzenia wydobywcze. Wcześniej stała w tym miejscu wiertnia. - Odkryto tutaj ropę i gaz. Przed eksploatacją na skalę przemysłową trzeba złoże przetestować - podkreśla Piotr Zawartka z firmy Budnaft.
Kiedy w drugiej połowie lat 90. znaleziono na lubuskim pograniczu olbrzymie pokłady gazu i nafty, wybuchła wojna po czyjej stronie wojewódzkiej granicy - drezdeneckiej czy międzychodzkiej - ma stanąć kopalnia surowców energii. Ostatecznie Polskie Górnictwo Nafty i Gazownictwo zadecydowało, że kopalniane urządzenia znajdą się w gminie Drezdenko, zaledwie 500 m od granicy z Wielkopolską. Dziś wiadomo już dokładnie o jakie pieniądze walczyły gminy.

Trysną pieniądze


Najdalej do końca stycznia rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę kopalni ropy i gazu koło wsi Lubiatów w gm. Drezdenko. Jak nieoficjalnie dowiedziała się ,,GL’’ ofertę złożyły dwie firmy. Obie polskie. Będzie to największa inwestycja w historii Polskiego Górnictwa Nafty i Gazownictwa. Jej wartość to 500 mln. zł - Budowa ma trwać półtora roku. Wydobycie ruszy w drugiej połowie przyszłego roku. Dla okolicznych gmin to prawdziwa żyła złota - twierdzi Zawartka.
Mieszkańcy Drezdenka i Międzychodu mogą m.in. liczyć na podatki od nieruchomości i od budowli. - Kopalnia zajmie 51 ha, a podatek za metr kwadratowy wynosi u nas 15,5 zł. Liczymy, że nasze roczne dochody wzrosną o około 10-12 mln zł rocznie. To jedna trzecia naszego budżetu, kopalnia będzie wydobywać surowce przez 25 lat - wylicza burmistrz Drezdenka Ryszard Cholewiński.

Gaz strategiczny


Na rzekę petrozłotówek liczą też w wielkopolskim Międzychodzie. Ze złoża Lubiatów na terenie gminy można wydobyć ponad 5,4 mln ton ropy. - Za każdą tonę dostaniemy 18 zł. Za samą ropę do naszej kasy wpłynie więc w ciągu 25 lat ponad 100 mln zł - ocenia burmistrz Roman Musiał.
Pokłady surowców energetycznych na lubusko-wielko-polskim pograniczu mogą mieć strategiczne znaczenie dla krajowej gospodarki. Można tam wydobyć nawet 8 mld m sześc. gazu. To prawie dwa razy więcej, niż PGNiG wydobyło w 2004 r. W ciągu trzech lat spółka zamierza zwiększyć wydobycie do 5,5 mld. Te plany opiera m.in. na kopalni, której budowa powinna się rozpocząć już za kilka tygodni.


DARIUSZ BROŻEK
DARIUSZ DUTKIEWICZ
0 95 742 16 83
teren@gazetalubuska.pl--
C
U
S
2006-01-18 19:03
Temat postu: Bociany uciekły z szejkanatu
ciachu


forum admin
postów: 823

Gazeta Dzień za Dniem numer 2(215) z dnia 11 stycznia 2006 r.

Chociule (gm. Świebodzin). Mieszkańcy żądają całkowitego wstrzymania robót wiertniczych
Bociany uciekły z szejkanatu

Miał być szejkanat, a są protesty. Mieszkańcy, bardzo licznie przybyli na zebranie wiejskie. W poniedziałek 9 stycznia podjęli uchwałę za wstrzymaniem całkowitym robót wiertniczych na terenie Chociul.

Chociule leżą na złożu ropy naftowej, którego zasobność szacuje się na ponad 200 tys. ton. Wydobycie tego surowca ma się odbywać trzema otworami: zamkniętym - Radoszyn 3, oprotestowanym - Radoszyn 4 i planowanym - Radoszyn 5. Z nich podziemnym rurociągiem ropa ma być pompowana - jak wyjaśnia geolog - do kopalni położonej z dala od ludzkich siedzib, na zachód od wsi. Tam też będzie się odbywać odsiarczanie, aby uniknąć smrodu, jaki daje świeczka Radoszyn 2, gdzie od lat trwa wydobycie, będące zmorą mieszkańców Rudgerzowic i Chociul.

Niepokój mieszkań

ców, który podziela również zastępca burmistrza - Krzysztof Tomalak, budzi lokalizacja odwiertu niemal w środku wsi, bardzo blisko zabudowań mieszkalnych. - Żeby nie narażać mieszkańców na niebezpieczeństwo prowadzimy otwór kierunkowy - tłumaczy dyrektor Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Zielonej Górze Stanisław Niedbalec. Złoża znajdują się na głębokości 2,5 km, a odchylenie odwiertu wynosi 540 m. Zapewnia też, że zachowana jest 100-metrowa odległość od zabudowań. Zdaniem mieszkańców odwiert jest zbyt blisko. Dyrektor dodaje, że takie otwory są nawet na obrzeżach dużych miast, a w Rudzie Śląskiej - w samym centrum.

Latem ubiegłego

roku gmina wydała opinię pozytywną na wiercenia poszukiwawcze, ale z dala od wsi. Już ten odwiert spowodował protesty mieszkańców Chociul i Rudgerzowic. Sołtys Chociul - Ireneusz Woźniak, zapewnia, że gdyby wiedzieli co ich czeka, nigdy by się na odwiert nie zgodzili. - Hałas nie do zniesienia, drgania ziemi i smród siarkowodoru - wylicza niedogodności. Teraz zapowiada, że jeśli nie nastąpi przerwanie prac, protest przybierze trudne do przewidzenia skutki, łącznie z blokadą dojazdu do terenu odwiertu. Jego słowa stanowczo popierają mieszkańcy.

W uzasadnieniu

piszą, że ich "życie staje się koszmarem". Uważają, że siarkowodór zagraża im i ich dzieciom. Trudno pojąć, że coś, co cuchnie latami może być obojętne dla ludzkiego organizmu. Badań wpływu siarkowodoru na człowieka nikt nie prowadzi, a firma wiertnicza i eksploatacyjna nie ma takiego obowiązku. Dla mieszkańców faktycznym testem czystości powietrza we wsi jest rozwój lokalnej fauny i flory. - Niestety, wyprowadziły się od nas wszystkie bociany - twierdzą chociulanie.

Jak doszło do tego,

że firma wiertnicza wkroczyła na teren wsi? - Zaświadczenie jakie otrzymała z gminy dotyczy jedynie spraw związanych z planem zagospodarowania przestrzennego i w żadnym przypadku nie może zostać potraktowane jako akceptacja lokalizacji odwiertu praktycznie pomiędzy zabudowaniami wiejskimi, na co nie ma i nigdy nie będzie zgody mieszkańców i burmistrza - informuje Tomalak. W piątek 6 stycznia, natychmiast po otrzymaniu informacji od mieszkańców, burmistrz powiadomił firmę, aby zaprzestała prac. W sobotę przed południem maszyny stanęły. Dodajmy, że odwiert odbywa się na działce prywatnej, której właściciel wyraził na te roboty zgodę.

Dyrektor Niedbalec,

uczestniczący w zebraniu wraz z geologiem i szefem wierceń, zaproponował kolejne spotkanie z mieszkańcami, na które obiecał przygotować materiały, odnieść się do nurtujących chociulan obaw zawartych w proteście. - Zobowiązuję się przedstawić cały plan eksploatacji złóż Radoszyn i Ołobok. Mieszkańcy odrzucili też propozycję wyjazdu i zwiedzenia jednej z funkcjonujących kopalń, podobnej do tej, jaką planuje się na naszym terenie. - W czasie wiercenia otworów nie ma żadnego zapachu, smród jest w czasie testu, w Chociulach nie będziemy robić testu - i te argumenty dyrektora nie przekonały mieszkańców.

Niektórzy spośród

uczestników spotkania nie byli do końca przekonani, co do całkowitej rezygnacji z eksploatacji radoszyńskich złóż. Pytali, czy można przesunąć otwór przynajmniej kilometr od wioski. Większość jednak zagłosowała za całkowitym wstrzymaniem prac. - W żadnym nowym otworze nie będzie prowadzona eksploatacja - zobowiązał się Niedbalec. - Nie będziemy eksploatować w ogóle tego złoża - stanowczo stwierdził.

Czy stanowisko

mieszkańców, by nie prowadzić żadnych więcej rozmów, nie umożliwić firmie przedstawienia swoich racji, a w ostateczności zrobić blokadę jest ostateczne? Po wyproszeniu gości chociulanie zostali we własnym gronie. Może ktoś zdołał wytłumaczyć większości, że rozmawiać, nie znaczy zaraz zgodzić się. A trochę ciekawej wiedzy na temat wydobycia ropy naftowej zaszkodzić zdrowiu i życiu nie może.

wruz

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostaną automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo możesz używać kilku znaczników:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkreślenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokładny opis
imię
e-mail
tytuł
treść
wpisz imię nieżyjącego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login hasło Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

0.029 | powered by jPORTAL 2