[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Ulice wczoraj i dzi¶ > Nic nie robiæ, tylko zmieniaæ

¦wiebodzin.com
23 maja 2005
Nic nie robiæ, tylko zmieniaæ

To jest to co radni i gminni urzêdnicy lubi± robiæ i umiej± najlepiej. Zmieniaæ nazwy ulicom, skwerom i placom, podejmowanym uchwa³om równie¿ pod wzgledem merytorycznym. Wszelkie rekordy bij± co miesiêczne zmiany uchwa³y bud¿etowej. Tym razem sprawa dotyczy zupe³nie czego¶ innego, dotyczy Wielkiego Polaka, cz³owieka który swoim ¿yciem naucza³ nas jak ¿yæ. I wszystko by³oby w porz±dku gdyby uda³o mu siê nauczyæ tych niezwykle opornych na wiedzê, tych od których dzi¶ po czê¶ci zale¿y nasza przysz³o¶æ. Dzi¶ stoimy w przededniu uhonorowania Wielkiego Papie¿a choæ kawa³kiem naszej ziemi, po to by bardziej utkwi³ w naszej pamieci. Problem w tym, ¿e pamiêæ tych od których wiele zale¿y jest krótka i ulotna. Nasi radni, którzy decyduj± siê na nadanie czemu¶ czyjego¶ imienia, nie wydaj± siê byæ w swoim dzia³aniu do koñca konsekwentni. Dwa ronda które istniej± w ¦wiebodzinie ju¿ od jakiego¶ czasu doczeka³y siê nadania im nazw. I choæ oba przybra³y rownie¿ historyczne nazwy, to do tej pory nikt nie przypi±³ nawet ma³ej tabliczki.

Mowa o rondzie nr 1 u zbiegu ulic ¯ymierskiego i 1 Maja, oraz rondzie nr 2 u zbiegu ulic Konarskiego i Sikorskiego. Jedno Wileñskie drugie Solidarno¶ci mimo i¿ minê³o ju¿ kilka miesiêcy od nadania nazwy nawet nie zosta³o uraczone odpowiedni± opraw±. Tymczasem ju¿ jutro radni zajm± siê dyskusj± nad zmian± nazwy Placu Obroñców Pokoju, na Plac Jana Paw³a II. Obszar od lat zaniedbany, w towarzystwie brudnego ratusza, obskórnych kamieniczek i kompletnie wydeptanym ci±giem pieszym ma przybræ nazwê Wielkiego Polaka. Kto¶ kto podpisze siê pod tego typu propozycj± bêdzie najdelikatniej mówi±c, bardzo nierozs±dny. A¿ dziw bierze ¿e jako¶ nikomu do tej pory nie przysz³o na my¶l ¿eby przewidzieæ bieg historii i przygotowaæ ca³o¶æ pod tego typu sytuacjê. Ale nie, bo w naszym mie¶cie nie op³aca sie dokonywaæ inwestycji ktore pos³u¿± troche mieszkañcom, pociesz± im oko i przyciagn± turystów. To jest niepotrzebne i wielokrotnie mówi³ o tym nawet sam burmistrz. Dzisiaj stoimy przed faktem oto takim, ¿e chcemy aby nasze miasto w choæ drobny sposób odda³o ho³d papie¿owi Polakowi i nijak nie ma jak tego z robiæ w jaki¶ trafny i powa¿ny sposób.

Radny Tomasz Mo¿ejko, który zainicjowa³ pomys³ nadania nazwy, o czym warto podkre¶liæ, dzi¶ ju¿ zreszta ma³o kto pamiêta, uwa¿a ze akt nadania nazwy Placu Jana Paw³a II przyspieszy ewentualne prace dotycz±ce choæ czê¶ciowej rekonstrukcji starówki. Jednak dywagacje na temat kiedy mo¿e doj¶æ do rozpoczêcia prac lepiej od³o¿yæ jak najszybciej na bok, bo ju¿ dzi¶ wiadomo ¿e nawet na drobne inwestycje nie ma pieniedzy. Mieszkañcy zmagaj± siê z trudno¶ciami dotycz±cymi dojazdu po dziurawych ulicach do w³asnych domów, o czym g³o¶no krzyczy równie ura¿ona tym faktem radna Urszula Miara. Jednak jako przewodnicz±ca komisji komunalnej i spraw socjalnych niewiele w tym zakresie robi by co¶ uleg³o zmianie. Inni mieszkañcy naszego miasta borykaj± siê z brakiem urz±dzeñ sanitarnych, s± te¿ i tacy którzy notorycznie zalewani s± w czasie nawa³nic, tymczasem radni nie maj± nic innego do roboty tylko zmieniaæ nazwy ulic, rond i placów z jednej na drug±. Poza tym, kiedy¶ w lu¼nej kuluarowej rozmowie sam burmistrz przyzna³ racjê tym, ¿e aby przeprowadziæ gruntowny remont deptaku, potrzeba milionow. Po to by wykopaæ to co znajduje siê pod ziemi±, po to by wymieniæ instalacjê kanalizacyjn±, gazow± i elektryczn± tak by remont poslu¿y³ na lata, a nie byl inwestycj± na 5 minut.

Ale kwestie dotycz±ce przebudowy czy odnowienia z jakim¶ wielkim oporem docieraj± do tych od których w du¿ym stopniu zale¿y przysz³o¶æ tego miasta i jego mieszkanców. Grunt porz±dek zrobiæ na w³asnym podwórku, reszta nikogo nie obchodzi. W radzie przynajmniej tej obecnej nikomu siê nawet nie chce pomysleæ, jak i sk±d mo¿na uszczkn±æ trochê ¶rodków na to by poprawdziæ wizerunek miasta. Lepiej przyj¶æ, przyklepn±æ co trzeba, wzi±æ dietê i nie martwiæ siê ca³± reszt±. To przykre, ale sam wielokrotnie s³yszê i widzê, ¿e ma³o kogo to wszystko obchodzi i zastanawiam siê wtedy kto wybiera tych ludzi do samorz±du. Chyba g³osuj± sami na siebie a tak¿e i ich rozlegle rodziny i grono znajomych.Wracj±c jednak do meritum sprawy. Niew±tpliwie Jan Pawe³ II czy Karol Wojty³a, powinien na sta³e znale¶æ swoje szacowne miejsce w naszym mie¶cie, problem w tym gdzie takie siê znajduje. Bo analizuj±c ostatnie posuniêcia ludzi zwi±zanych z samorz±dem to widaæ ¿e kieruje nimi raczej potrzeba chwili ni¿ powa¿ne podej¶cie do sprawy.

Nasz sta³y i oddany sprawom miasta dyskutant Robert Ziach opowiada siê za porzuceniem wszelkiej niezgody i uchwaleniu zmiany. Jego zdaniem "jakby siê nie sta³o, jestem za chocia¿ takim bardzo "ziemskim" sposobem uczczenia pamiêci naszego Ojca ¦wiêtego. O ile najwa¿niejsz± pami±tk± po tym wielkim cz³owieku jest on sam w naszych sercach, o tyle zmian± nazwy g³ównego placu w naszym mie¶cie dochodzimy do niepisanego porozumienia. Godzimy siê na godno¶æ miejsca z zaszczytem jaki ma odt±d pe³niæ przed nami i naszymi potomnymi. Je¿eli tak siê stanie, ka¿dy z nas powinien dbaæ o honor tego miejsca". Powinien ale w±tpliwym jest tak¿e to, ¿e zacznie dbaæ, skoro nie dba ani burmistrz, ani radni, ani urzêdnicy od których naprawdê wiele zale¿y (dop. red.). Tymczasem inny u¿ytkownik portalu swiebodzin.com znany jako "ex" s±dzi, ¿e temat ten jest tworzony na si³ê. Jak pisze "po co w ka¿dym mie¶cie ma byæ plac b±d¼ ulica Jana Paw³a II. Co to zmieni ? Ludzie stan± sie bardziej religini ? (...) Tak samo jest z tymi mszami i spotkaniamy pod pomnikiem b±d¼ pod ratuszem. M³odzie¿ przychodzi tam sobie pogadaæ i wypiæ piwo ni¿ rozpamiêtywaæ. Wed³ug mnie w naszym mie¶cie nie powinno byæ ulicy po¶wiêconej tak czcigodnej osobie" pisze "ex".

Widaæ z tego, ze zdania s± podzielone ale teraz wszystko w rêkach radnych, którzy zgodz± siê b±d¼ nie, na to by Plac Obronców Pokoju, który od lat straszy swoim wygl±dem przybra³ imiê cz³owieka niepowtarzalnego. Mo¿e przyda³oby sie teraz aby i w tym konkretnym przypadku radni najpierw g³êboko zastanowili siê nad trafnym podjêciem decyzji i nie przysporzyli ni± wstydu nie tylko sobie, ale i nam wszystkim.

 

Tomasz Domañski
reporter.swiebodzin.com

 komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.019 | powered by jPORTAL 2